09-bv.kortland 2024 bandspel donderdag 2e kwartaal. - boven bowlingbaan - krimpen aan /den ijssel

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.
plaats naam gespeeld matchpunten % car amoy hs pmoy mp achter temaken start moy
1 Demper Dirk 20 183 93.96 % 1.121 9 1.812   29 band
2 Meijeren v. Jan 20 181 92.65 % 1.155 11 2.133 - 2 32 band
3 Schuiteboer Piet 20 165 84.68 % 0.533 5 1.230 - 18 16 band
4 Jonge d. Leo 20 163 84.78 % 0.734 6 1.095 - 20 23 band
5 Berg v.d. Pieter 19 162 86.92 % 0.984 10 1.476 - 21 31 band
6 Setten v. Cris 20 162 83.88 % 0.657 21 1.285 - 21 18 band
7 Boer d. Aad 20 158 82.41 % 1.728 12 2.545 - 25 56 band
8 Roosa Piet 20 152 80.00 % 0.566 5 1.117 - 31 19 band
9 Geleedts Cees 20 150 78.71 % 1.026 8 1.590 - 33 35 band
10 Graaf d. Dirk 20 142 75.96 % 0.765 8 1.181 - 41 26 band
11 Ros Arie 17 140 84.87 % 1.109 12 1.944 - 43 35 band
12 Benen Hans 20 139 75.68 % 0.799 7 1.260 - 44 29 band
13 Multem Willem 20 136 72.05 % 0.900 7 1.789 - 47 34 band
14 Eeuwijk v. Ed 20 134 69.68 % 0.428 6 1.000 - 49 16 band
15 Aken v. Aad 20 128 68.43 % 0.383 4 1.142 - 55 16 band
16 Bruijn d. Hans 15 125 86.37 % 0.712 26 1.210 - 58 23 band
17 Timmermans Aad 20 124 65.86 % 0.519 6 0.920 - 59 23 band
18 Milligen v. Teus 13 116 90.96 % 0.819 7 1.150 - 67 23 band
19 Imminga Ton 15 116 80.47 % 0.880 9 1.272 - 67 28 band
20 Plass Lex 20 115 61.87 % 0.381 5 0.842 - 68 16 band
21 Groot d. Theo 16 110 73.04 % 0.423 5 0.666 - 73 16 band
22 Schouten Gerard 17 108 67.27 % 0.426 6 0.888 - 75 16 band
23 Meer v.d. Nelis 12 94 82.01 % 1.100 7 1.583 - 89 38 band
24 Plugge Teun 13 94 76.58 % 0.620 7 0.884 - 89 23 band
25 Vogelenzang d. Jong Dirk 11 92 87.77 % 0.909 7 1.260 - 91 29 band
26 Honkoop Henk 12 89 77.71 % 1.158 10 2.000 - 94 43 band
27 Speksnijder Huig 17 72 47.42 % 0.276 3 0.500 - 111 16 band
28 Mourik Jan 8 61 80.64 % 0.917 11 2.818 - 122 31 band
29 Linden v.d. Cees 8 57 76.01 % 1.004 18 1.541 - 126 37 band
30 Geneugelijk Piet 7 56 83.61 % 1.047 9 1.700 - 127 34 band
31 Sapulete Tinus 9 55 65.20 % 0.965 9 1.583 - 128 38 band
32 Blom Cor 7 51 79.00 % 1.334 10 1.960 - 132 49 band
33 Hazebroek Frank 8 50 67.78 % 0.701 5 1.769 - 133 26 band
34 Tahamata Jan 8 39 53.90 % 0.312 3 0.466 - 144 16 band
35 Bergen.v.Willem 4 38 96.42 % 1.408 8 1.615 - 145 42 band
36 Offerman Ed 5 33 68.00 % 0.515 5 0.633 - 150 20 band
37 Stam Wim 2 19 95.45 % 0.893 4 1.222 - 164 22 band
38 Kooten v. Gerrit 3 18 61.66 % 0.506 4 0.600 - 165 20 band
39 Graaf vd. Daan 2 16 84.37 % 0.457 4 0.551 - 167 16 band
40 Pluijm vd. Jan 1 6 60.00 % 0.444 2 0.444 - 177 20 band
41 Peereboom Harry 1 2 25.00 % 0.133 1 0.133 - 181 16 band
42 zzkortland 18 0 0.00 % 0.052 3 1.444 - 183 0 band
43 Geleijnse Bart 0 0 0 % 0 0 0 - 183 24 band
44 Heuvelman Rinus 0 0 0 % 0 0 0 - 183 32 band
45 Luca Aat 0 0 0 % 0 0 0 - 183 16 band
46 Offerman Gijs 0 0 0 % 0 0 0 - 183 27 band
47 Ouwerkerk Job 0 0 0 % 0 0 0 - 183 25 band
48 Sapulette Agoes 0 0 0 % 0 0 0 - 183 16 LGH
49 Stibbe Hans 0 0 0 % 0 0 0 - 183 24 band
50 Velden v.d. Martin 0 0 0 % 0 0 0 - 183 16 band
51 Vermaat Hans 0 0 0 % 0 0 0 - 183 34 band
52 Visser Wim 0 0 0 % 0 0 0 - 183 21 band
53 Wol Koos 0 0 0 % 0 0 0 - 183 25 band
54 Zwijnenburg Teus 0 0 0 % 0 0 0 - 183 23 band

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
27-06-2024 Tahamata Jan 16 7 30 0.233 1 4 zzkortland 0 0 30 0.000 0 0
27-06-2024 Tahamata Jan 16 8 27 0.296 3 5 Jonge d. Leo 23 23 27 0.851 3 10
27-06-2024 Schuiteboer Piet 16 16 14 1.142 4 10 Imminga Ton 28 7 14 0.500 2 2
27-06-2024 zzkortland 0 0 30 0.000 0 0 Timmermans Aad 23 15 30 0.500 3 6
27-06-2024 zzkortland 0 0 30 0.000 0 0 Ros Arie 35 27 30 0.900 5 7
27-06-2024 Plugge Teun 23 20 30 0.666 5 8 zzkortland 0 0 30 0.000 0 0
27-06-2024 Meer v.d. Nelis 38 38 27 1.407 7 10 Berg v.d. Pieter 31 25 27 0.925 5 8
27-06-2024 Schouten Gerard 16 11 27 0.407 2 6 zzkortland 0 0 27 0.000 0 0
27-06-2024 Demper Dirk 29 29 29 1.000 4 10 zzkortland 0 0 29 0.000 0 0
27-06-2024 Demper Dirk 29 23 23 1.000 3 7 Vogelenzang d. Jong Dirk 29 29 23 1.260 5 10
27-06-2024 Blom Cor 49 39 30 1.300 6 7 Meer v.d. Nelis 38 37 30 1.233 7 9
27-06-2024 zzkortland 0 0 25 0.000 0 0 Speksnijder Huig 16 3 25 0.120 1 1
27-06-2024 Berg v.d. Pieter 31 31 28 1.107 5 10 zzkortland 0 0 28 0.000 0 0
27-06-2024 Plugge Teun 23 14 30 0.466 2 6 zzkortland 0 0 30 0.000 0 0
27-06-2024 Hazebroek Frank 26 23 22 1.045 3 8 zzkortland 0 0 22 0.000 0 0
27-06-2024 Offerman Ed 20 8 30 0.266 1 4 Speksnijder Huig 16 6 30 0.200 2 3
27-06-2024 Timmermans Aad 23 23 25 0.920 5 10 Imminga Ton 28 23 25 0.920 7 8
20-06-2024 Meer v.d. Nelis 38 19 30 0.633 4 5 zzkortland 0 0 30 0.000 0 0
20-06-2024 Jonge d. Leo 23 23 27 0.851 6 10 Roosa Piet 19 19 27 0.703 4 10
20-06-2024 Speksnijder Huig 16 3 18 0.166 1 1 zzkortland 0 26 18 1.444 3 0
20-06-2024 Eeuwijk v. Ed 16 10 24 0.416 3 6 zzkortland 0 0 24 0.000 0 0
20-06-2024 Schuiteboer Piet 16 15 30 0.500 2 9 Linden v.d. Cees 37 22 30 0.733 3 5
20-06-2024 Vogelenzang d. Jong Dirk 29 27 30 0.900 5 9 Bruijn d. Hans 23 20 30 0.666 3 8
20-06-2024 Berg v.d. Pieter 31 28 30 0.933 4 9 Groot d. Theo 16 10 30 0.333 3 6
20-06-2024 Geleedts Cees 35 34 30 1.133 7 9 Benen Hans 29 22 30 0.733 4 7
20-06-2024 Speksnijder Huig 16 15 30 0.500 3 9 Demper Dirk 29 20 30 0.666 3 6
20-06-2024 Offerman Ed 20 18 30 0.600 5 9 zzkortland 0 0 30 0.000 0 0
20-06-2024 zzkortland 0 0 30 0.000 0 0 Schuiteboer Piet 16 12 30 0.400 2 7
20-06-2024 zzkortland 0 0 24 0.000 0 0 Ros Arie 35 35 24 1.458 12 10
20-06-2024 Blom Cor 49 49 25 1.960 9 10 Eeuwijk v. Ed 16 2 25 0.080 2 1
20-06-2024 Ros Arie 35 32 30 1.066 5 9 zzkortland 0 0 30 0.000 0 0
20-06-2024 Sapulete Tinus 38 17 30 0.566 3 4 Eeuwijk v. Ed 16 6 30 0.200 1 3
20-06-2024 Timmermans Aad 23 22 30 0.733 4 9 Roosa Piet 19 15 30 0.500 2 7
20-06-2024 zzkortland 0 0 28 0.000 0 0 Jonge d. Leo 23 22 28 0.785 4 9
20-06-2024 Pluijm vd. Jan 20 12 27 0.444 2 6 Milligen v. Teus 23 23 27 0.851 5 10
20-06-2024 Groot d. Theo 16 13 30 0.433 3 8 Meer v.d. Nelis 38 32 30 1.066 5 8
20-06-2024 Bruijn d. Hans 23 21 30 0.700 4 9 Benen Hans 29 24 30 0.800 6 8
13-06-2024 Eeuwijk v. Ed 16 16 20 0.800 3 10 Schouten Gerard 16 11 20 0.550 2 6
13-06-2024 Sapulete Tinus 38 25 21 1.190 4 6 Demper Dirk 29 29 21 1.380 8 10
13-06-2024 Benen Hans 29 26 30 0.866 3 8 Multem Willem 34 29 30 0.966 6 8
13-06-2024 Geleedts Cees 35 33 30 1.100 8 9 Linden v.d. Cees 37 24 30 0.800 7 6
13-06-2024 Roosa Piet 19 15 30 0.500 4 7 Boer d. Aad 56 48 30 1.600 9 8
13-06-2024 Setten v. Cris 18 18 26 0.692 3 10 Vogelenzang d. Jong Dirk 29 17 26 0.653 3 5
13-06-2024 Schuiteboer Piet 16 8 14 0.571 2 5 Aken v. Aad 16 16 14 1.142 4 10
13-06-2024 Meer v.d. Nelis 38 38 25 1.520 6 10 Schuiteboer Piet 16 15 25 0.600 3 9
13-06-2024 Aken v. Aad 16 4 30 0.133 3 2 Benen Hans 29 26 30 0.866 5 8
13-06-2024 Eeuwijk v. Ed 16 16 29 0.551 4 10 Multem Willem 34 23 29 0.793 4 6
13-06-2024 Roosa Piet 19 19 24 0.791 5 10 Setten v. Cris 18 7 24 0.291 4 3
13-06-2024 Graaf d. Dirk 26 20 30 0.666 3 7 Ros Arie 35 29 30 0.966 5 8
13-06-2024 Speksnijder Huig 16 4 23 0.173 1 2 Milligen v. Teus 23 23 23 1.000 6 10
13-06-2024 Boer d. Aad 56 56 29 1.931 10 10 Graaf d. Dirk 26 25 29 0.862 3 9
13-06-2024 Blom Cor 49 40 28 1.428 6 8 Jonge d. Leo 23 23 28 0.821 3 10
13-06-2024 Schouten Gerard 16 5 20 0.250 1 3 Setten v. Cris 18 18 20 0.900 4 10
13-06-2024 Demper Dirk 29 29 19 1.526 4 10 Geleedts Cees 35 12 19 0.631 5 3
13-06-2024 Sapulete Tinus 38 38 24 1.583 7 10 Plass Lex 16 6 24 0.250 2 3
13-06-2024 Ros Arie 35 27 30 0.900 5 7 Speksnijder Huig 16 12 30 0.400 3 7
13-06-2024 Hazebroek Frank 26 14 30 0.466 2 5 Honkoop Henk 43 21 30 0.700 6 4
13-06-2024 Meijeren v. Jan 32 30 30 1.000 5 9 Meer v.d. Nelis 38 25 30 0.833 6 6
13-06-2024 Offerman Ed 20 18 29 0.620 2 9 Meijeren v. Jan 32 32 29 1.103 6 10
13-06-2024 Plass Lex 16 10 30 0.333 3 6 Honkoop Henk 43 26 30 0.866 10 6
12-06-2024 Demper Dirk 29 28 30 0.933 5 9 Timmermans Aad 23 13 30 0.433 2 5
12-06-2024 Meijeren v. Jan 32 13 30 0.433 2 4 Schuiteboer Piet 16 1 30 0.033 1 0
06-06-2024 Benen Hans 29 26 30 0.866 6 8 Vogelenzang d. Jong Dirk 29 26 30 0.866 5 8
06-06-2024 Offerman Ed 20 19 30 0.633 5 9 Geneugelijk Piet 34 31 30 1.033 7 9
06-06-2024 Demper Dirk 29 29 21 1.380 7 10 Honkoop Henk 43 42 21 2.000 8 9
06-06-2024 Plass Lex 16 14 30 0.466 4 8 Timmermans Aad 23 7 30 0.233 1 3
06-06-2024 Meer v.d. Nelis 38 17 24 0.708 3 4 Ros Arie 35 35 24 1.458 7 10
06-06-2024 Meijeren v. Jan 32 30 30 1.000 5 9 Plugge Teun 23 12 30 0.400 4 5
06-06-2024 Berg v.d. Pieter 31 31 21 1.476 5 10 Setten v. Cris 18 6 21 0.285 21 3
06-06-2024 Meijeren v. Jan 32 28 30 0.933 4 8 Milligen v. Teus 23 21 30 0.700 4 9
06-06-2024 Geleedts Cees 35 28 30 0.933 3 8 Schouten Gerard 16 9 30 0.300 2 5
06-06-2024 Speksnijder Huig 16 10 30 0.333 2 6 Boer d. Aad 56 46 30 1.533 4 8
06-06-2024 Imminga Ton 28 28 22 1.272 9 10 Roosa Piet 19 18 22 0.818 3 9
06-06-2024 Aken v. Aad 16 9 30 0.300 2 5 Jonge d. Leo 23 11 30 0.366 3 4
06-06-2024 Eeuwijk v. Ed 16 12 30 0.400 2 7 Linden v.d. Cees 37 32 30 1.066 4 8
06-06-2024 Graaf d. Dirk 26 16 22 0.727 4 6 Schuiteboer Piet 16 16 22 0.727 4 10
06-06-2024 Bruijn d. Hans 23 17 30 0.566 3 7 Plugge Teun 23 19 30 0.633 7 8
06-06-2024 Hazebroek Frank 26 18 29 0.620 4 6 Graaf d. Dirk 26 26 29 0.896 7 10
06-06-2024 Timmermans Aad 23 15 30 0.500 3 6 Schuiteboer Piet 16 8 30 0.266 2 5
06-06-2024 Blom Cor 49 29 30 0.966 5 5 Setten v. Cris 18 16 30 0.533 3 8
06-06-2024 Geleedts Cees 35 26 30 0.866 4 7 Speksnijder Huig 16 2 30 0.066 2 1
06-06-2024 Demper Dirk 29 29 19 1.526 5 10 Boer d. Aad 56 39 19 2.052 5 6
06-06-2024 Benen Hans 29 26 30 0.866 4 8 Honkoop Henk 43 40 30 1.333 7 9
06-06-2024 Plass Lex 16 8 30 0.266 2 5 Meer v.d. Nelis 38 28 30 0.933 4 7
06-06-2024 Schouten Gerard 16 16 18 0.888 5 10 Ros Arie 35 35 18 1.944 5 10
06-06-2024 Bruijn d. Hans 23 17 30 0.566 4 7 Multem Willem 34 29 30 0.966 4 8
06-06-2024 Eeuwijk v. Ed 16 9 30 0.300 2 5 Roosa Piet 19 18 30 0.600 3 9
06-06-2024 Imminga Ton 28 24 30 0.800 3 8 Jonge d. Leo 23 21 30 0.700 3 9
06-06-2024 Aken v. Aad 16 12 30 0.400 2 7 Multem Willem 34 22 30 0.733 4 6
30-05-2024 Demper Dirk 29 29 29 1.000 5 10 Speksnijder Huig 16 11 29 0.379 2 6
30-05-2024 Plass Lex 16 9 27 0.333 2 5 Milligen v. Teus 23 23 27 0.851 4 10
30-05-2024 Imminga Ton 28 28 28 1.000 5 10 Sapulete Tinus 38 24 28 0.857 2 6
30-05-2024 Meijeren v. Jan 32 32 23 1.391 11 10 Graaf d. Dirk 26 17 23 0.739 8 6
30-05-2024 Setten v. Cris 18 12 20 0.600 3 6 Schuiteboer Piet 16 16 20 0.800 3 10
30-05-2024 Plugge Teun 23 15 30 0.500 4 6 Roosa Piet 19 16 30 0.533 3 8
30-05-2024 Benen Hans 29 23 24 0.958 6 7 Boer d. Aad 56 56 24 2.333 8 10
30-05-2024 Timmermans Aad 23 12 30 0.400 3 5 Eeuwijk v. Ed 16 13 30 0.433 2 8
30-05-2024 Geleedts Cees 35 32 29 1.103 5 9 Vogelenzang d. Jong Dirk 29 29 29 1.000 6 10
30-05-2024 Ros Arie 35 33 30 1.100 6 9 Honkoop Henk 43 42 30 1.400 7 9
30-05-2024 Setten v. Cris 18 9 11 0.818 3 5 Mourik Jan 31 31 11 2.818 11 10
30-05-2024 Multem Willem 34 26 30 0.866 6 7 Jonge d. Leo 23 18 30 0.600 4 7
30-05-2024 Timmermans Aad 23 8 30 0.266 1 3 Aken v. Aad 16 14 30 0.466 3 8
30-05-2024 Hazebroek Frank 26 16 25 0.640 3 6 Schuiteboer Piet 16 16 25 0.640 2 10
30-05-2024 Bruijn d. Hans 23 23 23 1.000 4 10 Eeuwijk v. Ed 16 7 23 0.304 3 4
30-05-2024 Plass Lex 16 16 19 0.842 5 10 Graaf d. Dirk 26 10 19 0.526 6 3
30-05-2024 Bruijn d. Hans 23 23 27 0.851 5 10 Aken v. Aad 16 10 27 0.370 4 6
30-05-2024 Meijeren v. Jan 32 32 15 2.133 7 10 Speksnijder Huig 16 2 15 0.133 1 1
30-05-2024 Berg v.d. Pieter 31 31 25 1.240 6 10 Benen Hans 29 15 25 0.600 7 5
30-05-2024 Mourik Jan 31 29 30 0.966 5 9 Ros Arie 35 22 30 0.733 4 6
30-05-2024 Plugge Teun 23 17 30 0.566 4 7 Honkoop Henk 43 27 30 0.900 5 6
30-05-2024 Blom Cor 49 48 30 1.600 6 9 Groot d. Theo 16 11 30 0.366 3 6
30-05-2024 Geneugelijk Piet 34 26 24 1.083 5 7 Groot d. Theo 16 16 24 0.666 4 10
30-05-2024 Jonge d. Leo 23 23 27 0.851 3 10 Berg v.d. Pieter 31 20 27 0.740 5 6
30-05-2024 Multem Willem 34 17 20 0.850 3 5 Roosa Piet 19 19 20 0.950 5 10
30-05-2024 Geleedts Cees 35 26 30 0.866 3 7 Boer d. Aad 56 28 30 0.933 3 5
30-05-2024 Demper Dirk 29 27 30 0.900 5 9 Geneugelijk Piet 34 30 30 1.000 9 8
23-05-2024 Plass Lex 16 3 23 0.130 1 1 Imminga Ton 28 28 23 1.217 6 10
23-05-2024 Ros Arie 35 28 30 0.933 4 8 Boer d. Aad 56 46 30 1.533 11 8
23-05-2024 Aken v. Aad 16 13 30 0.433 3 8 Berg v.d. Pieter 31 30 30 1.000 5 9
23-05-2024 Plugge Teun 23 17 30 0.566 3 7 Milligen v. Teus 23 23 30 0.766 5 10
23-05-2024 Meijeren v. Jan 32 32 26 1.230 10 10 Jonge d. Leo 23 15 26 0.576 3 6
23-05-2024 Schuiteboer Piet 16 12 30 0.400 2 7 Vogelenzang d. Jong Dirk 29 20 30 0.666 3 6
23-05-2024 Plass Lex 16 8 19 0.421 2 5 Multem Willem 34 34 19 1.789 7 10
23-05-2024 Timmermans Aad 23 18 30 0.600 3 7 Setten v. Cris 18 16 30 0.533 4 8
23-05-2024 Bruijn d. Hans 23 16 30 0.533 3 6 Roosa Piet 19 19 30 0.633 3 10
23-05-2024 Imminga Ton 28 7 22 0.318 2 2 Graaf d. Dirk 26 26 22 1.181 4 10
23-05-2024 Speksnijder Huig 16 5 26 0.192 1 3 Honkoop Henk 43 43 26 1.653 6 10
23-05-2024 Bruijn d. Hans 23 23 19 1.210 7 10 Geleedts Cees 35 18 19 0.947 3 5
23-05-2024 Roosa Piet 19 19 25 0.760 3 10 Schouten Gerard 16 8 25 0.320 2 5
23-05-2024 Geleedts Cees 35 31 30 1.033 6 8 Honkoop Henk 43 29 30 0.966 6 6
23-05-2024 Groot d. Theo 16 6 30 0.200 1 3 Speksnijder Huig 16 10 30 0.333 2 6
23-05-2024 Sapulete Tinus 38 30 30 1.000 5 7 Boer d. Aad 56 43 30 1.433 6 7
23-05-2024 Blom Cor 49 34 30 1.133 6 6 Berg v.d. Pieter 31 28 30 0.933 5 9
23-05-2024 Aken v. Aad 16 16 28 0.571 3 10 Ros Arie 35 26 28 0.928 5 7
23-05-2024 Linden v.d. Cees 37 32 29 1.103 8 8 Multem Willem 34 34 29 1.172 6 10
23-05-2024 Schouten Gerard 16 8 30 0.266 1 5 Schuiteboer Piet 16 15 30 0.500 2 9
23-05-2024 Hazebroek Frank 26 15 30 0.500 4 5 Timmermans Aad 23 17 30 0.566 3 7
23-05-2024 Setten v. Cris 18 18 20 0.900 4 10 Graaf d. Dirk 26 10 20 0.500 2 3
23-05-2024 Plugge Teun 23 20 23 0.869 4 8 Jonge d. Leo 23 23 23 1.000 3 10
