BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2023 - 2024 - Clubhuis De Trochstjitter - Gorredijk

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 04 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 10 punten 2 decimalen extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise + extra 3 pnt wanneer boven het gemiddelde gespeeld is.
plaats naam gespeeld matchpunten % car amoy hs pmoy mp achter temaken start moy
1 Arie van der Schoot 6 67 90.00 % 0.818 6 1.136   25 band 0.833
2 Uilke Seinstra 6 64 83.88 % 0.937 6 1.363 - 3 30 band 1.000
3 Marten Hylkema 6 53 78.33 % 0.829 6 1.153 - 14 30 band 1.000
4 Jappie Kamstra 4 44 86.87 % 1.311 7 1.600 - 23 40 band 1.333
5 Sytze Boerstra 6 41 72.91 % 1.011 9 1.200 - 26 40 band 1.333
6 Aaldert Popma 6 40 60.00 % 0.520 5 0.862 - 27 25 band 0.833
7 Eppie Post 5 39 81.50 % 1.086 7 1.266 - 28 40 band 1.333
8 Pieter Kooistra 5 37 66.50 % 1.000 8 1.666 - 30 40 band 1.333
9 Jan Tabak 6 36 66.66 % 0.893 6 1.300 - 31 40 band 1.333
10 Hans Ruis 2 30 100.00 % 1.509 11 1.600 - 37 40 band 1.333
11 Frans Pordon 4 29 62.50 % 1.000 8 1.538 - 38 40 band 1.333
12 Kees Peetam 4 28 73.12 % 1.054 7 1.269 - 39 40 band 1.333
13 Harry Steffens 4 25 66.00 % 0.568 5 0.666 - 42 25 band 0.833
14 Antoon Knijn 0 0 0 % 0 0 0 - 67 40 band 1.333
15 Eise Steneker 0 0 0 % 0 0 0 - 67 40 band 1.333

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
19-09-2023 Uilke Seinstra 30 15 30 0.500 4 5 Jan Tabak 40 39 30 1.300 4 9
19-09-2023 Sytze Boerstra 40 27 30 0.900 6 6 Eppie Post 40 34 30 1.133 6 8
19-09-2023 Jan Tabak 40 23 30 0.766 4 5 Arie van der Schoot 25 25 30 0.833 4 15
19-09-2023 Sytze Boerstra 40 30 25 1.200 8 7 Jappie Kamstra 40 40 25 1.600 5 15
19-09-2023 Harry Steffens 25 19 30 0.633 5 7 Aaldert Popma 25 15 30 0.500 2 6
19-09-2023 Uilke Seinstra 30 30 22 1.363 5 15 Frans Pordon 40 18 22 0.818 3 4
19-09-2023 Pieter Kooistra 40 22 30 0.733 3 5 Eppie Post 40 38 30 1.266 6 9
19-09-2023 Aaldert Popma 25 16 30 0.533 3 6 Marten Hylkema 30 18 30 0.600 3 6
19-09-2023 Arie van der Schoot 25 25 22 1.136 4 15 Frans Pordon 40 24 22 1.090 6 6
19-09-2023 Harry Steffens 25 17 26 0.653 3 6 Marten Hylkema 30 30 26 1.153 4 15
19-09-2023 Jappie Kamstra 40 40 26 1.538 7 15 Pieter Kooistra 40 22 26 0.846 5 5
12-09-2023 Marten Hylkema 30 27 30 0.900 6 9 Sytze Boerstra 40 26 30 0.866 3 6
12-09-2023 Jan Tabak 40 23 30 0.766 3 5 Eppie Post 40 32 30 1.066 7 8
12-09-2023 Jappie Kamstra 40 27 25 1.080 4 6 Hans Ruis 40 40 25 1.600 11 15
12-09-2023 Marten Hylkema 30 19 30 0.633 4 6 Jappie Kamstra 40 32 30 1.066 6 8
12-09-2023 Eppie Post 40 31 30 1.033 5 7 Uilke Seinstra 30 17 30 0.566 5 5
12-09-2023 Uilke Seinstra 30 30 25 1.200 6 15 Kees Peetam 40 20 25 0.800 4 5
12-09-2023 Hans Ruis 40 40 28 1.428 11 15 Sytze Boerstra 40 32 28 1.142 4 8
12-09-2023 Arie van der Schoot 25 25 23 1.086 4 15 Pieter Kooistra 40 21 23 0.913 7 5
12-09-2023 Aaldert Popma 25 8 24 0.333 3 3 Pieter Kooistra 40 40 24 1.666 8 15
12-09-2023 Aaldert Popma 25 13 30 0.433 4 5 Arie van der Schoot 25 22 30 0.733 3 8
05-09-2023 Marten Hylkema 30 17 24 0.708 5 5 Uilke Seinstra 30 30 24 1.250 4 15
05-09-2023 Frans Pordon 40 18 30 0.600 3 4 Harry Steffens 25 10 30 0.333 2 4
05-09-2023 Sytze Boerstra 40 33 30 1.100 5 8 Arie van der Schoot 25 19 30 0.633 3 7
05-09-2023 Kees Peetam 40 30 30 1.000 4 7 Eppie Post 40 28 30 0.933 5 7
05-09-2023 Uilke Seinstra 30 29 30 0.966 5 9 Aaldert Popma 25 13 30 0.433 3 5
05-09-2023 Pieter Kooistra 40 28 30 0.933 7 7 Sytze Boerstra 40 27 30 0.900 9 6
05-09-2023 Marten Hylkema 30 30 30 1.000 4 12 Arie van der Schoot 25 19 30 0.633 6 7
05-09-2023 Frans Pordon 40 40 26 1.538 8 15 Kees Peetam 40 33 26 1.269 7 8
05-09-2023 Jan Tabak 40 30 30 1.000 4 7 Harry Steffens 25 20 30 0.666 4 8
05-09-2023 Jan Tabak 40 23 29 0.793 4 5 Aaldert Popma 25 25 29 0.862 5 15
04-08-2023 Jan Tabak 40 22 30 0.733 6 5 Kees Peetam 40 34 30 1.133 4 8

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Aaldert Popma 25 Antoon Knijn 401e keer
Aaldert Popma 25 Antoon Knijn 402e keer
