1e ronde B.A.M onderling competitie - Cafe Zaal D`n Brouwer - Mariaheide

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 4

1e ronde maand Juni

Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.
Stand poule 4 Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - Poule 4 - Poule 5 - Poule 6 - Poule 7 - Poule 8 - Poule 9 -
plaats naam gespeeld matchpunten % car amoy hs pmoy mp achter temaken start moy
1 Sjers Bosch 0 0 0 % 0 0 0   28 libre 0.933
2 Gerrit v Dinther 0 0 0 % 0 0 0   42 libre 1.401
3 Ton Duurland 0 0 0 % 0 0 0   28 libre 0.933
4 Toon v d Sangen 0 0 0 % 0 0 0   35 libre 1.166

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Gerrit v Dinther 42 Sjers Bosch 281e keer
Gerrit v Dinther 42 Ton Duurland 281e keer
Gerrit v Dinther 42 Toon v d Sangen 351e keer
Sjers Bosch 28 Gerrit v Dinther 421e keer
Sjers Bosch 28 Ton Duurland 281e keer
Sjers Bosch 28 Toon v d Sangen 351e keer
Ton Duurland 28 Gerrit v Dinther 421e keer
Ton Duurland 28 Sjers Bosch 281e keer
Ton Duurland 28 Toon v d Sangen 351e keer
Toon v d Sangen 35 Gerrit v Dinther 421e keer
Toon v d Sangen 35 Sjers Bosch 281e keer
Toon v d Sangen 35 Ton Duurland 281e keer