16-05-2024 Schuiteboer Piet 16 16 30 0.533 4 10 Eeuwijk v. Ed 16 10 30 0.333 2 6
16-05-2024 Berg v.d. Pieter 31 22 30 0.733 3 7 Bergen.v.Willem 42 40 30 1.333 5 9
16-05-2024 Bruijn d. Hans 23 14 23 0.608 4 6 Jonge d. Leo 23 23 23 1.000 4 10
16-05-2024 Groot d. Theo 16 13 30 0.433 4 8 Setten v. Cris 18 15 30 0.500 3 8
16-05-2024 Bergen.v.Willem 42 42 26 1.615 8 10 Benen Hans 29 19 26 0.730 3 6
16-05-2024 Multem Willem 34 34 30 1.133 3 10 Milligen v. Teus 23 18 30 0.600 3 7
16-05-2024 Plass Lex 16 11 24 0.458 2 6 Schouten Gerard 16 16 24 0.666 3 10
16-05-2024 Imminga Ton 28 21 27 0.777 5 7 Setten v. Cris 18 18 27 0.666 4 10
16-05-2024 Timmermans Aad 23 21 30 0.700 3 9 Berg v.d. Pieter 31 24 30 0.800 4 7
16-05-2024 Hazebroek Frank 26 13 24 0.541 2 5 Milligen v. Teus 23 23 24 0.958 7 10
16-05-2024 Aken v. Aad 16 10 30 0.333 4 6 Schuiteboer Piet 16 13 30 0.433 4 8
16-05-2024 Meijeren v. Jan 32 32 24 1.333 8 10 Eeuwijk v. Ed 16 24 24 1.000 2 15
16-05-2024 Tahamata Jan 16 3 25 0.120 1 1 Graaf d. Dirk 26 26 25 1.040 3 10
16-05-2024 Geleedts Cees 35 32 30 1.066 4 9 Sapulete Tinus 38 24 30 0.800 3 6
16-05-2024 Boer d. Aad 56 38 30 1.266 9 6 Linden v.d. Cees 37 17 30 0.566 4 4
16-05-2024 Speksnijder Huig 16 7 30 0.233 3 4 Kooten v. Gerrit 20 18 30 0.600 4 9
16-05-2024 Sapulete Tinus 38 25 23 1.086 9 6 Boer d. Aad 56 56 23 2.434 10 10
16-05-2024 Meijeren v. Jan 32 25 25 1.000 5 7 Timmermans Aad 23 23 25 0.920 6 10
16-05-2024 Schouten Gerard 16 16 20 0.800 3 10 Setten v. Cris 18 16 20 0.800 3 8
16-05-2024 Ros Arie 35 33 30 1.100 5 9 Benen Hans 29 18 30 0.600 4 6
16-05-2024 Plass Lex 16 3 30 0.100 1 1 Geleedts Cees 35 25 30 0.833 4 7
16-05-2024 Geneugelijk Piet 34 34 20 1.700 8 10 Multem Willem 34 16 20 0.800 4 4
16-05-2024 Imminga Ton 28 28 28 1.000 4 10 Ros Arie 35 22 28 0.785 4 6
16-05-2024 Tahamata Jan 16 11 30 0.366 3 6 Jonge d. Leo 23 23 30 0.766 4 10
16-05-2024 Aken v. Aad 16 11 30 0.366 2 6 Graaf d. Dirk 26 23 30 0.766 4 8
02-05-2024 Roosa Piet 19 15 26 0.576 2 7 Linden v.d. Cees 37 37 26 1.423 4 10
02-05-2024 Plugge Teun 23 23 26 0.884 7 10 Timmermans Aad 23 13 26 0.500 3 5
02-05-2024 Demper Dirk 29 29 24 1.208 5 10 Boer d. Aad 56 51 24 2.125 5 9
02-05-2024 Aken v. Aad 16 7 30 0.233 1 4 Eeuwijk v. Ed 16 12 30 0.400 2 7
02-05-2024 Plass Lex 16 14 22 0.636 3 8 Schuiteboer Piet 16 16 22 0.727 3 10
02-05-2024 Benen Hans 29 29 23 1.260 6 10 Plass Lex 16 11 23 0.478 3 6
02-05-2024 Multem Willem 34 15 30 0.500 3 4 Schuiteboer Piet 16 15 30 0.500 2 9
02-05-2024 Eeuwijk v. Ed 16 14 30 0.466 3 8 Graaf d. Dirk 26 23 30 0.766 4 8
02-05-2024 Aken v. Aad 16 10 30 0.333 3 6 Roosa Piet 19 12 30 0.400 3 6
02-05-2024 Geleedts Cees 35 28 30 0.933 4 8 Honkoop Henk 43 22 30 0.733 4 5
02-05-2024 Meijeren v. Jan 32 32 23 1.391 4 10 Imminga Ton 28 13 23 0.565 2 4
02-05-2024 Setten v. Cris 18 11 20 0.550 4 6 Milligen v. Teus 23 23 20 1.150 4 10
02-05-2024 Geneugelijk Piet 34 21 29 0.724 3 6 Honkoop Henk 43 43 29 1.482 6 10
02-05-2024 Blom Cor 49 32 30 1.066 10 6 Eeuwijk v. Ed 16 8 30 0.266 3 5
02-05-2024 Demper Dirk 29 29 16 1.812 9 10 Groot d. Theo 16 6 16 0.375 2 3
02-05-2024 Meijeren v. Jan 32 25 26 0.961 6 7 Boer d. Aad 56 56 26 2.153 9 10
02-05-2024 Geleedts Cees 35 35 29 1.206 7 10 Graaf d. Dirk 26 23 29 0.793 3 8
02-05-2024 Imminga Ton 28 24 30 0.800 4 8 Vogelenzang d. Jong Dirk 29 22 30 0.733 3 7
02-05-2024 Groot d. Theo 16 16 28 0.571 2 10 Benen Hans 29 14 28 0.500 4 4
02-05-2024 Peereboom Harry 16 4 30 0.133 1 2 Timmermans Aad 23 14 30 0.466 6 6
02-05-2024 Setten v. Cris 18 18 23 0.782 3 10 Multem Willem 34 19 23 0.826 3 5
25-04-2024 Setten v. Cris 18 18 24 0.750 4 10 Benen Hans 29 23 24 0.958 5 7
25-04-2024 Geleedts Cees 35 16 20 0.800 3 4 Milligen v. Teus 23 23 20 1.150 6 10
25-04-2024 Aken v. Aad 16 9 30 0.300 2 5 Meer v.d. Nelis 38 30 30 1.000 4 7
25-04-2024 Mourik Jan 31 18 30 0.600 2 5 Schuiteboer Piet 16 15 30 0.500 4 9
25-04-2024 Berg v.d. Pieter 31 22 30 0.733 7 7 Eeuwijk v. Ed 16 9 30 0.300 2 5
25-04-2024 Meijeren v. Jan 32 31 30 1.033 6 9 Plass Lex 16 12 30 0.400 2 7
25-04-2024 Bergen.v.Willem 42 38 30 1.266 7 9 Multem Willem 34 16 30 0.533 5 4
25-04-2024 Imminga Ton 28 28 28 1.000 5 10 Timmermans Aad 23 7 28 0.250 1 3
25-04-2024 Bruijn d. Hans 23 17 30 0.566 3 7 Mourik Jan 31 25 30 0.833 10 8
25-04-2024 Berg v.d. Pieter 31 17 30 0.566 3 5 Schuiteboer Piet 16 14 30 0.466 4 8
25-04-2024 Graaf d. Dirk 26 18 26 0.692 3 6 Jonge d. Leo 23 23 26 0.884 3 10
25-04-2024 Eeuwijk v. Ed 16 5 19 0.263 2 3 Roosa Piet 19 19 19 1.000 3 10
25-04-2024 Demper Dirk 29 29 17 1.705 5 10 Graaf d. Dirk 26 7 17 0.411 3 2
25-04-2024 Schouten Gerard 16 14 30 0.466 2 8 Honkoop Henk 43 27 30 0.900 3 6
25-04-2024 Graaf vd. Daan 16 11 30 0.366 3 6 Vogelenzang d. Jong Dirk 29 25 30 0.833 4 8
25-04-2024 Honkoop Henk 43 39 30 1.300 5 9 Boer d. Aad 56 49 30 1.633 7 8
25-04-2024 Imminga Ton 28 27 30 0.900 3 9 Bruijn d. Hans 23 21 30 0.700 3 9
25-04-2024 Aken v. Aad 16 15 30 0.500 3 9 Setten v. Cris 18 14 30 0.466 2 7
25-04-2024 Groot d. Theo 16 11 30 0.366 2 6 Demper Dirk 29 26 30 0.866 5 8
25-04-2024 Groot d. Theo 16 9 30 0.300 2 5 Plass Lex 16 9 30 0.300 4 5
25-04-2024 Mourik Jan 31 27 30 0.900 8 8 Schouten Gerard 16 5 30 0.166 3 3
25-04-2024 Graaf vd. Daan 16 16 29 0.551 4 10 Stam Wim 22 20 29 0.689 4 9
25-04-2024 Roosa Piet 19 8 30 0.266 2 4 Jonge d. Leo 23 18 30 0.600 3 7
25-04-2024 Boer d. Aad 56 18 18 1.000 4 3 Stam Wim 22 22 18 1.222 4 10
25-04-2024 Meijeren v. Jan 32 32 29 1.103 6 10 Bergen.v.Willem 42 42 29 1.448 5 10
25-04-2024 Timmermans Aad 23 15 30 0.500 5 6 Multem Willem 34 29 30 0.966 4 8
25-04-2024 Meer v.d. Nelis 38 38 30 1.266 6 10 Benen Hans 29 16 30 0.533 3 5
18-04-2024 Plass Lex 16 10 18 0.555 3 6 Ros Arie 35 35 18 1.944 11 10
18-04-2024 Geleedts Cees 35 35 22 1.590 7 10 Schouten Gerard 16 6 22 0.272 1 3
18-04-2024 Sapulete Tinus 38 23 24 0.958 5 6 Meijeren v. Jan 32 32 24 1.333 5 10
18-04-2024 Offerman Ed 20 5 13 0.384 2 2 Schuiteboer Piet 16 16 13 1.230 5 10
18-04-2024 Aken v. Aad 16 7 28 0.250 2 4 Milligen v. Teus 23 23 28 0.821 5 10
18-04-2024 Mourik Jan 31 20 30 0.666 3 6 Graaf d. Dirk 26 18 30 0.600 4 6
18-04-2024 Meer v.d. Nelis 38 38 24 1.583 6 10 Multem Willem 34 17 24 0.708 4 5
18-04-2024 Tahamata Jan 16 10 30 0.333 2 6 Bruijn d. Hans 23 20 30 0.666 4 8
18-04-2024 Berg v.d. Pieter 31 31 27 1.148 10 10 Mourik Jan 31 20 27 0.740 4 6
18-04-2024 Roosa Piet 19 13 30 0.433 2 6 Graaf d. Dirk 26 22 30 0.733 3 8
18-04-2024 Groot d. Theo 16 11 30 0.366 2 6 Speksnijder Huig 16 10 30 0.333 3 6
18-04-2024 Vogelenzang d. Jong Dirk 29 29 24 1.208 4 10 Boer d. Aad 56 43 24 1.791 6 7
18-04-2024 Demper Dirk 29 16 17 0.941 4 5 Roosa Piet 19 19 17 1.117 4 10
18-04-2024 Tahamata Jan 16 14 30 0.466 2 8 Plugge Teun 23 16 30 0.533 2 6
18-04-2024 Speksnijder Huig 16 11 30 0.366 2 6 Mourik Jan 31 30 30 1.000 6 9
18-04-2024 Benen Hans 29 14 21 0.666 3 4 Jonge d. Leo 23 23 21 1.095 3 10
18-04-2024 Meijeren v. Jan 32 32 22 1.454 7 10 Benen Hans 29 23 22 1.045 4 7
18-04-2024 Demper Dirk 29 29 20 1.450 8 10 Plass Lex 16 8 20 0.400 4 5
18-04-2024 Plugge Teun 23 15 22 0.681 4 6 Boer d. Aad 56 56 22 2.545 12 10
18-04-2024 Geleedts Cees 35 31 26 1.192 8 8 Ros Arie 35 35 26 1.346 7 10
18-04-2024 Berg v.d. Pieter 31 26 30 0.866 6 8 Groot d. Theo 16 12 30 0.400 2 7
18-04-2024 Bruijn d. Hans 23 22 30 0.733 6 9 Meer v.d. Nelis 38 34 30 1.133 3 8
18-04-2024 Schuiteboer Piet 16 16 23 0.695 4 10 Jonge d. Leo 23 18 23 0.782 4 7
18-04-2024 Berg v.d. Pieter 31 31 23 1.347 6 10 Multem Willem 34 26 23 1.130 3 7
18-04-2024 Aken v. Aad 16 11 30 0.366 2 6 Schouten Gerard 16 8 30 0.266 2 5
11-04-2024 Plass Lex 16 8 30 0.266 3 5 Boer d. Aad 56 41 30 1.366 7 7
11-04-2024 Demper Dirk 29 29 28 1.035 6 10 Jonge d. Leo 23 14 28 0.500 3 6
11-04-2024 Geleedts Cees 35 26 30 0.866 5 7 Speksnijder Huig 16 7 30 0.233 2 4
11-04-2024 Eeuwijk v. Ed 16 10 16 0.625 2 6 Setten v. Cris 18 18 16 1.125 5 10
11-04-2024 Schouten Gerard 16 11 24 0.458 2 6 Linden v.d. Cees 37 37 24 1.541 18 10
11-04-2024 Berg v.d. Pieter 31 31 26 1.192 5 10 Milligen v. Teus 23 19 26 0.730 4 8
11-04-2024 Tahamata Jan 16 11 30 0.366 1 6 Roosa Piet 19 11 30 0.366 3 5
11-04-2024 Benen Hans 29 28 30 0.933 5 9 Vogelenzang d. Jong Dirk 29 29 30 0.966 7 10
11-04-2024 Graaf d. Dirk 26 13 26 0.500 2 5 Bruijn d. Hans 23 23 26 0.884 26 10
11-04-2024 Timmermans Aad 23 14 30 0.466 5 6 Roosa Piet 19 11 30 0.366 3 5
11-04-2024 Tahamata Jan 16 5 19 0.263 2 3 Eeuwijk v. Ed 16 16 19 0.842 3 10
11-04-2024 Aken v. Aad 16 14 28 0.500 3 8 Meijeren v. Jan 32 32 28 1.142 6 10
11-04-2024 Jonge d. Leo 23 9 14 0.642 4 3 Setten v. Cris 18 18 14 1.285 6 10
11-04-2024 Imminga Ton 28 24 27 0.888 6 8 Multem Willem 34 34 27 1.259 6 10
11-04-2024 Geleedts Cees 35 28 30 0.933 4 8 Boer d. Aad 56 54 30 1.800 10 9
11-04-2024 Groot d. Theo 16 12 30 0.400 2 7 Kooten v. Gerrit 20 16 30 0.533 3 8
11-04-2024 Groot d. Theo 16 9 22 0.409 2 5 Ros Arie 35 35 22 1.590 4 10
11-04-2024 Meijeren v. Jan 32 32 19 1.684 5 10 Berg v.d. Pieter 31 28 19 1.473 7 9
11-04-2024 Schouten Gerard 16 11 30 0.366 2 6 Benen Hans 29 17 30 0.566 4 5
11-04-2024 Plass Lex 16 8 30 0.266 2 5 Speksnijder Huig 16 11 30 0.366 3 6
11-04-2024 Hazebroek Frank 26 23 13 1.769 4 8 Kooten v. Gerrit 20 3 13 0.230 1 1
11-04-2024 Demper Dirk 29 29 27 1.074 4 10 Ros Arie 35 16 27 0.592 2 4
11-04-2024 Timmermans Aad 23 15 30 0.500 4 6 Bruijn d. Hans 23 21 30 0.700 4 9
11-04-2024 Aken v. Aad 16 11 30 0.366 1 6 Multem Willem 34 19 30 0.633 5 5
11-04-2024 Imminga Ton 28 28 27 1.037 4 10 Graaf d. Dirk 26 24 27 0.888 3 9
04-04-2024 Berg v.d. Pieter 31 31 27 1.148 3 10 Roosa Piet 19 8 27 0.296 2 4
04-04-2024 Eeuwijk v. Ed 16 8 30 0.266 2 5 Jonge d. Leo 23 22 30 0.733 5 9
04-04-2024 Vogelenzang d. Jong Dirk 29 27 26 1.038 4 9 Demper Dirk 29 29 26 1.115 6 10
04-04-2024 Timmermans Aad 23 18 29 0.620 3 7 Geneugelijk Piet 34 34 29 1.172 4 10
04-04-2024 Schouten Gerard 16 16 25 0.640 3 10 Linden v.d. Cees 37 24 25 0.960 4 6
04-04-2024 Milligen v. Teus 23 14 22 0.636 3 6 Graaf d. Dirk 26 26 22 1.181 4 10
04-04-2024 Timmermans Aad 23 13 30 0.433 3 5 Jonge d. Leo 23 15 30 0.500 3 6
04-04-2024 Sapulete Tinus 38 17 21 0.809 4 4 Eeuwijk v. Ed 16 16 21 0.761 6 10
04-04-2024 Graaf d. Dirk 26 22 30 0.733 4 8 Berg v.d. Pieter 31 25 30 0.833 4 8
04-04-2024 Aken v. Aad 16 13 30 0.433 3 8 Plass Lex 16 14 30 0.466 3 8
04-04-2024 Geleedts Cees 35 31 23 1.347 6 8 Setten v. Cris 18 18 23 0.782 7 10
04-04-2024 Milligen v. Teus 23 16 25 0.640 5 6 Boer d. Aad 56 56 25 2.240 10 10
04-04-2024 Schouten Gerard 16 12 24 0.500 6 7 Groot d. Theo 16 16 24 0.666 4 10
04-04-2024 Multem Willem 34 23 30 0.766 4 6 Boer d. Aad 56 43 30 1.433 7 7
04-04-2024 Plugge Teun 23 23 28 0.821 4 10 Geneugelijk Piet 34 23 28 0.821 3 6
04-04-2024 Plugge Teun 23 18 30 0.600 2 7 Demper Dirk 29 28 30 0.933 5 9
04-04-2024 Benen Hans 29 21 30 0.700 3 7 Roosa Piet 19 11 30 0.366 2 5
04-04-2024 Meijeren v. Jan 32 32 20 1.600 7 10 Geleedts Cees 35 24 20 1.200 5 6
04-04-2024 Plass Lex 16 16 30 0.533 2 10 Setten v. Cris 18 18 30 0.600 3 10
04-04-2024 Aken v. Aad 16 7 26 0.269 2 4 Benen Hans 29 29 26 1.115 4 10
04-04-2024 Hazebroek Frank 26 19 28 0.678 5 7 Groot d. Theo 16 16 28 0.571 5 10
04-04-2024 Meijeren v. Jan 32 27 30 0.900 6 8 Multem Willem 34 28 30 0.933 5 8

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Aken v. Aad 16 Bergen.v.Willem 421e keer
Aken v. Aad 16 Blom Cor 491e keer
Aken v. Aad 16 Boer d. Aad 561e keer
Aken v. Aad 16 Demper Dirk 291e keer
Aken v. Aad 16 Geleedts Cees 351e keer
Aken v. Aad 16 Geleijnse Bart 241e keer
Aken v. Aad 16 Geneugelijk Piet 341e keer
Aken v. Aad 16 Graaf vd. Daan 161e keer
Aken v. Aad 16 Groot d. Theo 161e keer
Aken v. Aad 16 Hazebroek Frank 261e keer
Aken v. Aad 16 Heuvelman Rinus 321e keer
Aken v. Aad 16 Honkoop Henk 431e keer
Aken v. Aad 16 Imminga Ton 281e keer
Aken v. Aad 16 Kooten v. Gerrit 201e keer
Aken v. Aad 16 Linden v.d. Cees 371e keer
Aken v. Aad 16 Luca Aat 161e keer
Aken v. Aad 16 Mourik Jan 311e keer
Aken v. Aad 16 Offerman Ed 201e keer
Aken v. Aad 16 Offerman Gijs 271e keer
Aken v. Aad 16 Ouwerkerk Job 251e keer
Aken v. Aad 16 Peereboom Harry 161e keer
Aken v. Aad 16 Plugge Teun 231e keer
Aken v. Aad 16 Pluijm vd. Jan 201e keer
Aken v. Aad 16 Sapulete Tinus 381e keer
Aken v. Aad 16 Sapulette Agoes 161e keer
Aken v. Aad 16 Speksnijder Huig 161e keer
Aken v. Aad 16 Stam Wim 221e keer
Aken v. Aad 16 Stibbe Hans 241e keer
Aken v. Aad 16 Tahamata Jan 161e keer
Aken v. Aad 16 Velden v.d. Martin 161e keer
Aken v. Aad 16 Vermaat Hans 341e keer
Aken v. Aad 16 Visser Wim 211e keer
Aken v. Aad 16 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Aken v. Aad 16 Wol Koos 251e keer
Aken v. Aad 16 Zwijnenburg Teus 231e keer
Aken v. Aad 16 zzkortland 01e keer
Benen Hans 29 Blom Cor 491e keer
Benen Hans 29 Demper Dirk 291e keer
Benen Hans 29 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Benen Hans 29 Geleijnse Bart 241e keer
Benen Hans 29 Geneugelijk Piet 341e keer
Benen Hans 29 Graaf d. Dirk 261e keer
Benen Hans 29 Graaf vd. Daan 161e keer
Benen Hans 29 Hazebroek Frank 261e keer
Benen Hans 29 Heuvelman Rinus 321e keer
Benen Hans 29 Imminga Ton 281e keer
Benen Hans 29 Kooten v. Gerrit 201e keer
Benen Hans 29 Linden v.d. Cees 371e keer
Benen Hans 29 Luca Aat 161e keer
Benen Hans 29 Milligen v. Teus 231e keer
Benen Hans 29 Mourik Jan 311e keer
Benen Hans 29 Offerman Ed 201e keer
Benen Hans 29 Offerman Gijs 271e keer
Benen Hans 29 Ouwerkerk Job 251e keer
Benen Hans 29 Peereboom Harry 161e keer
Benen Hans 29 Plugge Teun 231e keer
Benen Hans 29 Pluijm vd. Jan 201e keer
Benen Hans 29 Sapulete Tinus 381e keer
Benen Hans 29 Sapulette Agoes 161e keer
Benen Hans 29 Schuiteboer Piet 161e keer
Benen Hans 29 Speksnijder Huig 161e keer
Benen Hans 29 Stam Wim 221e keer
Benen Hans 29 Stibbe Hans 241e keer
Benen Hans 29 Tahamata Jan 161e keer
Benen Hans 29 Timmermans Aad 231e keer
Benen Hans 29 Velden v.d. Martin 161e keer
Benen Hans 29 Vermaat Hans 341e keer
Benen Hans 29 Visser Wim 211e keer