Aaldert Popma 25 Antoon Knijn 402e keer
Aaldert Popma 25 Arie van der Schoot 252e keer
Aaldert Popma 25 Arie van der Schoot 252e keer
Aaldert Popma 25 Eise Steneker 401e keer
Aaldert Popma 25 Eise Steneker 402e keer
Aaldert Popma 25 Eise Steneker 402e keer
Aaldert Popma 25 Eppie Post 401e keer
Aaldert Popma 25 Eppie Post 402e keer
Aaldert Popma 25 Eppie Post 402e keer
Aaldert Popma 25 Frans Pordon 401e keer
Aaldert Popma 25 Frans Pordon 402e keer
Aaldert Popma 25 Frans Pordon 402e keer
Aaldert Popma 25 Hans Ruis 401e keer
Aaldert Popma 25 Hans Ruis 402e keer
Aaldert Popma 25 Hans Ruis 402e keer
Aaldert Popma 25 Harry Steffens 252e keer
Aaldert Popma 25 Harry Steffens 252e keer
Aaldert Popma 25 Jan Tabak 402e keer
Aaldert Popma 25 Jan Tabak 402e keer
Aaldert Popma 25 Jappie Kamstra 401e keer
Aaldert Popma 25 Jappie Kamstra 402e keer
Aaldert Popma 25 Jappie Kamstra 402e keer
Aaldert Popma 25 Kees Peetam 401e keer
Aaldert Popma 25 Kees Peetam 402e keer
Aaldert Popma 25 Kees Peetam 402e keer
Aaldert Popma 25 Marten Hylkema 302e keer
Aaldert Popma 25 Marten Hylkema 302e keer
Aaldert Popma 25 Pieter Kooistra 402e keer
Aaldert Popma 25 Pieter Kooistra 402e keer
Aaldert Popma 25 Sytze Boerstra 401e keer
Aaldert Popma 25 Sytze Boerstra 402e keer
Aaldert Popma 25 Sytze Boerstra 402e keer
Aaldert Popma 25 Uilke Seinstra 302e keer
Aaldert Popma 25 Uilke Seinstra 302e keer
Antoon Knijn 40 Aaldert Popma 251e keer
Antoon Knijn 40 Aaldert Popma 252e keer
Antoon Knijn 40 Aaldert Popma 252e keer
Antoon Knijn 40 Arie van der Schoot 251e keer
Antoon Knijn 40 Arie van der Schoot 252e keer
Antoon Knijn 40 Arie van der Schoot 252e keer
Antoon Knijn 40 Eise Steneker 401e keer
Antoon Knijn 40 Eise Steneker 402e keer
Antoon Knijn 40 Eise Steneker 402e keer
Antoon Knijn 40 Eppie Post 401e keer
Antoon Knijn 40 Eppie Post 402e keer
Antoon Knijn 40 Eppie Post 402e keer
Antoon Knijn 40 Frans Pordon 401e keer
Antoon Knijn 40 Frans Pordon 402e keer
Antoon Knijn 40 Frans Pordon 402e keer
Antoon Knijn 40 Hans Ruis 401e keer
Antoon Knijn 40 Hans Ruis 402e keer
Antoon Knijn 40 Hans Ruis 402e keer
Antoon Knijn 40 Harry Steffens 251e keer
Antoon Knijn 40 Harry Steffens 252e keer
Antoon Knijn 40 Harry Steffens 252e keer
Antoon Knijn 40 Jan Tabak 401e keer
Antoon Knijn 40 Jan Tabak 402e keer
Antoon Knijn 40 Jan Tabak 402e keer
Antoon Knijn 40 Jappie Kamstra 401e keer
Antoon Knijn 40 Jappie Kamstra 402e keer
Antoon Knijn 40 Jappie Kamstra 402e keer
Antoon Knijn 40 Kees Peetam 401e keer
Antoon Knijn 40 Kees Peetam 401e keer
Antoon Knijn 40 Kees Peetam 402e keer
Antoon Knijn 40 Kees Peetam 402e keer
Antoon Knijn 40 Marten Hylkema 301e keer
Antoon Knijn 40 Marten Hylkema 301e keer
Antoon Knijn 40 Marten Hylkema 302e keer
Antoon Knijn 40 Marten Hylkema 302e keer
Antoon Knijn 40 Pieter Kooistra 401e keer
Antoon Knijn 40 Pieter Kooistra 401e keer
Antoon Knijn 40 Pieter Kooistra 402e keer
Antoon Knijn 40 Pieter Kooistra 402e keer
Antoon Knijn 40 Sytze Boerstra 401e keer
Antoon Knijn 40 Sytze Boerstra 401e keer
Antoon Knijn 40 Sytze Boerstra 402e keer
Antoon Knijn 40 Sytze Boerstra 402e keer
Antoon Knijn 40 Uilke Seinstra 301e keer
Antoon Knijn 40 Uilke Seinstra 301e keer
Antoon Knijn 40 Uilke Seinstra 302e keer
Antoon Knijn 40 Uilke Seinstra 302e keer
Arie van der Schoot 25 Aaldert Popma 252e keer
Arie van der Schoot 25 Aaldert Popma 252e keer
Arie van der Schoot 25 Antoon Knijn 401e keer
Arie van der Schoot 25 Antoon Knijn 401e keer
Arie van der Schoot 25 Antoon Knijn 402e keer
Arie van der Schoot 25 Antoon Knijn 402e keer
Arie van der Schoot 25 Eise Steneker 401e keer
Arie van der Schoot 25 Eise Steneker 401e keer
Arie van der Schoot 25 Eise Steneker 402e keer
Arie van der Schoot 25 Eise Steneker 402e keer
Arie van der Schoot 25 Eppie Post 401e keer
Arie van der Schoot 25 Eppie Post 401e keer
Arie van der Schoot 25 Eppie Post 402e keer
Arie van der Schoot 25 Eppie Post 402e keer
Arie van der Schoot 25 Frans Pordon 402e keer
Arie van der Schoot 25 Frans Pordon 402e keer
Arie van der Schoot 25 Hans Ruis 401e keer
