1e ronde B.A.M onderling competitie - Cafe Zaal D`n Brouwer - Mariaheide

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 9

1e ronde maand Juni

Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.
Stand poule 9 Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - Poule 4 - Poule 5 - Poule 6 - Poule 7 - Poule 8 - Poule 9 -
plaats naam gespeeld matchpunten percentage car amoy hs pmoy mp achter temaken start moy
1 Antoon Kluijtmans 0 0 0 % 0 0 0   42 libre 1.401
2 Bert v Heesch 0 0 0 % 0 0 0   35 libre 1.166
3 Gilbert Vrijhof 0 0 0 % 0 0 0   56 libre 1.866
4 Martien Kluijtmans 0 0 0 % 0 0 0   42 libre 1.401

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Antoon Kluijtmans 42 Bert v Heesch 351e keer
Antoon Kluijtmans 42 Gilbert Vrijhof 561e keer
Antoon Kluijtmans 42 Martien Kluijtmans 421e keer
Bert v Heesch 35 Antoon Kluijtmans 421e keer
Bert v Heesch 35 Gilbert Vrijhof 561e keer
Bert v Heesch 35 Martien Kluijtmans 421e keer
Gilbert Vrijhof 56 Antoon Kluijtmans 421e keer
Gilbert Vrijhof 56 Bert v Heesch 351e keer
Gilbert Vrijhof 56 Martien Kluijtmans 421e keer
Martien Kluijtmans 42 Antoon Kluijtmans 421e keer
Martien Kluijtmans 42 Bert v Heesch 351e keer
Martien Kluijtmans 42 Gilbert Vrijhof 561e keer