Benen Hans 29 Wol Koos 251e keer
Benen Hans 29 Zwijnenburg Teus 231e keer
Benen Hans 29 zzkortland 01e keer
Berg v.d. Pieter 31 Boer d. Aad 561e keer
Berg v.d. Pieter 31 Bruijn d. Hans 231e keer
Berg v.d. Pieter 31 Demper Dirk 291e keer
Berg v.d. Pieter 31 Geleedts Cees 351e keer
Berg v.d. Pieter 31 Geleijnse Bart 241e keer
Berg v.d. Pieter 31 Geneugelijk Piet 341e keer
Berg v.d. Pieter 31 Graaf vd. Daan 161e keer
Berg v.d. Pieter 31 Hazebroek Frank 261e keer
Berg v.d. Pieter 31 Heuvelman Rinus 321e keer
Berg v.d. Pieter 31 Honkoop Henk 431e keer
Berg v.d. Pieter 31 Imminga Ton 281e keer
Berg v.d. Pieter 31 Kooten v. Gerrit 201e keer
Berg v.d. Pieter 31 Linden v.d. Cees 371e keer
Berg v.d. Pieter 31 Luca Aat 161e keer
Berg v.d. Pieter 31 Offerman Ed 201e keer
Berg v.d. Pieter 31 Offerman Gijs 271e keer
Berg v.d. Pieter 31 Ouwerkerk Job 251e keer
Berg v.d. Pieter 31 Peereboom Harry 161e keer
Berg v.d. Pieter 31 Plass Lex 161e keer
Berg v.d. Pieter 31 Plugge Teun 231e keer
Berg v.d. Pieter 31 Pluijm vd. Jan 201e keer
Berg v.d. Pieter 31 Ros Arie 351e keer
Berg v.d. Pieter 31 Sapulete Tinus 381e keer
Berg v.d. Pieter 31 Sapulette Agoes 161e keer
Berg v.d. Pieter 31 Schouten Gerard 161e keer
Berg v.d. Pieter 31 Speksnijder Huig 161e keer
Berg v.d. Pieter 31 Stam Wim 221e keer
Berg v.d. Pieter 31 Stibbe Hans 241e keer
Berg v.d. Pieter 31 Tahamata Jan 161e keer
Berg v.d. Pieter 31 Velden v.d. Martin 161e keer
Berg v.d. Pieter 31 Vermaat Hans 341e keer
Berg v.d. Pieter 31 Visser Wim 211e keer
Berg v.d. Pieter 31 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Berg v.d. Pieter 31 Wol Koos 251e keer
Berg v.d. Pieter 31 Zwijnenburg Teus 231e keer
Bergen.v.Willem 42 Aken v. Aad 161e keer
Bergen.v.Willem 42 Blom Cor 491e keer
Bergen.v.Willem 42 Boer d. Aad 561e keer
Bergen.v.Willem 42 Bruijn d. Hans 231e keer
Bergen.v.Willem 42 Demper Dirk 291e keer
Bergen.v.Willem 42 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Bergen.v.Willem 42 Geleedts Cees 351e keer
Bergen.v.Willem 42 Geleijnse Bart 241e keer
Bergen.v.Willem 42 Geneugelijk Piet 341e keer
Bergen.v.Willem 42 Graaf d. Dirk 261e keer
Bergen.v.Willem 42 Graaf vd. Daan 161e keer
Bergen.v.Willem 42 Groot d. Theo 161e keer
Bergen.v.Willem 42 Hazebroek Frank 261e keer
Bergen.v.Willem 42 Heuvelman Rinus 321e keer
Bergen.v.Willem 42 Honkoop Henk 431e keer
Bergen.v.Willem 42 Imminga Ton 281e keer
Bergen.v.Willem 42 Jonge d. Leo 231e keer
Bergen.v.Willem 42 Kooten v. Gerrit 201e keer
Bergen.v.Willem 42 Linden v.d. Cees 371e keer
Bergen.v.Willem 42 Luca Aat 161e keer
Bergen.v.Willem 42 Meer v.d. Nelis 381e keer
Bergen.v.Willem 42 Milligen v. Teus 231e keer
Bergen.v.Willem 42 Mourik Jan 311e keer
Bergen.v.Willem 42 Offerman Ed 201e keer
Bergen.v.Willem 42 Offerman Gijs 271e keer
Bergen.v.Willem 42 Ouwerkerk Job 251e keer
Bergen.v.Willem 42 Peereboom Harry 161e keer
Bergen.v.Willem 42 Plass Lex 161e keer
Bergen.v.Willem 42 Plugge Teun 231e keer
Bergen.v.Willem 42 Pluijm vd. Jan 201e keer
Bergen.v.Willem 42 Roosa Piet 191e keer
Bergen.v.Willem 42 Ros Arie 351e keer
Bergen.v.Willem 42 Sapulete Tinus 381e keer
Bergen.v.Willem 42 Sapulette Agoes 161e keer
Bergen.v.Willem 42 Schouten Gerard 161e keer
Bergen.v.Willem 42 Schuiteboer Piet 161e keer
Bergen.v.Willem 42 Setten v. Cris 181e keer
Bergen.v.Willem 42 Speksnijder Huig 161e keer
Bergen.v.Willem 42 Stam Wim 221e keer
Bergen.v.Willem 42 Stibbe Hans 241e keer
Bergen.v.Willem 42 Tahamata Jan 161e keer
Bergen.v.Willem 42 Timmermans Aad 231e keer
Bergen.v.Willem 42 Velden v.d. Martin 161e keer
Bergen.v.Willem 42 Vermaat Hans 341e keer
Bergen.v.Willem 42 Visser Wim 211e keer
Bergen.v.Willem 42 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Bergen.v.Willem 42 Wol Koos 251e keer
Bergen.v.Willem 42 Zwijnenburg Teus 231e keer
Bergen.v.Willem 42 zzkortland 01e keer
Blom Cor 49 Aken v. Aad 161e keer
Blom Cor 49 Benen Hans 291e keer
Blom Cor 49 Bergen.v.Willem 421e keer
Blom Cor 49 Boer d. Aad 561e keer
Blom Cor 49 Bruijn d. Hans 231e keer
Blom Cor 49 Demper Dirk 291e keer
Blom Cor 49 Geleedts Cees 351e keer
Blom Cor 49 Geleijnse Bart 241e keer
Blom Cor 49 Geneugelijk Piet 341e keer
Blom Cor 49 Graaf d. Dirk 261e keer
Blom Cor 49 Graaf vd. Daan 161e keer
Blom Cor 49 Hazebroek Frank 261e keer
Blom Cor 49 Heuvelman Rinus 321e keer
Blom Cor 49 Honkoop Henk 431e keer
Blom Cor 49 Imminga Ton 281e keer
Blom Cor 49 Kooten v. Gerrit 201e keer
Blom Cor 49 Linden v.d. Cees 371e keer
Blom Cor 49 Luca Aat 161e keer
Blom Cor 49 Meijeren v. Jan 321e keer
Blom Cor 49 Milligen v. Teus 231e keer
Blom Cor 49 Mourik Jan 311e keer
Blom Cor 49 Multem Willem 341e keer
Blom Cor 49 Offerman Ed 201e keer
Blom Cor 49 Offerman Gijs 271e keer
Blom Cor 49 Ouwerkerk Job 251e keer
Blom Cor 49 Peereboom Harry 161e keer
Blom Cor 49 Plass Lex 161e keer
Blom Cor 49 Plugge Teun 231e keer
Blom Cor 49 Pluijm vd. Jan 201e keer
Blom Cor 49 Roosa Piet 191e keer
Blom Cor 49 Ros Arie 351e keer
Blom Cor 49 Sapulete Tinus 381e keer
Blom Cor 49 Sapulette Agoes 161e keer
Blom Cor 49 Schouten Gerard 161e keer
Blom Cor 49 Schuiteboer Piet 161e keer
Blom Cor 49 Speksnijder Huig 161e keer
Blom Cor 49 Stam Wim 221e keer
Blom Cor 49 Stibbe Hans 241e keer
Blom Cor 49 Tahamata Jan 161e keer
Blom Cor 49 Timmermans Aad 231e keer
Blom Cor 49 Velden v.d. Martin 161e keer
Blom Cor 49 Vermaat Hans 341e keer
Blom Cor 49 Visser Wim 211e keer
Blom Cor 49 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Blom Cor 49 Wol Koos 251e keer
Blom Cor 49 Zwijnenburg Teus 231e keer
Blom Cor 49 zzkortland 01e keer
Boer d. Aad 56 Aken v. Aad 161e keer
Boer d. Aad 56 Berg v.d. Pieter 311e keer
Boer d. Aad 56 Bergen.v.Willem 421e keer
Boer d. Aad 56 Blom Cor 491e keer
Boer d. Aad 56 Bruijn d. Hans 231e keer
Boer d. Aad 56 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Boer d. Aad 56 Geleijnse Bart 241e keer
Boer d. Aad 56 Geneugelijk Piet 341e keer
Boer d. Aad 56 Graaf vd. Daan 161e keer
Boer d. Aad 56 Groot d. Theo 161e keer
Boer d. Aad 56 Hazebroek Frank 261e keer
Boer d. Aad 56 Heuvelman Rinus 321e keer
Boer d. Aad 56 Imminga Ton 281e keer
Boer d. Aad 56 Jonge d. Leo 231e keer
Boer d. Aad 56 Kooten v. Gerrit 201e keer
Boer d. Aad 56 Luca Aat 161e keer
Boer d. Aad 56 Meer v.d. Nelis 381e keer
Boer d. Aad 56 Mourik Jan 311e keer
Boer d. Aad 56 Offerman Ed 201e keer
Boer d. Aad 56 Offerman Gijs 271e keer
Boer d. Aad 56 Ouwerkerk Job 251e keer
Boer d. Aad 56 Peereboom Harry 161e keer
Boer d. Aad 56 Pluijm vd. Jan 201e keer
Boer d. Aad 56 Sapulette Agoes 161e keer
Boer d. Aad 56 Schouten Gerard 161e keer
Boer d. Aad 56 Schuiteboer Piet 161e keer
Boer d. Aad 56 Setten v. Cris 181e keer
Boer d. Aad 56 Stibbe Hans 241e keer
Boer d. Aad 56 Tahamata Jan 161e keer
Boer d. Aad 56 Timmermans Aad 231e keer
Boer d. Aad 56 Velden v.d. Martin 161e keer
Boer d. Aad 56 Vermaat Hans 341e keer
Boer d. Aad 56 Visser Wim 211e keer
Boer d. Aad 56 Wol Koos 251e keer
Boer d. Aad 56 Zwijnenburg Teus 231e keer
Boer d. Aad 56 zzkortland 01e keer
Bruijn d. Hans 23 Berg v.d. Pieter 311e keer
Bruijn d. Hans 23 Bergen.v.Willem 421e keer
Bruijn d. Hans 23 Blom Cor 491e keer
Bruijn d. Hans 23 Boer d. Aad 561e keer
Bruijn d. Hans 23 Demper Dirk 291e keer
Bruijn d. Hans 23 Geleijnse Bart 241e keer
Bruijn d. Hans 23 Geneugelijk Piet 341e keer
Bruijn d. Hans 23 Graaf vd. Daan 161e keer
Bruijn d. Hans 23 Groot d. Theo 161e keer
Bruijn d. Hans 23 Hazebroek Frank 261e keer
Bruijn d. Hans 23 Heuvelman Rinus 321e keer
Bruijn d. Hans 23 Honkoop Henk 431e keer
Bruijn d. Hans 23 Kooten v. Gerrit 201e keer
Bruijn d. Hans 23 Linden v.d. Cees 371e keer
Bruijn d. Hans 23 Luca Aat 161e keer
Bruijn d. Hans 23 Meijeren v. Jan 321e keer
Bruijn d. Hans 23 Milligen v. Teus 231e keer
Bruijn d. Hans 23 Offerman Ed 201e keer
Bruijn d. Hans 23 Offerman Gijs 271e keer
Bruijn d. Hans 23 Ouwerkerk Job 251e keer
Bruijn d. Hans 23 Peereboom Harry 161e keer
Bruijn d. Hans 23 Plass Lex 161e keer
Bruijn d. Hans 23 Pluijm vd. Jan 201e keer
Bruijn d. Hans 23 Ros Arie 351e keer
Bruijn d. Hans 23 Sapulete Tinus 381e keer
Bruijn d. Hans 23 Sapulette Agoes 161e keer
Bruijn d. Hans 23 Schouten Gerard 161e keer
Bruijn d. Hans 23 Schuiteboer Piet 161e keer
Bruijn d. Hans 23 Setten v. Cris 181e keer
Bruijn d. Hans 23 Speksnijder Huig 161e keer
Bruijn d. Hans 23 Stam Wim 221e keer
Bruijn d. Hans 23 Stibbe Hans 241e keer
Bruijn d. Hans 23 Velden v.d. Martin 161e keer
Bruijn d. Hans 23 Vermaat Hans 341e keer
Bruijn d. Hans 23 Visser Wim 211e keer
Bruijn d. Hans 23 Wol Koos 251e keer
Bruijn d. Hans 23 Zwijnenburg Teus 231e keer
Bruijn d. Hans 23 zzkortland 01e keer
Demper Dirk 29 Aken v. Aad 161e keer
Demper Dirk 29 Benen Hans 291e keer
Demper Dirk 29 Berg v.d. Pieter 311e keer
Demper Dirk 29 Bergen.v.Willem 421e keer
Demper Dirk 29 Blom Cor 491e keer
Demper Dirk 29 Bruijn d. Hans 231e keer
Demper Dirk 29 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Demper Dirk 29 Geleijnse Bart 241e keer
Demper Dirk 29 Graaf vd. Daan 161e keer
Demper Dirk 29 Hazebroek Frank 261e keer
Demper Dirk 29 Heuvelman Rinus 321e keer
Demper Dirk 29 Imminga Ton 281e keer
Demper Dirk 29 Kooten v. Gerrit 201e keer
Demper Dirk 29 Linden v.d. Cees 371e keer
Demper Dirk 29 Luca Aat 161e keer
Demper Dirk 29 Meer v.d. Nelis 381e keer
Demper Dirk 29 Meijeren v. Jan 321e keer
Demper Dirk 29 Milligen v. Teus 231e keer
Demper Dirk 29 Mourik Jan 311e keer
Demper Dirk 29 Multem Willem 341e keer
Demper Dirk 29 Offerman Ed 201e keer
Demper Dirk 29 Offerman Gijs 271e keer
Demper Dirk 29 Ouwerkerk Job 251e keer
Demper Dirk 29 Peereboom Harry 161e keer
Demper Dirk 29 Pluijm vd. Jan 201e keer
Demper Dirk 29 Sapulette Agoes 161e keer
Demper Dirk 29 Schouten Gerard 161e keer
Demper Dirk 29 Schuiteboer Piet 161e keer
Demper Dirk 29 Setten v. Cris 181e keer
Demper Dirk 29 Stam Wim 221e keer
Demper Dirk 29 Stibbe Hans 241e keer
Demper Dirk 29 Tahamata Jan 161e keer
Demper Dirk 29 Velden v.d. Martin 161e keer
Demper Dirk 29 Vermaat Hans 341e keer
Demper Dirk 29 Visser Wim 211e keer
Demper Dirk 29 Wol Koos 251e keer
Demper Dirk 29 Zwijnenburg Teus 231e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Benen Hans 291e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Bergen.v.Willem 421e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Boer d. Aad 561e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Demper Dirk 291e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Geleedts Cees 351e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Geleijnse Bart 241e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Geneugelijk Piet 341e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Graaf vd. Daan 161e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Groot d. Theo 161e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Hazebroek Frank 261e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Heuvelman Rinus 321e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Honkoop Henk 431e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Imminga Ton 281e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Kooten v. Gerrit 201e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Luca Aat 161e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Meer v.d. Nelis 381e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Milligen v. Teus 231e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Mourik Jan 311e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Offerman Ed 201e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Offerman Gijs 271e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Ouwerkerk Job 251e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Peereboom Harry 161e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Plass Lex 161e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Plugge Teun 231e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Pluijm vd. Jan 201e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Ros Arie 351e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Sapulette Agoes 161e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Speksnijder Huig 161e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Stam Wim 221e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Stibbe Hans 241e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Velden v.d. Martin 161e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Vermaat Hans 341e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Visser Wim 211e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Wol Koos 251e keer
Eeuwijk v. Ed 16 Zwijnenburg Teus 231e keer
Geleedts Cees 35 Aken v. Aad 161e keer
Geleedts Cees 35 Berg v.d. Pieter 311e keer
Geleedts Cees 35 Bergen.v.Willem 421e keer
Geleedts Cees 35 Blom Cor 491e keer
Geleedts Cees 35 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Geleedts Cees 35 Geleijnse Bart 241e keer
Geleedts Cees 35 Geneugelijk Piet 341e keer
Geleedts Cees 35 Graaf vd. Daan 161e keer
Geleedts Cees 35 Groot d. Theo 161e keer
Geleedts Cees 35 Hazebroek Frank 261e keer
Geleedts Cees 35 Heuvelman Rinus 321e keer
Geleedts Cees 35 Imminga Ton 281e keer
Geleedts Cees 35 Jonge d. Leo 231e keer
Geleedts Cees 35 Kooten v. Gerrit 201e keer
Geleedts Cees 35 Luca Aat 161e keer
Geleedts Cees 35 Meer v.d. Nelis 381e keer
Geleedts Cees 35 Mourik Jan 311e keer
Geleedts Cees 35 Multem Willem 341e keer
Geleedts Cees 35 Offerman Ed 201e keer
Geleedts Cees 35 Offerman Gijs 271e keer
Geleedts Cees 35 Ouwerkerk Job 251e keer
Geleedts Cees 35 Peereboom Harry 161e keer
Geleedts Cees 35 Plugge Teun 231e keer
Geleedts Cees 35 Pluijm vd. Jan 201e keer
Geleedts Cees 35 Roosa Piet 191e keer
Geleedts Cees 35 Sapulette Agoes 161e keer
Geleedts Cees 35 Schuiteboer Piet 161e keer
Geleedts Cees 35 Stam Wim 221e keer
Geleedts Cees 35 Stibbe Hans 241e keer
Geleedts Cees 35 Tahamata Jan 161e keer
Geleedts Cees 35 Timmermans Aad 231e keer
Geleedts Cees 35 Velden v.d. Martin 161e keer
Geleedts Cees 35 Vermaat Hans 341e keer
Geleedts Cees 35 Visser Wim 211e keer
Geleedts Cees 35 Wol Koos 251e keer