Arie van der Schoot 25 Hans Ruis 401e keer
Arie van der Schoot 25 Hans Ruis 402e keer
Arie van der Schoot 25 Hans Ruis 402e keer
Arie van der Schoot 25 Harry Steffens 251e keer
Arie van der Schoot 25 Harry Steffens 251e keer
Arie van der Schoot 25 Harry Steffens 252e keer
Arie van der Schoot 25 Harry Steffens 252e keer
Arie van der Schoot 25 Jan Tabak 402e keer
Arie van der Schoot 25 Jan Tabak 402e keer
Arie van der Schoot 25 Jappie Kamstra 401e keer
Arie van der Schoot 25 Jappie Kamstra 401e keer
Arie van der Schoot 25 Jappie Kamstra 402e keer
Arie van der Schoot 25 Jappie Kamstra 402e keer
Arie van der Schoot 25 Kees Peetam 401e keer
Arie van der Schoot 25 Kees Peetam 401e keer
Arie van der Schoot 25 Kees Peetam 402e keer
Arie van der Schoot 25 Kees Peetam 402e keer
Arie van der Schoot 25 Marten Hylkema 302e keer
Arie van der Schoot 25 Marten Hylkema 302e keer
Arie van der Schoot 25 Pieter Kooistra 402e keer
Arie van der Schoot 25 Pieter Kooistra 402e keer
Arie van der Schoot 25 Sytze Boerstra 402e keer
Arie van der Schoot 25 Sytze Boerstra 402e keer
Arie van der Schoot 25 Uilke Seinstra 301e keer
Arie van der Schoot 25 Uilke Seinstra 301e keer
Arie van der Schoot 25 Uilke Seinstra 302e keer
Arie van der Schoot 25 Uilke Seinstra 302e keer
Eise Steneker 40 Aaldert Popma 251e keer
Eise Steneker 40 Aaldert Popma 251e keer
Eise Steneker 40 Aaldert Popma 252e keer
Eise Steneker 40 Aaldert Popma 252e keer
Eise Steneker 40 Antoon Knijn 401e keer
Eise Steneker 40 Antoon Knijn 401e keer
Eise Steneker 40 Antoon Knijn 402e keer
Eise Steneker 40 Antoon Knijn 402e keer
Eise Steneker 40 Arie van der Schoot 251e keer
Eise Steneker 40 Arie van der Schoot 251e keer
Eise Steneker 40 Arie van der Schoot 252e keer
Eise Steneker 40 Arie van der Schoot 252e keer
Eise Steneker 40 Eppie Post 401e keer
Eise Steneker 40 Eppie Post 401e keer
Eise Steneker 40 Eppie Post 402e keer
Eise Steneker 40 Eppie Post 402e keer
Eise Steneker 40 Frans Pordon 401e keer
Eise Steneker 40 Frans Pordon 401e keer
Eise Steneker 40 Frans Pordon 402e keer
Eise Steneker 40 Frans Pordon 402e keer
Eise Steneker 40 Hans Ruis 401e keer
Eise Steneker 40 Hans Ruis 401e keer
Eise Steneker 40 Hans Ruis 402e keer
Eise Steneker 40 Hans Ruis 402e keer
Eise Steneker 40 Harry Steffens 251e keer
Eise Steneker 40 Harry Steffens 251e keer
Eise Steneker 40 Harry Steffens 252e keer
Eise Steneker 40 Harry Steffens 252e keer
Eise Steneker 40 Jan Tabak 401e keer
Eise Steneker 40 Jan Tabak 401e keer
Eise Steneker 40 Jan Tabak 402e keer
Eise Steneker 40 Jan Tabak 402e keer
Eise Steneker 40 Jappie Kamstra 401e keer
Eise Steneker 40 Jappie Kamstra 401e keer
Eise Steneker 40 Jappie Kamstra 402e keer
Eise Steneker 40 Jappie Kamstra 402e keer
Eise Steneker 40 Kees Peetam 401e keer
Eise Steneker 40 Kees Peetam 401e keer
Eise Steneker 40 Kees Peetam 402e keer
Eise Steneker 40 Kees Peetam 402e keer
Eise Steneker 40 Marten Hylkema 301e keer
Eise Steneker 40 Marten Hylkema 301e keer
Eise Steneker 40 Marten Hylkema 302e keer
Eise Steneker 40 Marten Hylkema 302e keer
Eise Steneker 40 Pieter Kooistra 401e keer
Eise Steneker 40 Pieter Kooistra 401e keer
Eise Steneker 40 Pieter Kooistra 402e keer
Eise Steneker 40 Pieter Kooistra 402e keer
Eise Steneker 40 Sytze Boerstra 401e keer
Eise Steneker 40 Sytze Boerstra 401e keer
Eise Steneker 40 Sytze Boerstra 402e keer
Eise Steneker 40 Sytze Boerstra 402e keer
Eise Steneker 40 Uilke Seinstra 301e keer
Eise Steneker 40 Uilke Seinstra 301e keer
Eise Steneker 40 Uilke Seinstra 302e keer
Eise Steneker 40 Uilke Seinstra 302e keer
Eppie Post 40 Aaldert Popma 251e keer
Eppie Post 40 Aaldert Popma 251e keer
Eppie Post 40 Aaldert Popma 252e keer
Eppie Post 40 Aaldert Popma 252e keer
Eppie Post 40 Antoon Knijn 401e keer
Eppie Post 40 Antoon Knijn 401e keer
Eppie Post 40 Antoon Knijn 402e keer
Eppie Post 40 Antoon Knijn 402e keer
Eppie Post 40 Arie van der Schoot 251e keer
Eppie Post 40 Arie van der Schoot 251e keer
Eppie Post 40 Arie van der Schoot 252e keer
Eppie Post 40 Arie van der Schoot 252e keer