Geleedts Cees 35 Zwijnenburg Teus 231e keer
Geleedts Cees 35 zzkortland 01e keer
Geleijnse Bart 24 Aken v. Aad 161e keer
Geleijnse Bart 24 Benen Hans 291e keer
Geleijnse Bart 24 Berg v.d. Pieter 311e keer
Geleijnse Bart 24 Bergen.v.Willem 421e keer
Geleijnse Bart 24 Blom Cor 491e keer
Geleijnse Bart 24 Boer d. Aad 561e keer
Geleijnse Bart 24 Bruijn d. Hans 231e keer
Geleijnse Bart 24 Demper Dirk 291e keer
Geleijnse Bart 24 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Geleijnse Bart 24 Geleedts Cees 351e keer
Geleijnse Bart 24 Geneugelijk Piet 341e keer
Geleijnse Bart 24 Graaf d. Dirk 261e keer
Geleijnse Bart 24 Graaf vd. Daan 161e keer
Geleijnse Bart 24 Groot d. Theo 161e keer
Geleijnse Bart 24 Hazebroek Frank 261e keer
Geleijnse Bart 24 Heuvelman Rinus 321e keer
Geleijnse Bart 24 Honkoop Henk 431e keer
Geleijnse Bart 24 Imminga Ton 281e keer
Geleijnse Bart 24 Jonge d. Leo 231e keer
Geleijnse Bart 24 Kooten v. Gerrit 201e keer
Geleijnse Bart 24 Linden v.d. Cees 371e keer
Geleijnse Bart 24 Luca Aat 161e keer
Geleijnse Bart 24 Meer v.d. Nelis 381e keer
Geleijnse Bart 24 Meijeren v. Jan 321e keer
Geleijnse Bart 24 Milligen v. Teus 231e keer
Geleijnse Bart 24 Mourik Jan 311e keer
Geleijnse Bart 24 Multem Willem 341e keer
Geleijnse Bart 24 Offerman Ed 201e keer
Geleijnse Bart 24 Offerman Gijs 271e keer
Geleijnse Bart 24 Ouwerkerk Job 251e keer
Geleijnse Bart 24 Peereboom Harry 161e keer
Geleijnse Bart 24 Plass Lex 161e keer
Geleijnse Bart 24 Plugge Teun 231e keer
Geleijnse Bart 24 Pluijm vd. Jan 201e keer
Geleijnse Bart 24 Roosa Piet 191e keer
Geleijnse Bart 24 Ros Arie 351e keer
Geleijnse Bart 24 Sapulete Tinus 381e keer
Geleijnse Bart 24 Sapulette Agoes 161e keer
Geleijnse Bart 24 Schouten Gerard 161e keer
Geleijnse Bart 24 Schuiteboer Piet 161e keer
Geleijnse Bart 24 Setten v. Cris 181e keer
Geleijnse Bart 24 Speksnijder Huig 161e keer
Geleijnse Bart 24 Stam Wim 221e keer
Geleijnse Bart 24 Stibbe Hans 241e keer
Geleijnse Bart 24 Tahamata Jan 161e keer
Geleijnse Bart 24 Timmermans Aad 231e keer
Geleijnse Bart 24 Velden v.d. Martin 161e keer
Geleijnse Bart 24 Vermaat Hans 341e keer
Geleijnse Bart 24 Visser Wim 211e keer
Geleijnse Bart 24 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Geleijnse Bart 24 Wol Koos 251e keer
Geleijnse Bart 24 Zwijnenburg Teus 231e keer
Geleijnse Bart 24 zzkortland 01e keer
Geneugelijk Piet 34 Aken v. Aad 161e keer
Geneugelijk Piet 34 Benen Hans 291e keer
Geneugelijk Piet 34 Berg v.d. Pieter 311e keer
Geneugelijk Piet 34 Bergen.v.Willem 421e keer
Geneugelijk Piet 34 Blom Cor 491e keer
Geneugelijk Piet 34 Boer d. Aad 561e keer
Geneugelijk Piet 34 Bruijn d. Hans 231e keer
Geneugelijk Piet 34 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Geneugelijk Piet 34 Geleedts Cees 351e keer
Geneugelijk Piet 34 Geleijnse Bart 241e keer
Geneugelijk Piet 34 Graaf d. Dirk 261e keer
Geneugelijk Piet 34 Graaf vd. Daan 161e keer
Geneugelijk Piet 34 Hazebroek Frank 261e keer
Geneugelijk Piet 34 Heuvelman Rinus 321e keer
Geneugelijk Piet 34 Imminga Ton 281e keer
Geneugelijk Piet 34 Jonge d. Leo 231e keer
Geneugelijk Piet 34 Kooten v. Gerrit 201e keer
Geneugelijk Piet 34 Linden v.d. Cees 371e keer
Geneugelijk Piet 34 Luca Aat 161e keer
Geneugelijk Piet 34 Meer v.d. Nelis 381e keer
Geneugelijk Piet 34 Meijeren v. Jan 321e keer
Geneugelijk Piet 34 Milligen v. Teus 231e keer
Geneugelijk Piet 34 Mourik Jan 311e keer
Geneugelijk Piet 34 Offerman Gijs 271e keer
Geneugelijk Piet 34 Ouwerkerk Job 251e keer
Geneugelijk Piet 34 Peereboom Harry 161e keer
Geneugelijk Piet 34 Plass Lex 161e keer
Geneugelijk Piet 34 Pluijm vd. Jan 201e keer
Geneugelijk Piet 34 Roosa Piet 191e keer
Geneugelijk Piet 34 Ros Arie 351e keer
Geneugelijk Piet 34 Sapulete Tinus 381e keer
Geneugelijk Piet 34 Sapulette Agoes 161e keer
Geneugelijk Piet 34 Schouten Gerard 161e keer
Geneugelijk Piet 34 Schuiteboer Piet 161e keer
Geneugelijk Piet 34 Setten v. Cris 181e keer
Geneugelijk Piet 34 Speksnijder Huig 161e keer
Geneugelijk Piet 34 Stam Wim 221e keer
Geneugelijk Piet 34 Stibbe Hans 241e keer
Geneugelijk Piet 34 Tahamata Jan 161e keer
Geneugelijk Piet 34 Velden v.d. Martin 161e keer
Geneugelijk Piet 34 Vermaat Hans 341e keer
Geneugelijk Piet 34 Visser Wim 211e keer
Geneugelijk Piet 34 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Geneugelijk Piet 34 Wol Koos 251e keer
Geneugelijk Piet 34 Zwijnenburg Teus 231e keer
Geneugelijk Piet 34 zzkortland 01e keer
Graaf d. Dirk 26 Benen Hans 291e keer
Graaf d. Dirk 26 Bergen.v.Willem 421e keer
Graaf d. Dirk 26 Blom Cor 491e keer
Graaf d. Dirk 26 Geleijnse Bart 241e keer
Graaf d. Dirk 26 Geneugelijk Piet 341e keer
Graaf d. Dirk 26 Graaf vd. Daan 161e keer
Graaf d. Dirk 26 Groot d. Theo 161e keer
Graaf d. Dirk 26 Heuvelman Rinus 321e keer
Graaf d. Dirk 26 Honkoop Henk 431e keer
Graaf d. Dirk 26 Kooten v. Gerrit 201e keer
Graaf d. Dirk 26 Linden v.d. Cees 371e keer
Graaf d. Dirk 26 Luca Aat 161e keer
Graaf d. Dirk 26 Meer v.d. Nelis 381e keer
Graaf d. Dirk 26 Multem Willem 341e keer
Graaf d. Dirk 26 Offerman Ed 201e keer
Graaf d. Dirk 26 Offerman Gijs 271e keer
Graaf d. Dirk 26 Ouwerkerk Job 251e keer
Graaf d. Dirk 26 Peereboom Harry 161e keer
Graaf d. Dirk 26 Plugge Teun 231e keer
Graaf d. Dirk 26 Pluijm vd. Jan 201e keer
Graaf d. Dirk 26 Sapulete Tinus 381e keer
Graaf d. Dirk 26 Sapulette Agoes 161e keer
Graaf d. Dirk 26 Schouten Gerard 161e keer
Graaf d. Dirk 26 Speksnijder Huig 161e keer
Graaf d. Dirk 26 Stam Wim 221e keer
Graaf d. Dirk 26 Stibbe Hans 241e keer
Graaf d. Dirk 26 Timmermans Aad 231e keer
Graaf d. Dirk 26 Velden v.d. Martin 161e keer
Graaf d. Dirk 26 Vermaat Hans 341e keer
Graaf d. Dirk 26 Visser Wim 211e keer
Graaf d. Dirk 26 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Graaf d. Dirk 26 Wol Koos 251e keer
Graaf d. Dirk 26 Zwijnenburg Teus 231e keer
Graaf d. Dirk 26 zzkortland 01e keer
Graaf vd. Daan 16 Aken v. Aad 161e keer
Graaf vd. Daan 16 Benen Hans 291e keer
Graaf vd. Daan 16 Berg v.d. Pieter 311e keer
Graaf vd. Daan 16 Bergen.v.Willem 421e keer
Graaf vd. Daan 16 Blom Cor 491e keer
Graaf vd. Daan 16 Boer d. Aad 561e keer
Graaf vd. Daan 16 Bruijn d. Hans 231e keer
Graaf vd. Daan 16 Demper Dirk 291e keer
Graaf vd. Daan 16 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Graaf vd. Daan 16 Geleedts Cees 351e keer
Graaf vd. Daan 16 Geleijnse Bart 241e keer
Graaf vd. Daan 16 Geneugelijk Piet 341e keer
Graaf vd. Daan 16 Graaf d. Dirk 261e keer
Graaf vd. Daan 16 Groot d. Theo 161e keer
Graaf vd. Daan 16 Hazebroek Frank 261e keer
Graaf vd. Daan 16 Heuvelman Rinus 321e keer
Graaf vd. Daan 16 Honkoop Henk 431e keer
Graaf vd. Daan 16 Imminga Ton 281e keer
Graaf vd. Daan 16 Jonge d. Leo 231e keer
Graaf vd. Daan 16 Kooten v. Gerrit 201e keer
Graaf vd. Daan 16 Linden v.d. Cees 371e keer
Graaf vd. Daan 16 Luca Aat 161e keer
Graaf vd. Daan 16 Meer v.d. Nelis 381e keer
Graaf vd. Daan 16 Meijeren v. Jan 321e keer
Graaf vd. Daan 16 Milligen v. Teus 231e keer
Graaf vd. Daan 16 Mourik Jan 311e keer
Graaf vd. Daan 16 Multem Willem 341e keer
Graaf vd. Daan 16 Offerman Ed 201e keer
Graaf vd. Daan 16 Offerman Gijs 271e keer
Graaf vd. Daan 16 Ouwerkerk Job 251e keer
Graaf vd. Daan 16 Peereboom Harry 161e keer
Graaf vd. Daan 16 Plass Lex 161e keer
Graaf vd. Daan 16 Plugge Teun 231e keer
Graaf vd. Daan 16 Pluijm vd. Jan 201e keer
Graaf vd. Daan 16 Roosa Piet 191e keer
Graaf vd. Daan 16 Ros Arie 351e keer
Graaf vd. Daan 16 Sapulete Tinus 381e keer
Graaf vd. Daan 16 Sapulette Agoes 161e keer
Graaf vd. Daan 16 Schouten Gerard 161e keer
Graaf vd. Daan 16 Schuiteboer Piet 161e keer
Graaf vd. Daan 16 Setten v. Cris 181e keer
Graaf vd. Daan 16 Speksnijder Huig 161e keer
Graaf vd. Daan 16 Stibbe Hans 241e keer
Graaf vd. Daan 16 Tahamata Jan 161e keer
Graaf vd. Daan 16 Timmermans Aad 231e keer
Graaf vd. Daan 16 Velden v.d. Martin 161e keer
Graaf vd. Daan 16 Vermaat Hans 341e keer
Graaf vd. Daan 16 Visser Wim 211e keer
Graaf vd. Daan 16 Wol Koos 251e keer
Graaf vd. Daan 16 Zwijnenburg Teus 231e keer
Graaf vd. Daan 16 zzkortland 01e keer
Groot d. Theo 16 Aken v. Aad 161e keer
Groot d. Theo 16 Bergen.v.Willem 421e keer
Groot d. Theo 16 Boer d. Aad 561e keer
Groot d. Theo 16 Bruijn d. Hans 231e keer
Groot d. Theo 16 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Groot d. Theo 16 Geleedts Cees 351e keer
Groot d. Theo 16 Geleijnse Bart 241e keer
Groot d. Theo 16 Graaf d. Dirk 261e keer
Groot d. Theo 16 Graaf vd. Daan 161e keer
Groot d. Theo 16 Heuvelman Rinus 321e keer
Groot d. Theo 16 Honkoop Henk 431e keer
Groot d. Theo 16 Imminga Ton 281e keer
Groot d. Theo 16 Jonge d. Leo 231e keer
Groot d. Theo 16 Linden v.d. Cees 371e keer
Groot d. Theo 16 Luca Aat 161e keer
Groot d. Theo 16 Meijeren v. Jan 321e keer
Groot d. Theo 16 Milligen v. Teus 231e keer
Groot d. Theo 16 Mourik Jan 311e keer
Groot d. Theo 16 Multem Willem 341e keer
Groot d. Theo 16 Offerman Ed 201e keer
Groot d. Theo 16 Offerman Gijs 271e keer
Groot d. Theo 16 Ouwerkerk Job 251e keer
Groot d. Theo 16 Peereboom Harry 161e keer
Groot d. Theo 16 Plugge Teun 231e keer
Groot d. Theo 16 Pluijm vd. Jan 201e keer
Groot d. Theo 16 Roosa Piet 191e keer
Groot d. Theo 16 Sapulete Tinus 381e keer
Groot d. Theo 16 Sapulette Agoes 161e keer
Groot d. Theo 16 Schuiteboer Piet 161e keer
Groot d. Theo 16 Stam Wim 221e keer
Groot d. Theo 16 Stibbe Hans 241e keer
Groot d. Theo 16 Tahamata Jan 161e keer
Groot d. Theo 16 Timmermans Aad 231e keer
Groot d. Theo 16 Velden v.d. Martin 161e keer
Groot d. Theo 16 Vermaat Hans 341e keer
Groot d. Theo 16 Visser Wim 211e keer
Groot d. Theo 16 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Groot d. Theo 16 Wol Koos 251e keer
Groot d. Theo 16 Zwijnenburg Teus 231e keer
Groot d. Theo 16 zzkortland 01e keer
Hazebroek Frank 26 Aken v. Aad 161e keer
Hazebroek Frank 26 Benen Hans 291e keer
Hazebroek Frank 26 Berg v.d. Pieter 311e keer
Hazebroek Frank 26 Bergen.v.Willem 421e keer
Hazebroek Frank 26 Blom Cor 491e keer
Hazebroek Frank 26 Boer d. Aad 561e keer
Hazebroek Frank 26 Bruijn d. Hans 231e keer
Hazebroek Frank 26 Demper Dirk 291e keer
Hazebroek Frank 26 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Hazebroek Frank 26 Geleedts Cees 351e keer
Hazebroek Frank 26 Geleijnse Bart 241e keer
Hazebroek Frank 26 Geneugelijk Piet 341e keer
Hazebroek Frank 26 Graaf vd. Daan 161e keer
Hazebroek Frank 26 Heuvelman Rinus 321e keer
Hazebroek Frank 26 Imminga Ton 281e keer
Hazebroek Frank 26 Jonge d. Leo 231e keer
Hazebroek Frank 26 Linden v.d. Cees 371e keer
Hazebroek Frank 26 Luca Aat 161e keer
Hazebroek Frank 26 Meer v.d. Nelis 381e keer
Hazebroek Frank 26 Meijeren v. Jan 321e keer
Hazebroek Frank 26 Mourik Jan 311e keer
Hazebroek Frank 26 Multem Willem 341e keer
Hazebroek Frank 26 Offerman Ed 201e keer
Hazebroek Frank 26 Offerman Gijs 271e keer
Hazebroek Frank 26 Ouwerkerk Job 251e keer
Hazebroek Frank 26 Peereboom Harry 161e keer
Hazebroek Frank 26 Plass Lex 161e keer
Hazebroek Frank 26 Plugge Teun 231e keer
Hazebroek Frank 26 Pluijm vd. Jan 201e keer
Hazebroek Frank 26 Roosa Piet 191e keer
Hazebroek Frank 26 Ros Arie 351e keer
Hazebroek Frank 26 Sapulete Tinus 381e keer
Hazebroek Frank 26 Sapulette Agoes 161e keer
Hazebroek Frank 26 Schouten Gerard 161e keer
Hazebroek Frank 26 Setten v. Cris 181e keer
Hazebroek Frank 26 Speksnijder Huig 161e keer
Hazebroek Frank 26 Stam Wim 221e keer
Hazebroek Frank 26 Stibbe Hans 241e keer
Hazebroek Frank 26 Tahamata Jan 161e keer
Hazebroek Frank 26 Velden v.d. Martin 161e keer
Hazebroek Frank 26 Vermaat Hans 341e keer
Hazebroek Frank 26 Visser Wim 211e keer
Hazebroek Frank 26 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Hazebroek Frank 26 Wol Koos 251e keer
Hazebroek Frank 26 Zwijnenburg Teus 231e keer
Heuvelman Rinus 32 Aken v. Aad 161e keer
Heuvelman Rinus 32 Benen Hans 291e keer
Heuvelman Rinus 32 Berg v.d. Pieter 311e keer
Heuvelman Rinus 32 Bergen.v.Willem 421e keer
Heuvelman Rinus 32 Blom Cor 491e keer
Heuvelman Rinus 32 Boer d. Aad 561e keer
Heuvelman Rinus 32 Bruijn d. Hans 231e keer
Heuvelman Rinus 32 Demper Dirk 291e keer
Heuvelman Rinus 32 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Heuvelman Rinus 32 Geleedts Cees 351e keer
Heuvelman Rinus 32 Geleijnse Bart 241e keer
Heuvelman Rinus 32 Geneugelijk Piet 341e keer
Heuvelman Rinus 32 Graaf d. Dirk 261e keer
Heuvelman Rinus 32 Graaf vd. Daan 161e keer
Heuvelman Rinus 32 Groot d. Theo 161e keer
Heuvelman Rinus 32 Hazebroek Frank 261e keer
Heuvelman Rinus 32 Honkoop Henk 431e keer
Heuvelman Rinus 32 Imminga Ton 281e keer
Heuvelman Rinus 32 Jonge d. Leo 231e keer
Heuvelman Rinus 32 Kooten v. Gerrit 201e keer
Heuvelman Rinus 32 Linden v.d. Cees 371e keer
Heuvelman Rinus 32 Luca Aat 161e keer
Heuvelman Rinus 32 Meer v.d. Nelis 381e keer
Heuvelman Rinus 32 Meijeren v. Jan 321e keer
Heuvelman Rinus 32 Milligen v. Teus 231e keer
Heuvelman Rinus 32 Mourik Jan 311e keer
Heuvelman Rinus 32 Multem Willem 341e keer
Heuvelman Rinus 32 Offerman Ed 201e keer
Heuvelman Rinus 32 Offerman Gijs 271e keer
Heuvelman Rinus 32 Ouwerkerk Job 251e keer
Heuvelman Rinus 32 Peereboom Harry 161e keer
Heuvelman Rinus 32 Plass Lex 161e keer
Heuvelman Rinus 32 Plugge Teun 231e keer
Heuvelman Rinus 32 Pluijm vd. Jan 201e keer
Heuvelman Rinus 32 Roosa Piet 191e keer
Heuvelman Rinus 32 Ros Arie 351e keer
Heuvelman Rinus 32 Sapulete Tinus 381e keer
Heuvelman Rinus 32 Sapulette Agoes 161e keer
Heuvelman Rinus 32 Schouten Gerard 161e keer
Heuvelman Rinus 32 Schuiteboer Piet 161e keer
Heuvelman Rinus 32 Setten v. Cris 181e keer
Heuvelman Rinus 32 Speksnijder Huig 161e keer
Heuvelman Rinus 32 Stam Wim 221e keer
Heuvelman Rinus 32 Stibbe Hans 241e keer
Heuvelman Rinus 32 Tahamata Jan 161e keer
Heuvelman Rinus 32 Timmermans Aad 231e keer
Heuvelman Rinus 32 Velden v.d. Martin 161e keer
Heuvelman Rinus 32 Vermaat Hans 341e keer
Heuvelman Rinus 32 Visser Wim 211e keer
Heuvelman Rinus 32 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Heuvelman Rinus 32 Wol Koos 251e keer
Heuvelman Rinus 32 Zwijnenburg Teus 231e keer
Heuvelman Rinus 32 zzkortland 01e keer
Honkoop Henk 43 Aken v. Aad 161e keer
Honkoop Henk 43 Berg v.d. Pieter 311e keer
Honkoop Henk 43 Bergen.v.Willem 421e keer
Honkoop Henk 43 Blom Cor 491e keer
Honkoop Henk 43 Bruijn d. Hans 231e keer
Honkoop Henk 43 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Honkoop Henk 43 Geleijnse Bart 241e keer
Honkoop Henk 43 Graaf d. Dirk 261e keer
Honkoop Henk 43 Graaf vd. Daan 161e keer
Honkoop Henk 43 Groot d. Theo 161e keer
Honkoop Henk 43 Heuvelman Rinus 321e keer
Honkoop Henk 43 Imminga Ton 281e keer
Honkoop Henk 43 Jonge d. Leo 231e keer
Honkoop Henk 43 Kooten v. Gerrit 201e keer
Honkoop Henk 43 Linden v.d. Cees 371e keer
Honkoop Henk 43 Luca Aat 161e keer
Honkoop Henk 43 Meer v.d. Nelis 381e keer
Honkoop Henk 43 Meijeren v. Jan 321e keer
Honkoop Henk 43 Milligen v. Teus 231e keer
Honkoop Henk 43 Mourik Jan 311e keer
Honkoop Henk 43 Multem Willem 341e keer
Honkoop Henk 43 Offerman Ed 201e keer
Honkoop Henk 43 Offerman Gijs 271e keer
Honkoop Henk 43 Ouwerkerk Job 251e keer
Honkoop Henk 43 Peereboom Harry 161e keer
Honkoop Henk 43 Pluijm vd. Jan 201e keer
Honkoop Henk 43 Roosa Piet 191e keer
Honkoop Henk 43 Sapulete Tinus 381e keer
Honkoop Henk 43 Sapulette Agoes 161e keer
Honkoop Henk 43 Schuiteboer Piet 161e keer
Honkoop Henk 43 Setten v. Cris 181e keer
Honkoop Henk 43 Stam Wim 221e keer
Honkoop Henk 43 Stibbe Hans 241e keer
Honkoop Henk 43 Tahamata Jan 161e keer
Honkoop Henk 43 Timmermans Aad 231e keer
Honkoop Henk 43 Velden v.d. Martin 161e keer
Honkoop Henk 43 Vermaat Hans 341e keer
Honkoop Henk 43 Visser Wim 211e keer
Honkoop Henk 43 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Honkoop Henk 43 Wol Koos 251e keer
Honkoop Henk 43 Zwijnenburg Teus 231e keer
Honkoop Henk 43 zzkortland 01e keer
Imminga Ton 28 Aken v. Aad 161e keer
Imminga Ton 28 Benen Hans 291e keer
Imminga Ton 28 Berg v.d. Pieter 311e keer
Imminga Ton 28 Bergen.v.Willem 421e keer
Imminga Ton 28 Blom Cor 491e keer
Imminga Ton 28 Boer d. Aad 561e keer
Imminga Ton 28 Demper Dirk 291e keer
Imminga Ton 28 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Imminga Ton 28 Geleedts Cees 351e keer
Imminga Ton 28 Geleijnse Bart 241e keer
Imminga Ton 28 Geneugelijk Piet 341e keer
Imminga Ton 28 Graaf vd. Daan 161e keer
Imminga Ton 28 Groot d. Theo 161e keer
Imminga Ton 28 Hazebroek Frank 261e keer
Imminga Ton 28 Heuvelman Rinus 321e keer
Imminga Ton 28 Honkoop Henk 431e keer
Imminga Ton 28 Kooten v. Gerrit 201e keer
Imminga Ton 28 Linden v.d. Cees 371e keer
Imminga Ton 28 Luca Aat 161e keer
Imminga Ton 28 Meer v.d. Nelis 381e keer
Imminga Ton 28 Milligen v. Teus 231e keer
Imminga Ton 28 Mourik Jan 311e keer
Imminga Ton 28 Offerman Ed 201e keer
Imminga Ton 28 Offerman Gijs 271e keer
Imminga Ton 28 Ouwerkerk Job 251e keer
Imminga Ton 28 Peereboom Harry 161e keer
Imminga Ton 28 Plugge Teun 231e keer
Imminga Ton 28 Pluijm vd. Jan 201e keer
Imminga Ton 28 Sapulette Agoes 161e keer
Imminga Ton 28 Schouten Gerard 161e keer
Imminga Ton 28 Speksnijder Huig 161e keer
Imminga Ton 28 Stam Wim 221e keer
Imminga Ton 28 Stibbe Hans 241e keer
Imminga Ton 28 Tahamata Jan 161e keer
Imminga Ton 28 Velden v.d. Martin 161e keer
Imminga Ton 28 Vermaat Hans 341e keer
Imminga Ton 28 Visser Wim 211e keer
Imminga Ton 28 Wol Koos 251e keer
Imminga Ton 28 Zwijnenburg Teus 231e keer
Imminga Ton 28 zzkortland 01e keer
Jonge d. Leo 23 Bergen.v.Willem 421e keer
Jonge d. Leo 23 Boer d. Aad 561e keer
Jonge d. Leo 23 Geleedts Cees 351e keer
Jonge d. Leo 23 Geleijnse Bart 241e keer
Jonge d. Leo 23 Geneugelijk Piet 341e keer
Jonge d. Leo 23 Graaf vd. Daan 161e keer
Jonge d. Leo 23 Groot d. Theo 161e keer
Jonge d. Leo 23 Hazebroek Frank 261e keer
Jonge d. Leo 23 Heuvelman Rinus 321e keer
Jonge d. Leo 23 Honkoop Henk 431e keer
Jonge d. Leo 23 Kooten v. Gerrit 201e keer
Jonge d. Leo 23 Linden v.d. Cees 371e keer
Jonge d. Leo 23 Luca Aat 161e keer
Jonge d. Leo 23 Meer v.d. Nelis 381e keer
Jonge d. Leo 23 Milligen v. Teus 231e keer
Jonge d. Leo 23 Mourik Jan 311e keer
Jonge d. Leo 23 Offerman Ed 201e keer
Jonge d. Leo 23 Offerman Gijs 271e keer
Jonge d. Leo 23 Ouwerkerk Job 251e keer
Jonge d. Leo 23 Peereboom Harry 161e keer
Jonge d. Leo 23 Plass Lex 161e keer
Jonge d. Leo 23 Pluijm vd. Jan 201e keer
Jonge d. Leo 23 Ros Arie 351e keer
Jonge d. Leo 23 Sapulete Tinus 381e keer
Jonge d. Leo 23 Sapulette Agoes 161e keer
Jonge d. Leo 23 Schouten Gerard 161e keer
Jonge d. Leo 23 Speksnijder Huig 161e keer
Jonge d. Leo 23 Stam Wim 221e keer
Jonge d. Leo 23 Stibbe Hans 241e keer
Jonge d. Leo 23 Velden v.d. Martin 161e keer
Jonge d. Leo 23 Vermaat Hans 341e keer
Jonge d. Leo 23 Visser Wim 211e keer
Jonge d. Leo 23 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Jonge d. Leo 23 Wol Koos 251e keer
Jonge d. Leo 23 Zwijnenburg Teus 231e keer
Kooten v. Gerrit 20 Aken v. Aad 161e keer
Kooten v. Gerrit 20 Benen Hans 291e keer
Kooten v. Gerrit 20 Berg v.d. Pieter 311e keer
Kooten v. Gerrit 20 Bergen.v.Willem 421e keer
Kooten v. Gerrit 20 Blom Cor 491e keer
Kooten v. Gerrit 20 Boer d. Aad 561e keer
Kooten v. Gerrit 20 Bruijn d. Hans 231e keer
Kooten v. Gerrit 20 Demper Dirk 291e keer
Kooten v. Gerrit 20 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Kooten v. Gerrit 20 Geleedts Cees 351e keer
Kooten v. Gerrit 20 Geleijnse Bart 241e keer
Kooten v. Gerrit 20 Geneugelijk Piet 341e keer
Kooten v. Gerrit 20 Graaf d. Dirk 261e keer
Kooten v. Gerrit 20 Graaf vd. Daan 161e keer
Kooten v. Gerrit 20 Heuvelman Rinus 321e keer
Kooten v. Gerrit 20 Honkoop Henk 431e keer
Kooten v. Gerrit 20 Imminga Ton 281e keer
Kooten v. Gerrit 20 Jonge d. Leo 231e keer
Kooten v. Gerrit 20 Linden v.d. Cees 371e keer
Kooten v. Gerrit 20 Luca Aat 161e keer
Kooten v. Gerrit 20 Meer v.d. Nelis 381e keer
Kooten v. Gerrit 20 Meijeren v. Jan 321e keer
Kooten v. Gerrit 20 Milligen v. Teus 231e keer
Kooten v. Gerrit 20 Mourik Jan 311e keer
Kooten v. Gerrit 20 Multem Willem 341e keer
Kooten v. Gerrit 20 Offerman Ed 201e keer
Kooten v. Gerrit 20 Offerman Gijs 271e keer
Kooten v. Gerrit 20 Ouwerkerk Job 251e keer
Kooten v. Gerrit 20 Peereboom Harry 161e keer
Kooten v. Gerrit 20 Plass Lex 161e keer
Kooten v. Gerrit 20 Plugge Teun 231e keer
Kooten v. Gerrit 20 Pluijm vd. Jan 201e keer
Kooten v. Gerrit 20 Roosa Piet 191e keer
Kooten v. Gerrit 20 Ros Arie 351e keer
Kooten v. Gerrit 20 Sapulete Tinus 381e keer
Kooten v. Gerrit 20 Sapulette Agoes 161e keer
Kooten v. Gerrit 20 Schouten Gerard 161e keer
Kooten v. Gerrit 20 Schuiteboer Piet 161e keer
Kooten v. Gerrit 20 Setten v. Cris 181e keer
Kooten v. Gerrit 20 Stam Wim 221e keer
Kooten v. Gerrit 20 Stibbe Hans 241e keer
Kooten v. Gerrit 20 Tahamata Jan 161e keer
Kooten v. Gerrit 20 Timmermans Aad 231e keer
Kooten v. Gerrit 20 Velden v.d. Martin 161e keer
Kooten v. Gerrit 20 Vermaat Hans 341e keer
Kooten v. Gerrit 20 Visser Wim 211e keer
Kooten v. Gerrit 20 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Kooten v. Gerrit 20 Wol Koos 251e keer
Kooten v. Gerrit 20 Zwijnenburg Teus 231e keer
Kooten v. Gerrit 20 zzkortland 01e keer
Linden v.d. Cees 37 Aken v. Aad 161e keer
Linden v.d. Cees 37 Benen Hans 291e keer
Linden v.d. Cees 37 Berg v.d. Pieter 311e keer
Linden v.d. Cees 37 Bergen.v.Willem 421e keer
Linden v.d. Cees 37 Blom Cor 491e keer
Linden v.d. Cees 37 Bruijn d. Hans 231e keer
Linden v.d. Cees 37 Demper Dirk 291e keer
Linden v.d. Cees 37 Geleijnse Bart 241e keer
Linden v.d. Cees 37 Geneugelijk Piet 341e keer
Linden v.d. Cees 37 Graaf d. Dirk 261e keer
Linden v.d. Cees 37 Graaf vd. Daan 161e keer
Linden v.d. Cees 37 Groot d. Theo 161e keer
Linden v.d. Cees 37 Hazebroek Frank 261e keer
Linden v.d. Cees 37 Heuvelman Rinus 321e keer
Linden v.d. Cees 37 Honkoop Henk 431e keer
Linden v.d. Cees 37 Imminga Ton 281e keer
Linden v.d. Cees 37 Jonge d. Leo 231e keer
Linden v.d. Cees 37 Kooten v. Gerrit 201e keer
Linden v.d. Cees 37 Luca Aat 161e keer
Linden v.d. Cees 37 Meer v.d. Nelis 381e keer
Linden v.d. Cees 37 Meijeren v. Jan 321e keer
Linden v.d. Cees 37 Milligen v. Teus 231e keer
Linden v.d. Cees 37 Mourik Jan 311e keer
Linden v.d. Cees 37 Offerman Ed 201e keer
Linden v.d. Cees 37 Offerman Gijs 271e keer
Linden v.d. Cees 37 Ouwerkerk Job 251e keer
Linden v.d. Cees 37 Peereboom Harry 161e keer
Linden v.d. Cees 37 Plass Lex 161e keer
Linden v.d. Cees 37 Plugge Teun 231e keer
Linden v.d. Cees 37 Pluijm vd. Jan 201e keer
Linden v.d. Cees 37 Ros Arie 351e keer
Linden v.d. Cees 37 Sapulete Tinus 381e keer
Linden v.d. Cees 37 Sapulette Agoes 161e keer
Linden v.d. Cees 37 Setten v. Cris 181e keer
Linden v.d. Cees 37 Speksnijder Huig 161e keer
Linden v.d. Cees 37 Stam Wim 221e keer
Linden v.d. Cees 37 Stibbe Hans 241e keer
Linden v.d. Cees 37 Tahamata Jan 161e keer
Linden v.d. Cees 37 Timmermans Aad 231e keer
Linden v.d. Cees 37 Velden v.d. Martin 161e keer
Linden v.d. Cees 37 Vermaat Hans 341e keer
Linden v.d. Cees 37 Visser Wim 211e keer
Linden v.d. Cees 37 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Linden v.d. Cees 37 Wol Koos 251e keer
Linden v.d. Cees 37 Zwijnenburg Teus 231e keer
Linden v.d. Cees 37 zzkortland 01e keer
Luca Aat 16 Aken v. Aad 161e keer
Luca Aat 16 Benen Hans 291e keer
Luca Aat 16 Berg v.d. Pieter 311e keer
Luca Aat 16 Bergen.v.Willem 421e keer
Luca Aat 16 Blom Cor 491e keer
Luca Aat 16 Boer d. Aad 561e keer
Luca Aat 16 Bruijn d. Hans 231e keer
Luca Aat 16 Demper Dirk 291e keer
Luca Aat 16 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Luca Aat 16 Geleedts Cees 351e keer
Luca Aat 16 Geleijnse Bart 241e keer
Luca Aat 16 Geneugelijk Piet 341e keer
Luca Aat 16 Graaf d. Dirk 261e keer
Luca Aat 16 Graaf vd. Daan 161e keer
Luca Aat 16 Groot d. Theo 161e keer
Luca Aat 16 Hazebroek Frank 261e keer
Luca Aat 16 Heuvelman Rinus 321e keer
Luca Aat 16 Honkoop Henk 431e keer
Luca Aat 16 Imminga Ton 281e keer
Luca Aat 16 Jonge d. Leo 231e keer
Luca Aat 16 Kooten v. Gerrit 201e keer
Luca Aat 16 Linden v.d. Cees 371e keer
Luca Aat 16 Meer v.d. Nelis 381e keer
Luca Aat 16 Meijeren v. Jan 321e keer
Luca Aat 16 Milligen v. Teus 231e keer
Luca Aat 16 Mourik Jan 311e keer
Luca Aat 16 Multem Willem 341e keer
Luca Aat 16 Offerman Ed 201e keer
Luca Aat 16 Offerman Gijs 271e keer
Luca Aat 16 Ouwerkerk Job 251e keer
Luca Aat 16 Peereboom Harry 161e keer
Luca Aat 16 Plass Lex 161e keer
Luca Aat 16 Plugge Teun 231e keer
Luca Aat 16 Pluijm vd. Jan 201e keer
Luca Aat 16 Roosa Piet 191e keer
Luca Aat 16 Ros Arie 351e keer
Luca Aat 16 Sapulete Tinus 381e keer
Luca Aat 16 Sapulette Agoes 161e keer
Luca Aat 16 Schouten Gerard 161e keer
Luca Aat 16 Schuiteboer Piet 161e keer
Luca Aat 16 Setten v. Cris 181e keer
Luca Aat 16 Speksnijder Huig 161e keer
Luca Aat 16 Stam Wim 221e keer
Luca Aat 16 Stibbe Hans 241e keer
Luca Aat 16 Tahamata Jan 161e keer
Luca Aat 16 Timmermans Aad 231e keer
Luca Aat 16 Velden v.d. Martin 161e keer
Luca Aat 16 Vermaat Hans 341e keer
Luca Aat 16 Visser Wim 211e keer
Luca Aat 16 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Luca Aat 16 Wol Koos 251e keer
Luca Aat 16 Zwijnenburg Teus 231e keer
Luca Aat 16 zzkortland 01e keer
Meer v.d. Nelis 38 Bergen.v.Willem 421e keer
Meer v.d. Nelis 38 Boer d. Aad 561e keer
Meer v.d. Nelis 38 Demper Dirk 291e keer
Meer v.d. Nelis 38 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Meer v.d. Nelis 38 Geleedts Cees 351e keer
Meer v.d. Nelis 38 Geleijnse Bart 241e keer
Meer v.d. Nelis 38 Geneugelijk Piet 341e keer
Meer v.d. Nelis 38 Graaf d. Dirk 261e keer
Meer v.d. Nelis 38 Graaf vd. Daan 161e keer
Meer v.d. Nelis 38 Hazebroek Frank 261e keer
Meer v.d. Nelis 38 Heuvelman Rinus 321e keer
Meer v.d. Nelis 38 Honkoop Henk 431e keer
Meer v.d. Nelis 38 Imminga Ton 281e keer
Meer v.d. Nelis 38 Jonge d. Leo 231e keer
Meer v.d. Nelis 38 Kooten v. Gerrit 201e keer
Meer v.d. Nelis 38 Linden v.d. Cees 371e keer
Meer v.d. Nelis 38 Luca Aat 161e keer
Meer v.d. Nelis 38 Milligen v. Teus 231e keer
Meer v.d. Nelis 38 Mourik Jan 311e keer
Meer v.d. Nelis 38 Offerman Ed 201e keer
Meer v.d. Nelis 38 Offerman Gijs 271e keer
Meer v.d. Nelis 38 Ouwerkerk Job 251e keer
Meer v.d. Nelis 38 Peereboom Harry 161e keer
Meer v.d. Nelis 38 Plugge Teun 231e keer
Meer v.d. Nelis 38 Pluijm vd. Jan 201e keer
Meer v.d. Nelis 38 Roosa Piet 191e keer
Meer v.d. Nelis 38 Sapulete Tinus 381e keer
Meer v.d. Nelis 38 Sapulette Agoes 161e keer
Meer v.d. Nelis 38 Schouten Gerard 161e keer
Meer v.d. Nelis 38 Setten v. Cris 181e keer
Meer v.d. Nelis 38 Speksnijder Huig 161e keer
Meer v.d. Nelis 38 Stam Wim 221e keer
Meer v.d. Nelis 38 Stibbe Hans 241e keer
Meer v.d. Nelis 38 Tahamata Jan 161e keer
Meer v.d. Nelis 38 Timmermans Aad 231e keer
Meer v.d. Nelis 38 Velden v.d. Martin 161e keer
Meer v.d. Nelis 38 Vermaat Hans 341e keer
Meer v.d. Nelis 38 Visser Wim 211e keer
Meer v.d. Nelis 38 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Meer v.d. Nelis 38 Wol Koos 251e keer
Meer v.d. Nelis 38 Zwijnenburg Teus 231e keer
Meijeren v. Jan 32 Blom Cor 491e keer
Meijeren v. Jan 32 Bruijn d. Hans 231e keer
Meijeren v. Jan 32 Demper Dirk 291e keer
Meijeren v. Jan 32 Geleijnse Bart 241e keer
Meijeren v. Jan 32 Geneugelijk Piet 341e keer
Meijeren v. Jan 32 Graaf vd. Daan 161e keer
Meijeren v. Jan 32 Groot d. Theo 161e keer
Meijeren v. Jan 32 Hazebroek Frank 261e keer
Meijeren v. Jan 32 Heuvelman Rinus 321e keer
Meijeren v. Jan 32 Honkoop Henk 431e keer
Meijeren v. Jan 32 Kooten v. Gerrit 201e keer
Meijeren v. Jan 32 Linden v.d. Cees 371e keer
Meijeren v. Jan 32 Luca Aat 161e keer
Meijeren v. Jan 32 Mourik Jan 311e keer
Meijeren v. Jan 32 Offerman Gijs 271e keer
Meijeren v. Jan 32 Ouwerkerk Job 251e keer
Meijeren v. Jan 32 Peereboom Harry 161e keer
Meijeren v. Jan 32 Pluijm vd. Jan 201e keer
Meijeren v. Jan 32 Roosa Piet 191e keer
Meijeren v. Jan 32 Ros Arie 351e keer
Meijeren v. Jan 32 Sapulette Agoes 161e keer
Meijeren v. Jan 32 Schouten Gerard 161e keer
Meijeren v. Jan 32 Setten v. Cris 181e keer
Meijeren v. Jan 32 Stam Wim 221e keer
Meijeren v. Jan 32 Stibbe Hans 241e keer