Eppie Post 40 Eise Steneker 401e keer
Eppie Post 40 Eise Steneker 401e keer
Eppie Post 40 Eise Steneker 402e keer
Eppie Post 40 Eise Steneker 402e keer
Eppie Post 40 Frans Pordon 401e keer
Eppie Post 40 Frans Pordon 401e keer
Eppie Post 40 Frans Pordon 402e keer
Eppie Post 40 Frans Pordon 402e keer
Eppie Post 40 Hans Ruis 401e keer
Eppie Post 40 Hans Ruis 401e keer
Eppie Post 40 Hans Ruis 402e keer
Eppie Post 40 Hans Ruis 402e keer
Eppie Post 40 Harry Steffens 251e keer
Eppie Post 40 Harry Steffens 251e keer
Eppie Post 40 Harry Steffens 252e keer
Eppie Post 40 Harry Steffens 252e keer
Eppie Post 40 Jan Tabak 402e keer
Eppie Post 40 Jan Tabak 402e keer
Eppie Post 40 Jappie Kamstra 401e keer
Eppie Post 40 Jappie Kamstra 401e keer
Eppie Post 40 Jappie Kamstra 402e keer
Eppie Post 40 Jappie Kamstra 402e keer
Eppie Post 40 Kees Peetam 402e keer
Eppie Post 40 Kees Peetam 402e keer
Eppie Post 40 Marten Hylkema 301e keer
Eppie Post 40 Marten Hylkema 301e keer
Eppie Post 40 Marten Hylkema 302e keer
Eppie Post 40 Marten Hylkema 302e keer
Eppie Post 40 Pieter Kooistra 402e keer
Eppie Post 40 Pieter Kooistra 402e keer
Eppie Post 40 Sytze Boerstra 402e keer
Eppie Post 40 Sytze Boerstra 402e keer
Eppie Post 40 Uilke Seinstra 302e keer
Eppie Post 40 Uilke Seinstra 302e keer
Frans Pordon 40 Aaldert Popma 251e keer
Frans Pordon 40 Aaldert Popma 251e keer
Frans Pordon 40 Aaldert Popma 252e keer
Frans Pordon 40 Aaldert Popma 252e keer
Frans Pordon 40 Antoon Knijn 401e keer
Frans Pordon 40 Antoon Knijn 401e keer
Frans Pordon 40 Antoon Knijn 402e keer
Frans Pordon 40 Antoon Knijn 402e keer
Frans Pordon 40 Arie van der Schoot 252e keer
Frans Pordon 40 Arie van der Schoot 252e keer
Frans Pordon 40 Eise Steneker 401e keer
Frans Pordon 40 Eise Steneker 401e keer
Frans Pordon 40 Eise Steneker 402e keer
Frans Pordon 40 Eise Steneker 402e keer
Frans Pordon 40 Eppie Post 401e keer
Frans Pordon 40 Eppie Post 401e keer
Frans Pordon 40 Eppie Post 402e keer
Frans Pordon 40 Eppie Post 402e keer
Frans Pordon 40 Hans Ruis 401e keer
Frans Pordon 40 Hans Ruis 401e keer
Frans Pordon 40 Hans Ruis 402e keer
Frans Pordon 40 Hans Ruis 402e keer
Frans Pordon 40 Harry Steffens 252e keer
Frans Pordon 40 Harry Steffens 252e keer
Frans Pordon 40 Jan Tabak 401e keer
Frans Pordon 40 Jan Tabak 401e keer
Frans Pordon 40 Jan Tabak 402e keer
Frans Pordon 40 Jan Tabak 402e keer
Frans Pordon 40 Jappie Kamstra 401e keer
Frans Pordon 40 Jappie Kamstra 401e keer
Frans Pordon 40 Jappie Kamstra 402e keer
Frans Pordon 40 Jappie Kamstra 402e keer
Frans Pordon 40 Kees Peetam 402e keer
Frans Pordon 40 Kees Peetam 402e keer
Frans Pordon 40 Marten Hylkema 301e keer
Frans Pordon 40 Marten Hylkema 301e keer
Frans Pordon 40 Marten Hylkema 302e keer
Frans Pordon 40 Marten Hylkema 302e keer
Frans Pordon 40 Pieter Kooistra 401e keer
Frans Pordon 40 Pieter Kooistra 401e keer
Frans Pordon 40 Pieter Kooistra 402e keer
Frans Pordon 40 Pieter Kooistra 402e keer
Frans Pordon 40 Sytze Boerstra 401e keer
Frans Pordon 40 Sytze Boerstra 401e keer
Frans Pordon 40 Sytze Boerstra 402e keer
Frans Pordon 40 Sytze Boerstra 402e keer
Frans Pordon 40 Uilke Seinstra 302e keer
Frans Pordon 40 Uilke Seinstra 302e keer
Hans Ruis 40 Aaldert Popma 251e keer
Hans Ruis 40 Aaldert Popma 251e keer
Hans Ruis 40 Aaldert Popma 252e keer
Hans Ruis 40 Aaldert Popma 252e keer
Hans Ruis 40 Antoon Knijn 401e keer
Hans Ruis 40 Antoon Knijn 401e keer
Hans Ruis 40 Antoon Knijn 402e keer
Hans Ruis 40 Antoon Knijn 402e keer
Hans Ruis 40 Arie van der Schoot 251e keer
Hans Ruis 40 Arie van der Schoot 251e keer
Hans Ruis 40 Arie van der Schoot 252e keer
Hans Ruis 40 Arie van der Schoot 252e keer
Hans Ruis 40 Eise Steneker 401e keer
Hans Ruis 40 Eise Steneker 401e keer
Hans Ruis 40 Eise Steneker 402e keer
Hans Ruis 40 Eise Steneker 402e keer
Hans Ruis 40 Eppie Post 401e keer
Hans Ruis 40 Eppie Post 401e keer
Hans Ruis 40 Eppie Post 402e keer
Hans Ruis 40 Eppie Post 402e keer
Hans Ruis 40 Frans Pordon 401e keer
Hans Ruis 40 Frans Pordon 401e keer