Meijeren v. Jan 32 Tahamata Jan 161e keer
Meijeren v. Jan 32 Velden v.d. Martin 161e keer
Meijeren v. Jan 32 Vermaat Hans 341e keer
Meijeren v. Jan 32 Visser Wim 211e keer
Meijeren v. Jan 32 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Meijeren v. Jan 32 Wol Koos 251e keer
Meijeren v. Jan 32 Zwijnenburg Teus 231e keer
Meijeren v. Jan 32 zzkortland 01e keer
Milligen v. Teus 23 Benen Hans 291e keer
Milligen v. Teus 23 Bergen.v.Willem 421e keer
Milligen v. Teus 23 Blom Cor 491e keer
Milligen v. Teus 23 Bruijn d. Hans 231e keer
Milligen v. Teus 23 Demper Dirk 291e keer
Milligen v. Teus 23 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Milligen v. Teus 23 Geleijnse Bart 241e keer
Milligen v. Teus 23 Geneugelijk Piet 341e keer
Milligen v. Teus 23 Graaf vd. Daan 161e keer
Milligen v. Teus 23 Groot d. Theo 161e keer
Milligen v. Teus 23 Heuvelman Rinus 321e keer
Milligen v. Teus 23 Honkoop Henk 431e keer
Milligen v. Teus 23 Imminga Ton 281e keer
Milligen v. Teus 23 Jonge d. Leo 231e keer
Milligen v. Teus 23 Kooten v. Gerrit 201e keer
Milligen v. Teus 23 Linden v.d. Cees 371e keer
Milligen v. Teus 23 Luca Aat 161e keer
Milligen v. Teus 23 Meer v.d. Nelis 381e keer
Milligen v. Teus 23 Mourik Jan 311e keer
Milligen v. Teus 23 Offerman Ed 201e keer
Milligen v. Teus 23 Offerman Gijs 271e keer
Milligen v. Teus 23 Ouwerkerk Job 251e keer
Milligen v. Teus 23 Peereboom Harry 161e keer
Milligen v. Teus 23 Roosa Piet 191e keer
Milligen v. Teus 23 Ros Arie 351e keer
Milligen v. Teus 23 Sapulete Tinus 381e keer
Milligen v. Teus 23 Sapulette Agoes 161e keer
Milligen v. Teus 23 Schouten Gerard 161e keer
Milligen v. Teus 23 Schuiteboer Piet 161e keer
Milligen v. Teus 23 Stam Wim 221e keer
Milligen v. Teus 23 Stibbe Hans 241e keer
Milligen v. Teus 23 Tahamata Jan 161e keer
Milligen v. Teus 23 Timmermans Aad 231e keer
Milligen v. Teus 23 Velden v.d. Martin 161e keer
Milligen v. Teus 23 Vermaat Hans 341e keer
Milligen v. Teus 23 Visser Wim 211e keer
Milligen v. Teus 23 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Milligen v. Teus 23 Wol Koos 251e keer
Milligen v. Teus 23 Zwijnenburg Teus 231e keer
Milligen v. Teus 23 zzkortland 01e keer
Mourik Jan 31 Aken v. Aad 161e keer
Mourik Jan 31 Benen Hans 291e keer
Mourik Jan 31 Bergen.v.Willem 421e keer
Mourik Jan 31 Blom Cor 491e keer
Mourik Jan 31 Boer d. Aad 561e keer
Mourik Jan 31 Demper Dirk 291e keer
Mourik Jan 31 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Mourik Jan 31 Geleedts Cees 351e keer
Mourik Jan 31 Geleijnse Bart 241e keer
Mourik Jan 31 Geneugelijk Piet 341e keer
Mourik Jan 31 Graaf vd. Daan 161e keer
Mourik Jan 31 Groot d. Theo 161e keer
Mourik Jan 31 Hazebroek Frank 261e keer
Mourik Jan 31 Heuvelman Rinus 321e keer
Mourik Jan 31 Honkoop Henk 431e keer
Mourik Jan 31 Imminga Ton 281e keer
Mourik Jan 31 Jonge d. Leo 231e keer
Mourik Jan 31 Kooten v. Gerrit 201e keer
Mourik Jan 31 Linden v.d. Cees 371e keer
Mourik Jan 31 Luca Aat 161e keer
Mourik Jan 31 Meer v.d. Nelis 381e keer
Mourik Jan 31 Meijeren v. Jan 321e keer
Mourik Jan 31 Milligen v. Teus 231e keer
Mourik Jan 31 Multem Willem 341e keer
Mourik Jan 31 Offerman Ed 201e keer
Mourik Jan 31 Offerman Gijs 271e keer
Mourik Jan 31 Ouwerkerk Job 251e keer
Mourik Jan 31 Peereboom Harry 161e keer
Mourik Jan 31 Plass Lex 161e keer
Mourik Jan 31 Plugge Teun 231e keer
Mourik Jan 31 Pluijm vd. Jan 201e keer
Mourik Jan 31 Roosa Piet 191e keer
Mourik Jan 31 Sapulete Tinus 381e keer
Mourik Jan 31 Sapulette Agoes 161e keer
Mourik Jan 31 Stam Wim 221e keer
Mourik Jan 31 Stibbe Hans 241e keer
Mourik Jan 31 Tahamata Jan 161e keer
Mourik Jan 31 Timmermans Aad 231e keer
Mourik Jan 31 Velden v.d. Martin 161e keer
Mourik Jan 31 Vermaat Hans 341e keer
Mourik Jan 31 Visser Wim 211e keer
Mourik Jan 31 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Mourik Jan 31 Wol Koos 251e keer
Mourik Jan 31 Zwijnenburg Teus 231e keer
Mourik Jan 31 zzkortland 01e keer
Multem Willem 34 Blom Cor 491e keer
Multem Willem 34 Demper Dirk 291e keer
Multem Willem 34 Geleedts Cees 351e keer
Multem Willem 34 Geleijnse Bart 241e keer
Multem Willem 34 Graaf d. Dirk 261e keer
Multem Willem 34 Graaf vd. Daan 161e keer
Multem Willem 34 Groot d. Theo 161e keer
Multem Willem 34 Hazebroek Frank 261e keer
Multem Willem 34 Heuvelman Rinus 321e keer
Multem Willem 34 Honkoop Henk 431e keer
Multem Willem 34 Kooten v. Gerrit 201e keer
Multem Willem 34 Luca Aat 161e keer
Multem Willem 34 Mourik Jan 311e keer
Multem Willem 34 Offerman Ed 201e keer
Multem Willem 34 Offerman Gijs 271e keer
Multem Willem 34 Ouwerkerk Job 251e keer
Multem Willem 34 Peereboom Harry 161e keer
Multem Willem 34 Plugge Teun 231e keer
Multem Willem 34 Pluijm vd. Jan 201e keer
Multem Willem 34 Ros Arie 351e keer
Multem Willem 34 Sapulete Tinus 381e keer
Multem Willem 34 Sapulette Agoes 161e keer
Multem Willem 34 Schouten Gerard 161e keer
Multem Willem 34 Speksnijder Huig 161e keer
Multem Willem 34 Stam Wim 221e keer
Multem Willem 34 Stibbe Hans 241e keer
Multem Willem 34 Tahamata Jan 161e keer
Multem Willem 34 Velden v.d. Martin 161e keer
Multem Willem 34 Vermaat Hans 341e keer
Multem Willem 34 Visser Wim 211e keer
Multem Willem 34 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Multem Willem 34 Wol Koos 251e keer
Multem Willem 34 Zwijnenburg Teus 231e keer
Multem Willem 34 zzkortland 01e keer
Offerman Ed 20 Aken v. Aad 161e keer
Offerman Ed 20 Benen Hans 291e keer
Offerman Ed 20 Berg v.d. Pieter 311e keer
Offerman Ed 20 Bergen.v.Willem 421e keer
Offerman Ed 20 Blom Cor 491e keer
Offerman Ed 20 Boer d. Aad 561e keer
Offerman Ed 20 Bruijn d. Hans 231e keer
Offerman Ed 20 Demper Dirk 291e keer
Offerman Ed 20 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Offerman Ed 20 Geleedts Cees 351e keer
Offerman Ed 20 Geleijnse Bart 241e keer
Offerman Ed 20 Graaf d. Dirk 261e keer
Offerman Ed 20 Graaf vd. Daan 161e keer
Offerman Ed 20 Groot d. Theo 161e keer
Offerman Ed 20 Hazebroek Frank 261e keer
Offerman Ed 20 Heuvelman Rinus 321e keer
Offerman Ed 20 Honkoop Henk 431e keer
Offerman Ed 20 Imminga Ton 281e keer
Offerman Ed 20 Jonge d. Leo 231e keer
Offerman Ed 20 Kooten v. Gerrit 201e keer
Offerman Ed 20 Linden v.d. Cees 371e keer
Offerman Ed 20 Luca Aat 161e keer
Offerman Ed 20 Meer v.d. Nelis 381e keer
Offerman Ed 20 Milligen v. Teus 231e keer
Offerman Ed 20 Mourik Jan 311e keer
Offerman Ed 20 Multem Willem 341e keer
Offerman Ed 20 Offerman Gijs 271e keer
Offerman Ed 20 Ouwerkerk Job 251e keer
Offerman Ed 20 Peereboom Harry 161e keer
Offerman Ed 20 Plass Lex 161e keer
Offerman Ed 20 Plugge Teun 231e keer
Offerman Ed 20 Pluijm vd. Jan 201e keer
Offerman Ed 20 Roosa Piet 191e keer
Offerman Ed 20 Ros Arie 351e keer
Offerman Ed 20 Sapulete Tinus 381e keer
Offerman Ed 20 Sapulette Agoes 161e keer
Offerman Ed 20 Schouten Gerard 161e keer
Offerman Ed 20 Setten v. Cris 181e keer
Offerman Ed 20 Stam Wim 221e keer
Offerman Ed 20 Stibbe Hans 241e keer
Offerman Ed 20 Tahamata Jan 161e keer
Offerman Ed 20 Timmermans Aad 231e keer
Offerman Ed 20 Velden v.d. Martin 161e keer
Offerman Ed 20 Vermaat Hans 341e keer
Offerman Ed 20 Visser Wim 211e keer
Offerman Ed 20 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Offerman Ed 20 Wol Koos 251e keer
Offerman Ed 20 Zwijnenburg Teus 231e keer
Offerman Gijs 27 Aken v. Aad 161e keer
Offerman Gijs 27 Benen Hans 291e keer
Offerman Gijs 27 Berg v.d. Pieter 311e keer
Offerman Gijs 27 Bergen.v.Willem 421e keer
Offerman Gijs 27 Blom Cor 491e keer
Offerman Gijs 27 Boer d. Aad 561e keer
Offerman Gijs 27 Bruijn d. Hans 231e keer
Offerman Gijs 27 Demper Dirk 291e keer
Offerman Gijs 27 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Offerman Gijs 27 Geleedts Cees 351e keer
Offerman Gijs 27 Geleijnse Bart 241e keer
Offerman Gijs 27 Geneugelijk Piet 341e keer
Offerman Gijs 27 Graaf d. Dirk 261e keer
Offerman Gijs 27 Graaf vd. Daan 161e keer
Offerman Gijs 27 Groot d. Theo 161e keer
Offerman Gijs 27 Hazebroek Frank 261e keer
Offerman Gijs 27 Heuvelman Rinus 321e keer
Offerman Gijs 27 Honkoop Henk 431e keer
Offerman Gijs 27 Imminga Ton 281e keer
Offerman Gijs 27 Jonge d. Leo 231e keer
Offerman Gijs 27 Kooten v. Gerrit 201e keer
Offerman Gijs 27 Linden v.d. Cees 371e keer
Offerman Gijs 27 Luca Aat 161e keer
Offerman Gijs 27 Meer v.d. Nelis 381e keer
Offerman Gijs 27 Meijeren v. Jan 321e keer
Offerman Gijs 27 Milligen v. Teus 231e keer
Offerman Gijs 27 Mourik Jan 311e keer
Offerman Gijs 27 Multem Willem 341e keer
Offerman Gijs 27 Offerman Ed 201e keer
Offerman Gijs 27 Ouwerkerk Job 251e keer
Offerman Gijs 27 Peereboom Harry 161e keer
Offerman Gijs 27 Plass Lex 161e keer
Offerman Gijs 27 Plugge Teun 231e keer
Offerman Gijs 27 Pluijm vd. Jan 201e keer
Offerman Gijs 27 Roosa Piet 191e keer
Offerman Gijs 27 Ros Arie 351e keer
Offerman Gijs 27 Sapulete Tinus 381e keer
Offerman Gijs 27 Sapulette Agoes 161e keer
Offerman Gijs 27 Schouten Gerard 161e keer
Offerman Gijs 27 Schuiteboer Piet 161e keer
Offerman Gijs 27 Setten v. Cris 181e keer
Offerman Gijs 27 Speksnijder Huig 161e keer
Offerman Gijs 27 Stam Wim 221e keer
Offerman Gijs 27 Stibbe Hans 241e keer
Offerman Gijs 27 Tahamata Jan 161e keer
Offerman Gijs 27 Timmermans Aad 231e keer
Offerman Gijs 27 Velden v.d. Martin 161e keer
Offerman Gijs 27 Vermaat Hans 341e keer
Offerman Gijs 27 Visser Wim 211e keer
Offerman Gijs 27 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Offerman Gijs 27 Wol Koos 251e keer
Offerman Gijs 27 Zwijnenburg Teus 231e keer
Offerman Gijs 27 zzkortland 01e keer
Ouwerkerk Job 25 Aken v. Aad 161e keer
Ouwerkerk Job 25 Benen Hans 291e keer
Ouwerkerk Job 25 Berg v.d. Pieter 311e keer
Ouwerkerk Job 25 Bergen.v.Willem 421e keer
Ouwerkerk Job 25 Blom Cor 491e keer
Ouwerkerk Job 25 Boer d. Aad 561e keer
Ouwerkerk Job 25 Bruijn d. Hans 231e keer
Ouwerkerk Job 25 Demper Dirk 291e keer
Ouwerkerk Job 25 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Ouwerkerk Job 25 Geleedts Cees 351e keer
Ouwerkerk Job 25 Geleijnse Bart 241e keer
Ouwerkerk Job 25 Geneugelijk Piet 341e keer
Ouwerkerk Job 25 Graaf d. Dirk 261e keer
Ouwerkerk Job 25 Graaf vd. Daan 161e keer
Ouwerkerk Job 25 Groot d. Theo 161e keer
Ouwerkerk Job 25 Hazebroek Frank 261e keer
Ouwerkerk Job 25 Heuvelman Rinus 321e keer
Ouwerkerk Job 25 Honkoop Henk 431e keer
Ouwerkerk Job 25 Imminga Ton 281e keer
Ouwerkerk Job 25 Jonge d. Leo 231e keer
Ouwerkerk Job 25 Kooten v. Gerrit 201e keer
Ouwerkerk Job 25 Linden v.d. Cees 371e keer
Ouwerkerk Job 25 Luca Aat 161e keer
Ouwerkerk Job 25 Meer v.d. Nelis 381e keer
Ouwerkerk Job 25 Meijeren v. Jan 321e keer
Ouwerkerk Job 25 Milligen v. Teus 231e keer
Ouwerkerk Job 25 Mourik Jan 311e keer
Ouwerkerk Job 25 Multem Willem 341e keer
Ouwerkerk Job 25 Offerman Ed 201e keer
Ouwerkerk Job 25 Offerman Gijs 271e keer
Ouwerkerk Job 25 Peereboom Harry 161e keer
Ouwerkerk Job 25 Plass Lex 161e keer
Ouwerkerk Job 25 Plugge Teun 231e keer
Ouwerkerk Job 25 Pluijm vd. Jan 201e keer
Ouwerkerk Job 25 Roosa Piet 191e keer
Ouwerkerk Job 25 Ros Arie 351e keer
Ouwerkerk Job 25 Sapulete Tinus 381e keer
Ouwerkerk Job 25 Sapulette Agoes 161e keer
Ouwerkerk Job 25 Schouten Gerard 161e keer
Ouwerkerk Job 25 Schuiteboer Piet 161e keer
Ouwerkerk Job 25 Setten v. Cris 181e keer
Ouwerkerk Job 25 Speksnijder Huig 161e keer
Ouwerkerk Job 25 Stam Wim 221e keer
Ouwerkerk Job 25 Stibbe Hans 241e keer
Ouwerkerk Job 25 Tahamata Jan 161e keer
Ouwerkerk Job 25 Timmermans Aad 231e keer
Ouwerkerk Job 25 Velden v.d. Martin 161e keer
Ouwerkerk Job 25 Vermaat Hans 341e keer
Ouwerkerk Job 25 Visser Wim 211e keer
Ouwerkerk Job 25 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Ouwerkerk Job 25 Wol Koos 251e keer
Ouwerkerk Job 25 Zwijnenburg Teus 231e keer
Ouwerkerk Job 25 zzkortland 01e keer
Peereboom Harry 16 Aken v. Aad 161e keer
Peereboom Harry 16 Benen Hans 291e keer
Peereboom Harry 16 Berg v.d. Pieter 311e keer
Peereboom Harry 16 Bergen.v.Willem 421e keer
Peereboom Harry 16 Blom Cor 491e keer
Peereboom Harry 16 Boer d. Aad 561e keer
Peereboom Harry 16 Bruijn d. Hans 231e keer
Peereboom Harry 16 Demper Dirk 291e keer
Peereboom Harry 16 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Peereboom Harry 16 Geleedts Cees 351e keer
Peereboom Harry 16 Geleijnse Bart 241e keer
Peereboom Harry 16 Geneugelijk Piet 341e keer
Peereboom Harry 16 Graaf d. Dirk 261e keer
Peereboom Harry 16 Graaf vd. Daan 161e keer
Peereboom Harry 16 Groot d. Theo 161e keer
Peereboom Harry 16 Hazebroek Frank 261e keer
Peereboom Harry 16 Heuvelman Rinus 321e keer
Peereboom Harry 16 Honkoop Henk 431e keer
Peereboom Harry 16 Imminga Ton 281e keer
Peereboom Harry 16 Jonge d. Leo 231e keer
Peereboom Harry 16 Kooten v. Gerrit 201e keer
Peereboom Harry 16 Linden v.d. Cees 371e keer
Peereboom Harry 16 Luca Aat 161e keer
Peereboom Harry 16 Meer v.d. Nelis 381e keer
Peereboom Harry 16 Meijeren v. Jan 321e keer
Peereboom Harry 16 Milligen v. Teus 231e keer
Peereboom Harry 16 Mourik Jan 311e keer
Peereboom Harry 16 Multem Willem 341e keer
Peereboom Harry 16 Offerman Ed 201e keer
Peereboom Harry 16 Offerman Gijs 271e keer
Peereboom Harry 16 Ouwerkerk Job 251e keer
Peereboom Harry 16 Plass Lex 161e keer
Peereboom Harry 16 Plugge Teun 231e keer
Peereboom Harry 16 Pluijm vd. Jan 201e keer
Peereboom Harry 16 Roosa Piet 191e keer
Peereboom Harry 16 Ros Arie 351e keer
Peereboom Harry 16 Sapulete Tinus 381e keer
Peereboom Harry 16 Sapulette Agoes 161e keer
Peereboom Harry 16 Schouten Gerard 161e keer
Peereboom Harry 16 Schuiteboer Piet 161e keer
Peereboom Harry 16 Setten v. Cris 181e keer
Peereboom Harry 16 Speksnijder Huig 161e keer
Peereboom Harry 16 Stam Wim 221e keer
Peereboom Harry 16 Stibbe Hans 241e keer
Peereboom Harry 16 Tahamata Jan 161e keer
Peereboom Harry 16 Velden v.d. Martin 161e keer
Peereboom Harry 16 Vermaat Hans 341e keer
Peereboom Harry 16 Visser Wim 211e keer
Peereboom Harry 16 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Peereboom Harry 16 Wol Koos 251e keer
Peereboom Harry 16 Zwijnenburg Teus 231e keer
Peereboom Harry 16 zzkortland 01e keer