Hans Ruis 40 Frans Pordon 402e keer
Hans Ruis 40 Frans Pordon 402e keer
Hans Ruis 40 Harry Steffens 251e keer
Hans Ruis 40 Harry Steffens 251e keer
Hans Ruis 40 Harry Steffens 252e keer
Hans Ruis 40 Harry Steffens 252e keer
Hans Ruis 40 Jan Tabak 401e keer
Hans Ruis 40 Jan Tabak 401e keer
Hans Ruis 40 Jan Tabak 402e keer
Hans Ruis 40 Jan Tabak 402e keer
Hans Ruis 40 Jappie Kamstra 402e keer
Hans Ruis 40 Jappie Kamstra 402e keer
Hans Ruis 40 Kees Peetam 401e keer
Hans Ruis 40 Kees Peetam 401e keer
Hans Ruis 40 Kees Peetam 402e keer
Hans Ruis 40 Kees Peetam 402e keer
Hans Ruis 40 Marten Hylkema 301e keer
Hans Ruis 40 Marten Hylkema 301e keer
Hans Ruis 40 Marten Hylkema 302e keer
Hans Ruis 40 Marten Hylkema 302e keer
Hans Ruis 40 Pieter Kooistra 401e keer
Hans Ruis 40 Pieter Kooistra 401e keer
Hans Ruis 40 Pieter Kooistra 402e keer
Hans Ruis 40 Pieter Kooistra 402e keer
Hans Ruis 40 Sytze Boerstra 402e keer
Hans Ruis 40 Sytze Boerstra 402e keer
Hans Ruis 40 Uilke Seinstra 301e keer
Hans Ruis 40 Uilke Seinstra 301e keer
Hans Ruis 40 Uilke Seinstra 302e keer
Hans Ruis 40 Uilke Seinstra 302e keer
Harry Steffens 25 Aaldert Popma 252e keer
Harry Steffens 25 Aaldert Popma 252e keer
Harry Steffens 25 Antoon Knijn 401e keer
Harry Steffens 25 Antoon Knijn 401e keer
Harry Steffens 25 Antoon Knijn 402e keer
Harry Steffens 25 Antoon Knijn 402e keer
Harry Steffens 25 Arie van der Schoot 251e keer
Harry Steffens 25 Arie van der Schoot 251e keer
Harry Steffens 25 Arie van der Schoot 252e keer
Harry Steffens 25 Arie van der Schoot 252e keer
Harry Steffens 25 Eise Steneker 401e keer
Harry Steffens 25 Eise Steneker 401e keer
Harry Steffens 25 Eise Steneker 402e keer
Harry Steffens 25 Eise Steneker 402e keer
Harry Steffens 25 Eppie Post 401e keer
Harry Steffens 25 Eppie Post 401e keer
Harry Steffens 25 Eppie Post 402e keer
Harry Steffens 25 Eppie Post 402e keer
Harry Steffens 25 Frans Pordon 402e keer
Harry Steffens 25 Frans Pordon 402e keer
Harry Steffens 25 Hans Ruis 401e keer
Harry Steffens 25 Hans Ruis 401e keer
Harry Steffens 25 Hans Ruis 402e keer
Harry Steffens 25 Hans Ruis 402e keer
Harry Steffens 25 Jan Tabak 402e keer
Harry Steffens 25 Jan Tabak 402e keer
Harry Steffens 25 Jappie Kamstra 401e keer
Harry Steffens 25 Jappie Kamstra 401e keer
Harry Steffens 25 Jappie Kamstra 402e keer
Harry Steffens 25 Jappie Kamstra 402e keer
Harry Steffens 25 Kees Peetam 401e keer
Harry Steffens 25 Kees Peetam 401e keer
Harry Steffens 25 Kees Peetam 402e keer
Harry Steffens 25 Kees Peetam 402e keer
Harry Steffens 25 Marten Hylkema 302e keer
Harry Steffens 25 Marten Hylkema 302e keer
Harry Steffens 25 Pieter Kooistra 401e keer
Harry Steffens 25 Pieter Kooistra 401e keer
Harry Steffens 25 Pieter Kooistra 402e keer
Harry Steffens 25 Pieter Kooistra 402e keer
Harry Steffens 25 Sytze Boerstra 401e keer
Harry Steffens 25 Sytze Boerstra 401e keer
Harry Steffens 25 Sytze Boerstra 402e keer
Harry Steffens 25 Sytze Boerstra 402e keer
Harry Steffens 25 Uilke Seinstra 301e keer
Harry Steffens 25 Uilke Seinstra 301e keer
Harry Steffens 25 Uilke Seinstra 302e keer
Harry Steffens 25 Uilke Seinstra 302e keer
Jan Tabak 40 Aaldert Popma 252e keer
Jan Tabak 40 Aaldert Popma 252e keer
Jan Tabak 40 Antoon Knijn 401e keer
Jan Tabak 40 Antoon Knijn 401e keer
Jan Tabak 40 Antoon Knijn 402e keer
Jan Tabak 40 Antoon Knijn 402e keer
Jan Tabak 40 Arie van der Schoot 252e keer
Jan Tabak 40 Arie van der Schoot 252e keer
Jan Tabak 40 Eise Steneker 401e keer
Jan Tabak 40 Eise Steneker 401e keer
Jan Tabak 40 Eise Steneker 402e keer
Jan Tabak 40 Eise Steneker 402e keer
Jan Tabak 40 Eppie Post 402e keer
Jan Tabak 40 Eppie Post 402e keer
Jan Tabak 40 Frans Pordon 401e keer
Jan Tabak 40 Frans Pordon 401e keer
Jan Tabak 40 Frans Pordon 402e keer
Jan Tabak 40 Frans Pordon 402e keer
Jan Tabak 40 Hans Ruis 401e keer
Jan Tabak 40 Hans Ruis 401e keer
Jan Tabak 40 Hans Ruis 402e keer
Jan Tabak 40 Hans Ruis 402e keer
Jan Tabak 40 Harry Steffens 252e keer
Jan Tabak 40 Harry Steffens 252e keer
Jan Tabak 40 Jappie Kamstra 401e keer
Jan Tabak 40 Jappie Kamstra 401e keer
Jan Tabak 40 Jappie Kamstra 402e keer
Jan Tabak 40 Jappie Kamstra 402e keer
Jan Tabak 40 Kees Peetam 402e keer
Jan Tabak 40 Kees Peetam 402e keer
Jan Tabak 40 Marten Hylkema 301e keer
Jan Tabak 40 Marten Hylkema 301e keer
Jan Tabak 40 Marten Hylkema 302e keer
Jan Tabak 40 Marten Hylkema 302e keer
Jan Tabak 40 Pieter Kooistra 401e keer
Jan Tabak 40 Pieter Kooistra 401e keer
Jan Tabak 40 Pieter Kooistra 402e keer
Jan Tabak 40 Pieter Kooistra 402e keer
Jan Tabak 40 Sytze Boerstra 401e keer
Jan Tabak 40 Sytze Boerstra 401e keer
Jan Tabak 40 Sytze Boerstra 402e keer
Jan Tabak 40 Sytze Boerstra 402e keer
Jan Tabak 40 Uilke Seinstra 302e keer
Jan Tabak 40 Uilke Seinstra 302e keer
Jappie Kamstra 40 Aaldert Popma 251e keer
Jappie Kamstra 40 Aaldert Popma 251e keer
Jappie Kamstra 40 Aaldert Popma 252e keer
Jappie Kamstra 40 Aaldert Popma 252e keer
Jappie Kamstra 40 Antoon Knijn 401e keer
Jappie Kamstra 40 Antoon Knijn 401e keer
Jappie Kamstra 40 Antoon Knijn 402e keer
Jappie Kamstra 40 Antoon Knijn 402e keer
Jappie Kamstra 40 Arie van der Schoot 251e keer
Jappie Kamstra 40 Arie van der Schoot 251e keer
Jappie Kamstra 40 Arie van der Schoot 252e keer
Jappie Kamstra 40 Arie van der Schoot 252e keer
Jappie Kamstra 40 Eise Steneker 401e keer
Jappie Kamstra 40 Eise Steneker 401e keer
Jappie Kamstra 40 Eise Steneker 402e keer
Jappie Kamstra 40 Eise Steneker 402e keer
Jappie Kamstra 40 Eppie Post 401e keer
Jappie Kamstra 40 Eppie Post 401e keer
Jappie Kamstra 40 Eppie Post 402e keer
Jappie Kamstra 40 Eppie Post 402e keer
Jappie Kamstra 40 Frans Pordon 401e keer
Jappie Kamstra 40 Frans Pordon 401e keer
Jappie Kamstra 40 Frans Pordon 402e keer
Jappie Kamstra 40 Frans Pordon 402e keer
Jappie Kamstra 40 Hans Ruis 402e keer
Jappie Kamstra 40 Hans Ruis 402e keer
Jappie Kamstra 40 Harry Steffens 251e keer
Jappie Kamstra 40 Harry Steffens 251e keer
Jappie Kamstra 40 Harry Steffens 252e keer
Jappie Kamstra 40 Harry Steffens 252e keer
Jappie Kamstra 40 Jan Tabak 401e keer
Jappie Kamstra 40 Jan Tabak 401e keer
Jappie Kamstra 40 Jan Tabak 402e keer
Jappie Kamstra 40 Jan Tabak 402e keer
Jappie Kamstra 40 Kees Peetam 401e keer
Jappie Kamstra 40 Kees Peetam 401e keer
Jappie Kamstra 40 Kees Peetam 402e keer
Jappie Kamstra 40 Kees Peetam 402e keer
Jappie Kamstra 40 Marten Hylkema 302e keer
Jappie Kamstra 40 Marten Hylkema 302e keer
Jappie Kamstra 40 Pieter Kooistra 402e keer
Jappie Kamstra 40 Pieter Kooistra 402e keer
Jappie Kamstra 40 Sytze Boerstra 402e keer
Jappie Kamstra 40 Sytze Boerstra 402e keer
Jappie Kamstra 40 Uilke Seinstra 301e keer
Jappie Kamstra 40 Uilke Seinstra 301e keer
Jappie Kamstra 40 Uilke Seinstra 302e keer
Jappie Kamstra 40 Uilke Seinstra 302e keer
Kees Peetam 40 Aaldert Popma 251e keer
Kees Peetam 40 Aaldert Popma 251e keer
Kees Peetam 40 Aaldert Popma 252e keer
Kees Peetam 40 Aaldert Popma 252e keer
Kees Peetam 40 Antoon Knijn 401e keer
Kees Peetam 40 Antoon Knijn 401e keer
Kees Peetam 40 Antoon Knijn 402e keer
Kees Peetam 40 Antoon Knijn 402e keer
Kees Peetam 40 Arie van der Schoot 251e keer
Kees Peetam 40 Arie van der Schoot 251e keer
Kees Peetam 40 Arie van der Schoot 252e keer
Kees Peetam 40 Arie van der Schoot 252e keer
Kees Peetam 40 Eise Steneker 401e keer
Kees Peetam 40 Eise Steneker 401e keer
Kees Peetam 40 Eise Steneker 402e keer
Kees Peetam 40 Eise Steneker 402e keer
Kees Peetam 40 Eppie Post 402e keer
Kees Peetam 40 Eppie Post 402e keer
Kees Peetam 40 Frans Pordon 402e keer
Kees Peetam 40 Frans Pordon 402e keer
Kees Peetam 40 Hans Ruis 401e keer
Kees Peetam 40 Hans Ruis 401e keer
Kees Peetam 40 Hans Ruis 402e keer
Kees Peetam 40 Hans Ruis 402e keer
Kees Peetam 40 Harry Steffens 251e keer
Kees Peetam 40 Harry Steffens 251e keer
Kees Peetam 40 Harry Steffens 252e keer
Kees Peetam 40 Harry Steffens 252e keer
Kees Peetam 40 Jan Tabak 402e keer
Kees Peetam 40 Jan Tabak 402e keer
Kees Peetam 40 Jappie Kamstra 401e keer
Kees Peetam 40 Jappie Kamstra 401e keer
Kees Peetam 40 Jappie Kamstra 402e keer