Plass Lex 16 Berg v.d. Pieter 311e keer
Plass Lex 16 Bergen.v.Willem 421e keer
Plass Lex 16 Blom Cor 491e keer
Plass Lex 16 Bruijn d. Hans 231e keer
Plass Lex 16 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Plass Lex 16 Geleijnse Bart 241e keer
Plass Lex 16 Geneugelijk Piet 341e keer
Plass Lex 16 Graaf vd. Daan 161e keer
Plass Lex 16 Hazebroek Frank 261e keer
Plass Lex 16 Heuvelman Rinus 321e keer
Plass Lex 16 Jonge d. Leo 231e keer
Plass Lex 16 Kooten v. Gerrit 201e keer
Plass Lex 16 Linden v.d. Cees 371e keer
Plass Lex 16 Luca Aat 161e keer
Plass Lex 16 Mourik Jan 311e keer
Plass Lex 16 Offerman Ed 201e keer
Plass Lex 16 Offerman Gijs 271e keer
Plass Lex 16 Ouwerkerk Job 251e keer
Plass Lex 16 Peereboom Harry 161e keer
Plass Lex 16 Plugge Teun 231e keer
Plass Lex 16 Pluijm vd. Jan 201e keer
Plass Lex 16 Roosa Piet 191e keer
Plass Lex 16 Sapulette Agoes 161e keer
Plass Lex 16 Stam Wim 221e keer
Plass Lex 16 Stibbe Hans 241e keer
Plass Lex 16 Tahamata Jan 161e keer
Plass Lex 16 Velden v.d. Martin 161e keer
Plass Lex 16 Vermaat Hans 341e keer
Plass Lex 16 Visser Wim 211e keer
Plass Lex 16 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Plass Lex 16 Wol Koos 251e keer
Plass Lex 16 Zwijnenburg Teus 231e keer
Plass Lex 16 zzkortland 01e keer
Plugge Teun 23 Aken v. Aad 161e keer
Plugge Teun 23 Benen Hans 291e keer
Plugge Teun 23 Berg v.d. Pieter 311e keer
Plugge Teun 23 Bergen.v.Willem 421e keer
Plugge Teun 23 Blom Cor 491e keer
Plugge Teun 23 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Plugge Teun 23 Geleedts Cees 351e keer
Plugge Teun 23 Geleijnse Bart 241e keer
Plugge Teun 23 Graaf d. Dirk 261e keer
Plugge Teun 23 Graaf vd. Daan 161e keer
Plugge Teun 23 Groot d. Theo 161e keer
Plugge Teun 23 Hazebroek Frank 261e keer
Plugge Teun 23 Heuvelman Rinus 321e keer
Plugge Teun 23 Imminga Ton 281e keer
Plugge Teun 23 Kooten v. Gerrit 201e keer
Plugge Teun 23 Linden v.d. Cees 371e keer
Plugge Teun 23 Luca Aat 161e keer
Plugge Teun 23 Meer v.d. Nelis 381e keer
Plugge Teun 23 Mourik Jan 311e keer
Plugge Teun 23 Multem Willem 341e keer
Plugge Teun 23 Offerman Ed 201e keer
Plugge Teun 23 Offerman Gijs 271e keer
Plugge Teun 23 Ouwerkerk Job 251e keer
Plugge Teun 23 Peereboom Harry 161e keer
Plugge Teun 23 Plass Lex 161e keer
Plugge Teun 23 Pluijm vd. Jan 201e keer
Plugge Teun 23 Ros Arie 351e keer
Plugge Teun 23 Sapulete Tinus 381e keer
Plugge Teun 23 Sapulette Agoes 161e keer
Plugge Teun 23 Schouten Gerard 161e keer
Plugge Teun 23 Schuiteboer Piet 161e keer
Plugge Teun 23 Setten v. Cris 181e keer
Plugge Teun 23 Speksnijder Huig 161e keer
Plugge Teun 23 Stam Wim 221e keer
Plugge Teun 23 Stibbe Hans 241e keer
Plugge Teun 23 Velden v.d. Martin 161e keer
Plugge Teun 23 Vermaat Hans 341e keer
Plugge Teun 23 Visser Wim 211e keer
Plugge Teun 23 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Plugge Teun 23 Wol Koos 251e keer
Plugge Teun 23 Zwijnenburg Teus 231e keer
Pluijm vd. Jan 20 Aken v. Aad 161e keer
Pluijm vd. Jan 20 Benen Hans 291e keer
Pluijm vd. Jan 20 Berg v.d. Pieter 311e keer
Pluijm vd. Jan 20 Bergen.v.Willem 421e keer
Pluijm vd. Jan 20 Blom Cor 491e keer
Pluijm vd. Jan 20 Boer d. Aad 561e keer
Pluijm vd. Jan 20 Bruijn d. Hans 231e keer
Pluijm vd. Jan 20 Demper Dirk 291e keer
Pluijm vd. Jan 20 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Pluijm vd. Jan 20 Geleedts Cees 351e keer
Pluijm vd. Jan 20 Geleijnse Bart 241e keer
Pluijm vd. Jan 20 Geneugelijk Piet 341e keer
Pluijm vd. Jan 20 Graaf d. Dirk 261e keer
Pluijm vd. Jan 20 Graaf vd. Daan 161e keer
Pluijm vd. Jan 20 Groot d. Theo 161e keer
Pluijm vd. Jan 20 Hazebroek Frank 261e keer
Pluijm vd. Jan 20 Heuvelman Rinus 321e keer
Pluijm vd. Jan 20 Honkoop Henk 431e keer
Pluijm vd. Jan 20 Imminga Ton 281e keer
Pluijm vd. Jan 20 Jonge d. Leo 231e keer
Pluijm vd. Jan 20 Kooten v. Gerrit 201e keer
Pluijm vd. Jan 20 Linden v.d. Cees 371e keer
Pluijm vd. Jan 20 Luca Aat 161e keer
Pluijm vd. Jan 20 Meer v.d. Nelis 381e keer
Pluijm vd. Jan 20 Meijeren v. Jan 321e keer
Pluijm vd. Jan 20 Mourik Jan 311e keer
Pluijm vd. Jan 20 Multem Willem 341e keer
Pluijm vd. Jan 20 Offerman Ed 201e keer
Pluijm vd. Jan 20 Offerman Gijs 271e keer
Pluijm vd. Jan 20 Ouwerkerk Job 251e keer
Pluijm vd. Jan 20 Peereboom Harry 161e keer
Pluijm vd. Jan 20 Plass Lex 161e keer
Pluijm vd. Jan 20 Plugge Teun 231e keer
Pluijm vd. Jan 20 Roosa Piet 191e keer
Pluijm vd. Jan 20 Ros Arie 351e keer
Pluijm vd. Jan 20 Sapulete Tinus 381e keer
Pluijm vd. Jan 20 Sapulette Agoes 161e keer
Pluijm vd. Jan 20 Schouten Gerard 161e keer
Pluijm vd. Jan 20 Schuiteboer Piet 161e keer
Pluijm vd. Jan 20 Setten v. Cris 181e keer
Pluijm vd. Jan 20 Speksnijder Huig 161e keer
Pluijm vd. Jan 20 Stam Wim 221e keer
Pluijm vd. Jan 20 Stibbe Hans 241e keer
Pluijm vd. Jan 20 Tahamata Jan 161e keer
Pluijm vd. Jan 20 Timmermans Aad 231e keer
Pluijm vd. Jan 20 Velden v.d. Martin 161e keer
Pluijm vd. Jan 20 Vermaat Hans 341e keer
Pluijm vd. Jan 20 Visser Wim 211e keer
Pluijm vd. Jan 20 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Pluijm vd. Jan 20 Wol Koos 251e keer
Pluijm vd. Jan 20 Zwijnenburg Teus 231e keer
Pluijm vd. Jan 20 zzkortland 01e keer
Roosa Piet 19 Bergen.v.Willem 421e keer
Roosa Piet 19 Blom Cor 491e keer
Roosa Piet 19 Geleedts Cees 351e keer
Roosa Piet 19 Geleijnse Bart 241e keer
Roosa Piet 19 Geneugelijk Piet 341e keer
Roosa Piet 19 Graaf vd. Daan 161e keer
Roosa Piet 19 Groot d. Theo 161e keer
Roosa Piet 19 Hazebroek Frank 261e keer
Roosa Piet 19 Heuvelman Rinus 321e keer
Roosa Piet 19 Honkoop Henk 431e keer
Roosa Piet 19 Kooten v. Gerrit 201e keer
Roosa Piet 19 Luca Aat 161e keer
Roosa Piet 19 Meer v.d. Nelis 381e keer
Roosa Piet 19 Meijeren v. Jan 321e keer
Roosa Piet 19 Milligen v. Teus 231e keer
Roosa Piet 19 Mourik Jan 311e keer
Roosa Piet 19 Offerman Ed 201e keer
Roosa Piet 19 Offerman Gijs 271e keer
Roosa Piet 19 Ouwerkerk Job 251e keer
Roosa Piet 19 Peereboom Harry 161e keer
Roosa Piet 19 Plass Lex 161e keer
Roosa Piet 19 Pluijm vd. Jan 201e keer
Roosa Piet 19 Ros Arie 351e keer
Roosa Piet 19 Sapulete Tinus 381e keer
Roosa Piet 19 Sapulette Agoes 161e keer
Roosa Piet 19 Schuiteboer Piet 161e keer
Roosa Piet 19 Speksnijder Huig 161e keer
Roosa Piet 19 Stam Wim 221e keer
Roosa Piet 19 Stibbe Hans 241e keer
Roosa Piet 19 Velden v.d. Martin 161e keer
Roosa Piet 19 Vermaat Hans 341e keer
Roosa Piet 19 Visser Wim 211e keer
Roosa Piet 19 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Roosa Piet 19 Wol Koos 251e keer
Roosa Piet 19 Zwijnenburg Teus 231e keer
Roosa Piet 19 zzkortland 01e keer
Ros Arie 35 Berg v.d. Pieter 311e keer
Ros Arie 35 Bergen.v.Willem 421e keer
Ros Arie 35 Blom Cor 491e keer
Ros Arie 35 Bruijn d. Hans 231e keer
Ros Arie 35 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Ros Arie 35 Geleijnse Bart 241e keer
Ros Arie 35 Geneugelijk Piet 341e keer
Ros Arie 35 Graaf vd. Daan 161e keer
Ros Arie 35 Hazebroek Frank 261e keer
Ros Arie 35 Heuvelman Rinus 321e keer
Ros Arie 35 Jonge d. Leo 231e keer
Ros Arie 35 Kooten v. Gerrit 201e keer
Ros Arie 35 Linden v.d. Cees 371e keer
Ros Arie 35 Luca Aat 161e keer
Ros Arie 35 Meijeren v. Jan 321e keer
Ros Arie 35 Milligen v. Teus 231e keer
Ros Arie 35 Multem Willem 341e keer
Ros Arie 35 Offerman Ed 201e keer
Ros Arie 35 Offerman Gijs 271e keer
Ros Arie 35 Ouwerkerk Job 251e keer
Ros Arie 35 Peereboom Harry 161e keer
Ros Arie 35 Plugge Teun 231e keer
Ros Arie 35 Pluijm vd. Jan 201e keer
Ros Arie 35 Roosa Piet 191e keer
Ros Arie 35 Sapulete Tinus 381e keer
Ros Arie 35 Sapulette Agoes 161e keer
Ros Arie 35 Schuiteboer Piet 161e keer
Ros Arie 35 Setten v. Cris 181e keer
Ros Arie 35 Stam Wim 221e keer
Ros Arie 35 Stibbe Hans 241e keer
Ros Arie 35 Tahamata Jan 161e keer
Ros Arie 35 Timmermans Aad 231e keer
Ros Arie 35 Velden v.d. Martin 161e keer
Ros Arie 35 Vermaat Hans 341e keer
Ros Arie 35 Visser Wim 211e keer
Ros Arie 35 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Ros Arie 35 Wol Koos 251e keer
Ros Arie 35 Zwijnenburg Teus 231e keer
Sapulete Tinus 38 Aken v. Aad 161e keer
Sapulete Tinus 38 Benen Hans 291e keer
Sapulete Tinus 38 Berg v.d. Pieter 311e keer
Sapulete Tinus 38 Bergen.v.Willem 421e keer
Sapulete Tinus 38 Blom Cor 491e keer
Sapulete Tinus 38 Bruijn d. Hans 231e keer
Sapulete Tinus 38 Geleijnse Bart 241e keer
Sapulete Tinus 38 Geneugelijk Piet 341e keer
Sapulete Tinus 38 Graaf d. Dirk 261e keer
Sapulete Tinus 38 Graaf vd. Daan 161e keer
Sapulete Tinus 38 Groot d. Theo 161e keer
Sapulete Tinus 38 Hazebroek Frank 261e keer
Sapulete Tinus 38 Heuvelman Rinus 321e keer
Sapulete Tinus 38 Honkoop Henk 431e keer
Sapulete Tinus 38 Jonge d. Leo 231e keer
Sapulete Tinus 38 Kooten v. Gerrit 201e keer
Sapulete Tinus 38 Linden v.d. Cees 371e keer
Sapulete Tinus 38 Luca Aat 161e keer
Sapulete Tinus 38 Meer v.d. Nelis 381e keer
Sapulete Tinus 38 Milligen v. Teus 231e keer
Sapulete Tinus 38 Mourik Jan 311e keer
Sapulete Tinus 38 Multem Willem 341e keer
Sapulete Tinus 38 Offerman Ed 201e keer
Sapulete Tinus 38 Offerman Gijs 271e keer
Sapulete Tinus 38 Ouwerkerk Job 251e keer
Sapulete Tinus 38 Peereboom Harry 161e keer
Sapulete Tinus 38 Plugge Teun 231e keer
Sapulete Tinus 38 Pluijm vd. Jan 201e keer
Sapulete Tinus 38 Roosa Piet 191e keer
Sapulete Tinus 38 Ros Arie 351e keer
Sapulete Tinus 38 Sapulette Agoes 161e keer
Sapulete Tinus 38 Schouten Gerard 161e keer
Sapulete Tinus 38 Schuiteboer Piet 161e keer
Sapulete Tinus 38 Setten v. Cris 181e keer
Sapulete Tinus 38 Speksnijder Huig 161e keer
Sapulete Tinus 38 Stam Wim 221e keer
Sapulete Tinus 38 Stibbe Hans 241e keer
Sapulete Tinus 38 Tahamata Jan 161e keer
Sapulete Tinus 38 Timmermans Aad 231e keer
Sapulete Tinus 38 Velden v.d. Martin 161e keer
Sapulete Tinus 38 Vermaat Hans 341e keer
Sapulete Tinus 38 Visser Wim 211e keer
Sapulete Tinus 38 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Sapulete Tinus 38 Wol Koos 251e keer
Sapulete Tinus 38 Zwijnenburg Teus 231e keer
Sapulete Tinus 38 zzkortland 01e keer
Sapulette Agoes 16 Aken v. Aad 161e keer
Sapulette Agoes 16 Benen Hans 291e keer
Sapulette Agoes 16 Berg v.d. Pieter 311e keer
Sapulette Agoes 16 Bergen.v.Willem 421e keer
Sapulette Agoes 16 Blom Cor 491e keer
Sapulette Agoes 16 Boer d. Aad 561e keer
Sapulette Agoes 16 Bruijn d. Hans 231e keer
Sapulette Agoes 16 Demper Dirk 291e keer
Sapulette Agoes 16 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Sapulette Agoes 16 Geleedts Cees 351e keer
Sapulette Agoes 16 Geleijnse Bart 241e keer
Sapulette Agoes 16 Geneugelijk Piet 341e keer
Sapulette Agoes 16 Graaf d. Dirk 261e keer
Sapulette Agoes 16 Graaf vd. Daan 161e keer
Sapulette Agoes 16 Groot d. Theo 161e keer
Sapulette Agoes 16 Hazebroek Frank 261e keer
Sapulette Agoes 16 Heuvelman Rinus 321e keer
Sapulette Agoes 16 Honkoop Henk 431e keer
Sapulette Agoes 16 Imminga Ton 281e keer
Sapulette Agoes 16 Jonge d. Leo 231e keer
Sapulette Agoes 16 Kooten v. Gerrit 201e keer
Sapulette Agoes 16 Linden v.d. Cees 371e keer
Sapulette Agoes 16 Luca Aat 161e keer
Sapulette Agoes 16 Meer v.d. Nelis 381e keer
Sapulette Agoes 16 Meijeren v. Jan 321e keer
Sapulette Agoes 16 Milligen v. Teus 231e keer
Sapulette Agoes 16 Mourik Jan 311e keer
Sapulette Agoes 16 Multem Willem 341e keer
Sapulette Agoes 16 Offerman Ed 201e keer
Sapulette Agoes 16 Offerman Gijs 271e keer
Sapulette Agoes 16 Ouwerkerk Job 251e keer
Sapulette Agoes 16 Peereboom Harry 161e keer
Sapulette Agoes 16 Plass Lex 161e keer
Sapulette Agoes 16 Plugge Teun 231e keer
Sapulette Agoes 16 Pluijm vd. Jan 201e keer
Sapulette Agoes 16 Roosa Piet 191e keer
Sapulette Agoes 16 Ros Arie 351e keer
Sapulette Agoes 16 Sapulete Tinus 381e keer
Sapulette Agoes 16 Schouten Gerard 161e keer
Sapulette Agoes 16 Schuiteboer Piet 161e keer
Sapulette Agoes 16 Setten v. Cris 181e keer
Sapulette Agoes 16 Speksnijder Huig 161e keer
Sapulette Agoes 16 Stam Wim 221e keer
Sapulette Agoes 16 Stibbe Hans 241e keer
Sapulette Agoes 16 Tahamata Jan 161e keer
Sapulette Agoes 16 Timmermans Aad 231e keer
Sapulette Agoes 16 Velden v.d. Martin 161e keer
Sapulette Agoes 16 Vermaat Hans 341e keer
Sapulette Agoes 16 Visser Wim 211e keer
Sapulette Agoes 16 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Sapulette Agoes 16 Wol Koos 251e keer
Sapulette Agoes 16 Zwijnenburg Teus 231e keer
Sapulette Agoes 16 zzkortland 01e keer
Schouten Gerard 16 Berg v.d. Pieter 311e keer
Schouten Gerard 16 Bergen.v.Willem 421e keer
Schouten Gerard 16 Blom Cor 491e keer
Schouten Gerard 16 Boer d. Aad 561e keer
Schouten Gerard 16 Bruijn d. Hans 231e keer
Schouten Gerard 16 Demper Dirk 291e keer
Schouten Gerard 16 Geleijnse Bart 241e keer
Schouten Gerard 16 Geneugelijk Piet 341e keer
Schouten Gerard 16 Graaf d. Dirk 261e keer
Schouten Gerard 16 Graaf vd. Daan 161e keer
Schouten Gerard 16 Hazebroek Frank 261e keer
Schouten Gerard 16 Heuvelman Rinus 321e keer
Schouten Gerard 16 Imminga Ton 281e keer
Schouten Gerard 16 Jonge d. Leo 231e keer
Schouten Gerard 16 Kooten v. Gerrit 201e keer
Schouten Gerard 16 Luca Aat 161e keer
Schouten Gerard 16 Meer v.d. Nelis 381e keer
Schouten Gerard 16 Meijeren v. Jan 321e keer
Schouten Gerard 16 Milligen v. Teus 231e keer
Schouten Gerard 16 Multem Willem 341e keer
Schouten Gerard 16 Offerman Ed 201e keer
Schouten Gerard 16 Offerman Gijs 271e keer
Schouten Gerard 16 Ouwerkerk Job 251e keer
Schouten Gerard 16 Peereboom Harry 161e keer
Schouten Gerard 16 Plugge Teun 231e keer
Schouten Gerard 16 Pluijm vd. Jan 201e keer
Schouten Gerard 16 Sapulete Tinus 381e keer
Schouten Gerard 16 Sapulette Agoes 161e keer
Schouten Gerard 16 Speksnijder Huig 161e keer
Schouten Gerard 16 Stam Wim 221e keer
Schouten Gerard 16 Stibbe Hans 241e keer
Schouten Gerard 16 Tahamata Jan 161e keer
Schouten Gerard 16 Timmermans Aad 231e keer
Schouten Gerard 16 Velden v.d. Martin 161e keer
Schouten Gerard 16 Vermaat Hans 341e keer
Schouten Gerard 16 Visser Wim 211e keer
Schouten Gerard 16 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Schouten Gerard 16 Wol Koos 251e keer