Kees Peetam 40 Jappie Kamstra 402e keer
Kees Peetam 40 Marten Hylkema 301e keer
Kees Peetam 40 Marten Hylkema 301e keer
Kees Peetam 40 Marten Hylkema 302e keer
Kees Peetam 40 Marten Hylkema 302e keer
Kees Peetam 40 Pieter Kooistra 401e keer
Kees Peetam 40 Pieter Kooistra 401e keer
Kees Peetam 40 Pieter Kooistra 402e keer
Kees Peetam 40 Pieter Kooistra 402e keer
Kees Peetam 40 Sytze Boerstra 401e keer
Kees Peetam 40 Sytze Boerstra 401e keer
Kees Peetam 40 Sytze Boerstra 402e keer
Kees Peetam 40 Sytze Boerstra 402e keer
Kees Peetam 40 Uilke Seinstra 302e keer
Kees Peetam 40 Uilke Seinstra 302e keer
Marten Hylkema 30 Aaldert Popma 252e keer
Marten Hylkema 30 Aaldert Popma 252e keer
Marten Hylkema 30 Antoon Knijn 401e keer
Marten Hylkema 30 Antoon Knijn 401e keer
Marten Hylkema 30 Antoon Knijn 402e keer
Marten Hylkema 30 Antoon Knijn 402e keer
Marten Hylkema 30 Arie van der Schoot 252e keer
Marten Hylkema 30 Arie van der Schoot 252e keer
Marten Hylkema 30 Eise Steneker 401e keer
Marten Hylkema 30 Eise Steneker 401e keer
Marten Hylkema 30 Eise Steneker 402e keer
Marten Hylkema 30 Eise Steneker 402e keer
Marten Hylkema 30 Eppie Post 401e keer
Marten Hylkema 30 Eppie Post 401e keer
Marten Hylkema 30 Eppie Post 402e keer
Marten Hylkema 30 Eppie Post 402e keer
Marten Hylkema 30 Frans Pordon 401e keer
Marten Hylkema 30 Frans Pordon 401e keer
Marten Hylkema 30 Frans Pordon 402e keer
Marten Hylkema 30 Frans Pordon 402e keer
Marten Hylkema 30 Hans Ruis 401e keer
Marten Hylkema 30 Hans Ruis 401e keer
Marten Hylkema 30 Hans Ruis 402e keer
Marten Hylkema 30 Hans Ruis 402e keer
Marten Hylkema 30 Harry Steffens 252e keer
Marten Hylkema 30 Harry Steffens 252e keer
Marten Hylkema 30 Jan Tabak 401e keer
Marten Hylkema 30 Jan Tabak 401e keer
Marten Hylkema 30 Jan Tabak 402e keer
Marten Hylkema 30 Jan Tabak 402e keer
Marten Hylkema 30 Jappie Kamstra 402e keer
Marten Hylkema 30 Jappie Kamstra 402e keer
Marten Hylkema 30 Kees Peetam 401e keer
Marten Hylkema 30 Kees Peetam 401e keer
Marten Hylkema 30 Kees Peetam 402e keer
Marten Hylkema 30 Kees Peetam 402e keer
Marten Hylkema 30 Pieter Kooistra 401e keer
Marten Hylkema 30 Pieter Kooistra 401e keer
Marten Hylkema 30 Pieter Kooistra 402e keer
Marten Hylkema 30 Pieter Kooistra 402e keer
Marten Hylkema 30 Sytze Boerstra 402e keer
Marten Hylkema 30 Sytze Boerstra 402e keer
Marten Hylkema 30 Uilke Seinstra 302e keer
Marten Hylkema 30 Uilke Seinstra 302e keer
Pieter Kooistra 40 Aaldert Popma 252e keer
Pieter Kooistra 40 Aaldert Popma 252e keer
Pieter Kooistra 40 Antoon Knijn 401e keer
Pieter Kooistra 40 Antoon Knijn 401e keer
Pieter Kooistra 40 Antoon Knijn 402e keer
Pieter Kooistra 40 Antoon Knijn 402e keer
Pieter Kooistra 40 Arie van der Schoot 252e keer
Pieter Kooistra 40 Arie van der Schoot 252e keer
Pieter Kooistra 40 Eise Steneker 401e keer
Pieter Kooistra 40 Eise Steneker 401e keer
Pieter Kooistra 40 Eise Steneker 402e keer
Pieter Kooistra 40 Eise Steneker 402e keer
Pieter Kooistra 40 Eppie Post 402e keer
Pieter Kooistra 40 Eppie Post 402e keer
Pieter Kooistra 40 Frans Pordon 401e keer
Pieter Kooistra 40 Frans Pordon 401e keer
Pieter Kooistra 40 Frans Pordon 402e keer
Pieter Kooistra 40 Frans Pordon 402e keer
Pieter Kooistra 40 Hans Ruis 401e keer
Pieter Kooistra 40 Hans Ruis 401e keer
Pieter Kooistra 40 Hans Ruis 402e keer
Pieter Kooistra 40 Hans Ruis 402e keer
Pieter Kooistra 40 Harry Steffens 251e keer
Pieter Kooistra 40 Harry Steffens 251e keer
Pieter Kooistra 40 Harry Steffens 252e keer
Pieter Kooistra 40 Harry Steffens 252e keer
Pieter Kooistra 40 Jan Tabak 401e keer
Pieter Kooistra 40 Jan Tabak 401e keer
Pieter Kooistra 40 Jan Tabak 402e keer
Pieter Kooistra 40 Jan Tabak 402e keer
Pieter Kooistra 40 Jappie Kamstra 402e keer
Pieter Kooistra 40 Jappie Kamstra 402e keer
Pieter Kooistra 40 Kees Peetam 401e keer
Pieter Kooistra 40 Kees Peetam 401e keer
Pieter Kooistra 40 Kees Peetam 402e keer
Pieter Kooistra 40 Kees Peetam 402e keer
Pieter Kooistra 40 Marten Hylkema 301e keer
Pieter Kooistra 40 Marten Hylkema 301e keer