Schouten Gerard 16 Zwijnenburg Teus 231e keer
Schuiteboer Piet 16 Benen Hans 291e keer
Schuiteboer Piet 16 Bergen.v.Willem 421e keer
Schuiteboer Piet 16 Blom Cor 491e keer
Schuiteboer Piet 16 Boer d. Aad 561e keer
Schuiteboer Piet 16 Bruijn d. Hans 231e keer
Schuiteboer Piet 16 Demper Dirk 291e keer
Schuiteboer Piet 16 Geleedts Cees 351e keer
Schuiteboer Piet 16 Geleijnse Bart 241e keer
Schuiteboer Piet 16 Geneugelijk Piet 341e keer
Schuiteboer Piet 16 Graaf vd. Daan 161e keer
Schuiteboer Piet 16 Groot d. Theo 161e keer
Schuiteboer Piet 16 Heuvelman Rinus 321e keer
Schuiteboer Piet 16 Honkoop Henk 431e keer
Schuiteboer Piet 16 Kooten v. Gerrit 201e keer
Schuiteboer Piet 16 Luca Aat 161e keer
Schuiteboer Piet 16 Milligen v. Teus 231e keer
Schuiteboer Piet 16 Offerman Gijs 271e keer
Schuiteboer Piet 16 Ouwerkerk Job 251e keer
Schuiteboer Piet 16 Peereboom Harry 161e keer
Schuiteboer Piet 16 Plugge Teun 231e keer
Schuiteboer Piet 16 Pluijm vd. Jan 201e keer
Schuiteboer Piet 16 Roosa Piet 191e keer
Schuiteboer Piet 16 Ros Arie 351e keer
Schuiteboer Piet 16 Sapulete Tinus 381e keer
Schuiteboer Piet 16 Sapulette Agoes 161e keer
Schuiteboer Piet 16 Speksnijder Huig 161e keer
Schuiteboer Piet 16 Stam Wim 221e keer
Schuiteboer Piet 16 Stibbe Hans 241e keer
Schuiteboer Piet 16 Tahamata Jan 161e keer
Schuiteboer Piet 16 Velden v.d. Martin 161e keer
Schuiteboer Piet 16 Vermaat Hans 341e keer
Schuiteboer Piet 16 Visser Wim 211e keer
Schuiteboer Piet 16 Wol Koos 251e keer
Schuiteboer Piet 16 Zwijnenburg Teus 231e keer
Setten v. Cris 18 Bergen.v.Willem 421e keer
Setten v. Cris 18 Boer d. Aad 561e keer
Setten v. Cris 18 Bruijn d. Hans 231e keer
Setten v. Cris 18 Demper Dirk 291e keer
Setten v. Cris 18 Geleijnse Bart 241e keer
Setten v. Cris 18 Geneugelijk Piet 341e keer
Setten v. Cris 18 Graaf vd. Daan 161e keer
Setten v. Cris 18 Hazebroek Frank 261e keer
Setten v. Cris 18 Heuvelman Rinus 321e keer
Setten v. Cris 18 Honkoop Henk 431e keer
Setten v. Cris 18 Kooten v. Gerrit 201e keer
Setten v. Cris 18 Linden v.d. Cees 371e keer
Setten v. Cris 18 Luca Aat 161e keer
Setten v. Cris 18 Meer v.d. Nelis 381e keer
Setten v. Cris 18 Meijeren v. Jan 321e keer
Setten v. Cris 18 Offerman Ed 201e keer
Setten v. Cris 18 Offerman Gijs 271e keer
Setten v. Cris 18 Ouwerkerk Job 251e keer
Setten v. Cris 18 Peereboom Harry 161e keer
Setten v. Cris 18 Plugge Teun 231e keer
Setten v. Cris 18 Pluijm vd. Jan 201e keer
Setten v. Cris 18 Ros Arie 351e keer
Setten v. Cris 18 Sapulete Tinus 381e keer
Setten v. Cris 18 Sapulette Agoes 161e keer
Setten v. Cris 18 Speksnijder Huig 161e keer
Setten v. Cris 18 Stam Wim 221e keer
Setten v. Cris 18 Stibbe Hans 241e keer
Setten v. Cris 18 Tahamata Jan 161e keer
Setten v. Cris 18 Velden v.d. Martin 161e keer
Setten v. Cris 18 Vermaat Hans 341e keer
Setten v. Cris 18 Visser Wim 211e keer
Setten v. Cris 18 Wol Koos 251e keer
Setten v. Cris 18 Zwijnenburg Teus 231e keer
Setten v. Cris 18 zzkortland 01e keer
Speksnijder Huig 16 Aken v. Aad 161e keer
Speksnijder Huig 16 Benen Hans 291e keer
Speksnijder Huig 16 Berg v.d. Pieter 311e keer
Speksnijder Huig 16 Bergen.v.Willem 421e keer
Speksnijder Huig 16 Blom Cor 491e keer
Speksnijder Huig 16 Bruijn d. Hans 231e keer
Speksnijder Huig 16 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Speksnijder Huig 16 Geleijnse Bart 241e keer
Speksnijder Huig 16 Geneugelijk Piet 341e keer
Speksnijder Huig 16 Graaf d. Dirk 261e keer
Speksnijder Huig 16 Graaf vd. Daan 161e keer
Speksnijder Huig 16 Hazebroek Frank 261e keer
Speksnijder Huig 16 Heuvelman Rinus 321e keer
Speksnijder Huig 16 Imminga Ton 281e keer
Speksnijder Huig 16 Jonge d. Leo 231e keer
Speksnijder Huig 16 Linden v.d. Cees 371e keer
Speksnijder Huig 16 Luca Aat 161e keer
Speksnijder Huig 16 Meer v.d. Nelis 381e keer
Speksnijder Huig 16 Multem Willem 341e keer
Speksnijder Huig 16 Offerman Gijs 271e keer
Speksnijder Huig 16 Ouwerkerk Job 251e keer
Speksnijder Huig 16 Peereboom Harry 161e keer
Speksnijder Huig 16 Plugge Teun 231e keer
Speksnijder Huig 16 Pluijm vd. Jan 201e keer
Speksnijder Huig 16 Roosa Piet 191e keer
Speksnijder Huig 16 Sapulete Tinus 381e keer
Speksnijder Huig 16 Sapulette Agoes 161e keer
Speksnijder Huig 16 Schouten Gerard 161e keer
Speksnijder Huig 16 Schuiteboer Piet 161e keer
Speksnijder Huig 16 Setten v. Cris 181e keer
Speksnijder Huig 16 Stam Wim 221e keer
Speksnijder Huig 16 Stibbe Hans 241e keer
Speksnijder Huig 16 Tahamata Jan 161e keer
Speksnijder Huig 16 Timmermans Aad 231e keer
Speksnijder Huig 16 Velden v.d. Martin 161e keer
Speksnijder Huig 16 Vermaat Hans 341e keer
Speksnijder Huig 16 Visser Wim 211e keer
Speksnijder Huig 16 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Speksnijder Huig 16 Wol Koos 251e keer
Speksnijder Huig 16 Zwijnenburg Teus 231e keer
Stam Wim 22 Aken v. Aad 161e keer
Stam Wim 22 Benen Hans 291e keer
Stam Wim 22 Berg v.d. Pieter 311e keer
Stam Wim 22 Bergen.v.Willem 421e keer
Stam Wim 22 Blom Cor 491e keer
Stam Wim 22 Bruijn d. Hans 231e keer
Stam Wim 22 Demper Dirk 291e keer
Stam Wim 22 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Stam Wim 22 Geleedts Cees 351e keer
Stam Wim 22 Geleijnse Bart 241e keer
Stam Wim 22 Geneugelijk Piet 341e keer
Stam Wim 22 Graaf d. Dirk 261e keer
Stam Wim 22 Groot d. Theo 161e keer
Stam Wim 22 Hazebroek Frank 261e keer
Stam Wim 22 Heuvelman Rinus 321e keer
Stam Wim 22 Honkoop Henk 431e keer
Stam Wim 22 Imminga Ton 281e keer
Stam Wim 22 Jonge d. Leo 231e keer
Stam Wim 22 Kooten v. Gerrit 201e keer
Stam Wim 22 Linden v.d. Cees 371e keer
Stam Wim 22 Luca Aat 161e keer
Stam Wim 22 Meer v.d. Nelis 381e keer
Stam Wim 22 Meijeren v. Jan 321e keer
Stam Wim 22 Milligen v. Teus 231e keer
Stam Wim 22 Mourik Jan 311e keer
Stam Wim 22 Multem Willem 341e keer
Stam Wim 22 Offerman Ed 201e keer
Stam Wim 22 Offerman Gijs 271e keer
Stam Wim 22 Ouwerkerk Job 251e keer
Stam Wim 22 Peereboom Harry 161e keer
Stam Wim 22 Plass Lex 161e keer
Stam Wim 22 Plugge Teun 231e keer
Stam Wim 22 Pluijm vd. Jan 201e keer
Stam Wim 22 Roosa Piet 191e keer
Stam Wim 22 Ros Arie 351e keer
Stam Wim 22 Sapulete Tinus 381e keer
Stam Wim 22 Sapulette Agoes 161e keer
Stam Wim 22 Schouten Gerard 161e keer
Stam Wim 22 Schuiteboer Piet 161e keer
Stam Wim 22 Setten v. Cris 181e keer
Stam Wim 22 Speksnijder Huig 161e keer
Stam Wim 22 Stibbe Hans 241e keer
Stam Wim 22 Tahamata Jan 161e keer
Stam Wim 22 Timmermans Aad 231e keer
Stam Wim 22 Velden v.d. Martin 161e keer
Stam Wim 22 Vermaat Hans 341e keer
Stam Wim 22 Visser Wim 211e keer
Stam Wim 22 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Stam Wim 22 Wol Koos 251e keer
Stam Wim 22 Zwijnenburg Teus 231e keer
Stam Wim 22 zzkortland 01e keer
Stibbe Hans 24 Aken v. Aad 161e keer
Stibbe Hans 24 Benen Hans 291e keer
Stibbe Hans 24 Berg v.d. Pieter 311e keer
Stibbe Hans 24 Bergen.v.Willem 421e keer
Stibbe Hans 24 Blom Cor 491e keer
Stibbe Hans 24 Boer d. Aad 561e keer
Stibbe Hans 24 Bruijn d. Hans 231e keer
Stibbe Hans 24 Demper Dirk 291e keer
Stibbe Hans 24 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Stibbe Hans 24 Geleedts Cees 351e keer
Stibbe Hans 24 Geleijnse Bart 241e keer
Stibbe Hans 24 Geneugelijk Piet 341e keer
Stibbe Hans 24 Graaf d. Dirk 261e keer
Stibbe Hans 24 Graaf vd. Daan 161e keer
Stibbe Hans 24 Groot d. Theo 161e keer
Stibbe Hans 24 Hazebroek Frank 261e keer
Stibbe Hans 24 Heuvelman Rinus 321e keer
Stibbe Hans 24 Honkoop Henk 431e keer
Stibbe Hans 24 Imminga Ton 281e keer
Stibbe Hans 24 Jonge d. Leo 231e keer
Stibbe Hans 24 Kooten v. Gerrit 201e keer
Stibbe Hans 24 Linden v.d. Cees 371e keer
Stibbe Hans 24 Luca Aat 161e keer
Stibbe Hans 24 Meer v.d. Nelis 381e keer
Stibbe Hans 24 Meijeren v. Jan 321e keer
Stibbe Hans 24 Milligen v. Teus 231e keer
Stibbe Hans 24 Mourik Jan 311e keer
Stibbe Hans 24 Multem Willem 341e keer
Stibbe Hans 24 Offerman Ed 201e keer
Stibbe Hans 24 Offerman Gijs 271e keer
Stibbe Hans 24 Ouwerkerk Job 251e keer
Stibbe Hans 24 Peereboom Harry 161e keer
Stibbe Hans 24 Plass Lex 161e keer
Stibbe Hans 24 Plugge Teun 231e keer
Stibbe Hans 24 Pluijm vd. Jan 201e keer
Stibbe Hans 24 Roosa Piet 191e keer
Stibbe Hans 24 Ros Arie 351e keer
Stibbe Hans 24 Sapulete Tinus 381e keer
Stibbe Hans 24 Sapulette Agoes 161e keer
Stibbe Hans 24 Schouten Gerard 161e keer
Stibbe Hans 24 Schuiteboer Piet 161e keer
Stibbe Hans 24 Setten v. Cris 181e keer
Stibbe Hans 24 Speksnijder Huig 161e keer
Stibbe Hans 24 Stam Wim 221e keer
Stibbe Hans 24 Tahamata Jan 161e keer
Stibbe Hans 24 Timmermans Aad 231e keer
Stibbe Hans 24 Velden v.d. Martin 161e keer
Stibbe Hans 24 Vermaat Hans 341e keer
Stibbe Hans 24 Visser Wim 211e keer
Stibbe Hans 24 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Stibbe Hans 24 Wol Koos 251e keer
Stibbe Hans 24 Zwijnenburg Teus 231e keer
Stibbe Hans 24 zzkortland 01e keer
Tahamata Jan 16 Aken v. Aad 161e keer
Tahamata Jan 16 Benen Hans 291e keer
Tahamata Jan 16 Berg v.d. Pieter 311e keer
Tahamata Jan 16 Bergen.v.Willem 421e keer
Tahamata Jan 16 Blom Cor 491e keer
Tahamata Jan 16 Boer d. Aad 561e keer
Tahamata Jan 16 Demper Dirk 291e keer
Tahamata Jan 16 Geleedts Cees 351e keer
Tahamata Jan 16 Geleijnse Bart 241e keer
Tahamata Jan 16 Geneugelijk Piet 341e keer
Tahamata Jan 16 Graaf vd. Daan 161e keer
Tahamata Jan 16 Groot d. Theo 161e keer
Tahamata Jan 16 Hazebroek Frank 261e keer
Tahamata Jan 16 Heuvelman Rinus 321e keer
Tahamata Jan 16 Honkoop Henk 431e keer
Tahamata Jan 16 Imminga Ton 281e keer
Tahamata Jan 16 Kooten v. Gerrit 201e keer
Tahamata Jan 16 Linden v.d. Cees 371e keer
Tahamata Jan 16 Luca Aat 161e keer
Tahamata Jan 16 Meer v.d. Nelis 381e keer
Tahamata Jan 16 Meijeren v. Jan 321e keer
Tahamata Jan 16 Milligen v. Teus 231e keer
Tahamata Jan 16 Mourik Jan 311e keer
Tahamata Jan 16 Multem Willem 341e keer
Tahamata Jan 16 Offerman Ed 201e keer
Tahamata Jan 16 Offerman Gijs 271e keer
Tahamata Jan 16 Ouwerkerk Job 251e keer
Tahamata Jan 16 Peereboom Harry 161e keer
Tahamata Jan 16 Plass Lex 161e keer
Tahamata Jan 16 Pluijm vd. Jan 201e keer
Tahamata Jan 16 Ros Arie 351e keer
Tahamata Jan 16 Sapulete Tinus 381e keer
Tahamata Jan 16 Sapulette Agoes 161e keer
Tahamata Jan 16 Schouten Gerard 161e keer
Tahamata Jan 16 Schuiteboer Piet 161e keer
Tahamata Jan 16 Setten v. Cris 181e keer
Tahamata Jan 16 Speksnijder Huig 161e keer
Tahamata Jan 16 Stam Wim 221e keer
Tahamata Jan 16 Stibbe Hans 241e keer
Tahamata Jan 16 Timmermans Aad 231e keer
Tahamata Jan 16 Velden v.d. Martin 161e keer
Tahamata Jan 16 Vermaat Hans 341e keer
Tahamata Jan 16 Visser Wim 211e keer
Tahamata Jan 16 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Tahamata Jan 16 Wol Koos 251e keer
Tahamata Jan 16 Zwijnenburg Teus 231e keer
Timmermans Aad 23 Benen Hans 291e keer
Timmermans Aad 23 Bergen.v.Willem 421e keer
Timmermans Aad 23 Blom Cor 491e keer
Timmermans Aad 23 Boer d. Aad 561e keer
Timmermans Aad 23 Geleedts Cees 351e keer
Timmermans Aad 23 Geleijnse Bart 241e keer
Timmermans Aad 23 Graaf d. Dirk 261e keer
Timmermans Aad 23 Graaf vd. Daan 161e keer
Timmermans Aad 23 Groot d. Theo 161e keer
Timmermans Aad 23 Heuvelman Rinus 321e keer
Timmermans Aad 23 Honkoop Henk 431e keer
Timmermans Aad 23 Kooten v. Gerrit 201e keer
Timmermans Aad 23 Linden v.d. Cees 371e keer
Timmermans Aad 23 Luca Aat 161e keer
Timmermans Aad 23 Meer v.d. Nelis 381e keer
Timmermans Aad 23 Milligen v. Teus 231e keer
Timmermans Aad 23 Mourik Jan 311e keer
Timmermans Aad 23 Offerman Ed 201e keer
Timmermans Aad 23 Offerman Gijs 271e keer
Timmermans Aad 23 Ouwerkerk Job 251e keer
Timmermans Aad 23 Pluijm vd. Jan 201e keer
Timmermans Aad 23 Ros Arie 351e keer
Timmermans Aad 23 Sapulete Tinus 381e keer
Timmermans Aad 23 Sapulette Agoes 161e keer
Timmermans Aad 23 Schouten Gerard 161e keer
Timmermans Aad 23 Speksnijder Huig 161e keer
Timmermans Aad 23 Stam Wim 221e keer
Timmermans Aad 23 Stibbe Hans 241e keer
Timmermans Aad 23 Tahamata Jan 161e keer
Timmermans Aad 23 Velden v.d. Martin 161e keer
Timmermans Aad 23 Vermaat Hans 341e keer
Timmermans Aad 23 Visser Wim 211e keer
Timmermans Aad 23 Vogelenzang d. Jong Dirk 291e keer
Timmermans Aad 23 Wol Koos 251e keer
Timmermans Aad 23 Zwijnenburg Teus 231e keer
Velden v.d. Martin 16 Aken v. Aad 161e keer
Velden v.d. Martin 16 Benen Hans 291e keer
Velden v.d. Martin 16 Berg v.d. Pieter 311e keer
Velden v.d. Martin 16 Bergen.v.Willem 421e keer
Velden v.d. Martin 16 Blom Cor 491e keer
Velden v.d. Martin 16 Boer d. Aad 561e keer
Velden v.d. Martin 16 Bruijn d. Hans 231e keer
Velden v.d. Martin 16 Demper Dirk 291e keer
Velden v.d. Martin 16 Eeuwijk v. Ed 161e keer
Velden v.d. Martin 16 Geleedts Cees 351e keer
Velden v.d. Martin 16 Geleijnse Bart 241e keer
Velden v.d. Martin 16 Geneugelijk Piet 341e keer
Velden v.d. Martin 16 Graaf d. Dirk 261e keer
Velden v.d. Martin 16 Graaf vd. Daan 161e keer
Velden v.d. Martin 16 Groot d. Theo 161e keer
Velden v.d. Martin 16 Hazebroek Frank 261e keer
Velden v.d. Martin 16 Heuvelman Rinus 321e keer
Velden v.d. Martin 16 Honkoop Henk 431e keer
Velden v.d. Martin 16 Imminga Ton 281e keer
Velden v.d. Martin 16 Jonge d. Leo 231e keer
Velden v.d. Martin 16 Kooten v. Gerrit 201e keer
Velden v.d. Martin 16 Linden v.d. Cees 371e keer
Velden v.d. Martin 16 Luca Aat 161e keer
Velden v.d. Martin 16 Meer v.d. Nelis 381e keer
Velden v.d. Martin 16 Meijeren v. Jan 321e keer
Velden v.d. Martin 16 Milligen v. Teus 231e keer
Velden v.d. Martin 16 Mourik Jan 311e keer
Velden v.d. Martin 16 Multem Willem 341e keer
Velden v.d. Martin 16 Offerman Ed 201e keer
Velden v.d. Martin 16 Offerman Gijs 271e keer
Velden v.d. Martin 16 Ouwerkerk Job 251e keer
Velden v.d. Martin 16 Peereboom Harry 161e keer
Velden v.d. Martin 16 Plass Lex 161e keer
Velden v.d. Martin 16 Plugge Teun 231e keer
Velden v.d. Martin 16 Pluijm vd. Jan 201e keer
Velden v.d. Martin 16 Roosa Piet 191e keer
Velden v.d. Martin 16 Ros Arie 351e keer
Velden v.d. Martin 16 Sapulete Tinus 381e keer
Velden v.d. Martin 16 Sapulette Agoes 161e keer
Velden v.d. Martin 16 Schouten Gerard 161e keer