Pieter Kooistra 40 Marten Hylkema 302e keer
Pieter Kooistra 40 Marten Hylkema 302e keer
Pieter Kooistra 40 Sytze Boerstra 402e keer
Pieter Kooistra 40 Sytze Boerstra 402e keer
Pieter Kooistra 40 Uilke Seinstra 301e keer
Pieter Kooistra 40 Uilke Seinstra 301e keer
Pieter Kooistra 40 Uilke Seinstra 302e keer
Pieter Kooistra 40 Uilke Seinstra 302e keer
Sytze Boerstra 40 Aaldert Popma 251e keer
Sytze Boerstra 40 Aaldert Popma 251e keer
Sytze Boerstra 40 Aaldert Popma 252e keer
Sytze Boerstra 40 Aaldert Popma 252e keer
Sytze Boerstra 40 Antoon Knijn 401e keer
Sytze Boerstra 40 Antoon Knijn 401e keer
Sytze Boerstra 40 Antoon Knijn 402e keer
Sytze Boerstra 40 Antoon Knijn 402e keer
Sytze Boerstra 40 Arie van der Schoot 252e keer
Sytze Boerstra 40 Arie van der Schoot 252e keer
Sytze Boerstra 40 Eise Steneker 401e keer
Sytze Boerstra 40 Eise Steneker 401e keer
Sytze Boerstra 40 Eise Steneker 402e keer
Sytze Boerstra 40 Eise Steneker 402e keer
Sytze Boerstra 40 Eppie Post 402e keer
Sytze Boerstra 40 Eppie Post 402e keer
Sytze Boerstra 40 Frans Pordon 401e keer
Sytze Boerstra 40 Frans Pordon 401e keer
Sytze Boerstra 40 Frans Pordon 402e keer
Sytze Boerstra 40 Frans Pordon 402e keer
Sytze Boerstra 40 Hans Ruis 402e keer
Sytze Boerstra 40 Hans Ruis 402e keer
Sytze Boerstra 40 Harry Steffens 251e keer
Sytze Boerstra 40 Harry Steffens 251e keer
Sytze Boerstra 40 Harry Steffens 252e keer
Sytze Boerstra 40 Harry Steffens 252e keer
Sytze Boerstra 40 Jan Tabak 401e keer
Sytze Boerstra 40 Jan Tabak 401e keer
Sytze Boerstra 40 Jan Tabak 402e keer
Sytze Boerstra 40 Jan Tabak 402e keer
Sytze Boerstra 40 Jappie Kamstra 402e keer
Sytze Boerstra 40 Jappie Kamstra 402e keer
Sytze Boerstra 40 Kees Peetam 401e keer
Sytze Boerstra 40 Kees Peetam 401e keer
Sytze Boerstra 40 Kees Peetam 402e keer
Sytze Boerstra 40 Kees Peetam 402e keer
Sytze Boerstra 40 Marten Hylkema 302e keer
Sytze Boerstra 40 Marten Hylkema 302e keer
Sytze Boerstra 40 Pieter Kooistra 402e keer
Sytze Boerstra 40 Pieter Kooistra 402e keer
Sytze Boerstra 40 Uilke Seinstra 301e keer
Sytze Boerstra 40 Uilke Seinstra 301e keer
Sytze Boerstra 40 Uilke Seinstra 302e keer
Sytze Boerstra 40 Uilke Seinstra 302e keer
Uilke Seinstra 30 Aaldert Popma 252e keer
Uilke Seinstra 30 Aaldert Popma 252e keer
Uilke Seinstra 30 Antoon Knijn 401e keer
Uilke Seinstra 30 Antoon Knijn 401e keer
Uilke Seinstra 30 Antoon Knijn 402e keer
Uilke Seinstra 30 Antoon Knijn 402e keer
Uilke Seinstra 30 Arie van der Schoot 251e keer
Uilke Seinstra 30 Arie van der Schoot 251e keer
Uilke Seinstra 30 Arie van der Schoot 252e keer
Uilke Seinstra 30 Arie van der Schoot 252e keer
Uilke Seinstra 30 Eise Steneker 401e keer
Uilke Seinstra 30 Eise Steneker 401e keer
Uilke Seinstra 30 Eise Steneker 402e keer
Uilke Seinstra 30 Eise Steneker 402e keer
Uilke Seinstra 30 Eppie Post 402e keer
Uilke Seinstra 30 Eppie Post 402e keer
Uilke Seinstra 30 Frans Pordon 402e keer
Uilke Seinstra 30 Frans Pordon 402e keer
Uilke Seinstra 30 Hans Ruis 401e keer
Uilke Seinstra 30 Hans Ruis 401e keer
Uilke Seinstra 30 Hans Ruis 402e keer
Uilke Seinstra 30 Hans Ruis 402e keer
Uilke Seinstra 30 Harry Steffens 251e keer
Uilke Seinstra 30 Harry Steffens 251e keer
Uilke Seinstra 30 Harry Steffens 252e keer
Uilke Seinstra 30 Harry Steffens 252e keer
Uilke Seinstra 30 Jan Tabak 402e keer
Uilke Seinstra 30 Jan Tabak 402e keer
Uilke Seinstra 30 Jappie Kamstra 401e keer
Uilke Seinstra 30 Jappie Kamstra 401e keer
Uilke Seinstra 30 Jappie Kamstra 402e keer
Uilke Seinstra 30 Jappie Kamstra 402e keer
Uilke Seinstra 30 Kees Peetam 402e keer
Uilke Seinstra 30 Kees Peetam 402e keer
Uilke Seinstra 30 Marten Hylkema 302e keer
Uilke Seinstra 30 Marten Hylkema 302e keer
Uilke Seinstra 30 Pieter Kooistra 401e keer
Uilke Seinstra 30 Pieter Kooistra 401e keer
Uilke Seinstra 30 Pieter Kooistra 402e keer
Uilke Seinstra 30 Pieter Kooistra 402e keer
Uilke Seinstra 30 Sytze Boerstra 401e keer
Uilke Seinstra 30 Sytze Boerstra 401e keer
Uilke Seinstra 30 Sytze Boerstra 402e keer
Uilke Seinstra 30 Sytze Boerstra 402e keer