Publiciteit

Terug naar het hoofdmenu

Publiciteit en/of sponsoring

Biljartpoint Internationaal samen met Kozoom Biljartpoint heeft op 28-29-30 juni tijdens het EK 71/2 in Ronchin in Frankrijk, de software verzorgt. Lees meer hier over op deze site Kozoom competitions
500.000e partij is gespeeld Onlangs is de 500.000 partij gespeeld in Biljartpoint. Lees meer hier over op pagina 12
De Biljartballen
Kader Masters 2012-2013 Deze competitie is ontstaan naast de K.N.B.B. Kadercompetitie. De organisatie ervan heeft ook gekozen om gebruik te maken van Biljartpoint.
KNBB Noord Oost Nederland Jeugd De wedstrijdleider Jeugd van de K.N.B.B. Gewest Noord Oost Nederland heeft zijn jeugdcompetitie onder gebracht bij Biljartpoint. Op deze wijze is het ook zeer eenvoudig mogelijk om meer dan 1 district van de K.N.B.B. een gezamenlijke competitie te laten spelen en daarnaast ook nog een specifieke puntentelling is hier van toepassing voor deze competitie.
Topteam Biljartpoint bij de KNBB Topteam jeugd De K.N.B.B. heeft de Topteam jeugd niet in Kompsos onder gebracht maar bij Biljartpoint.
Driebanden 230 Challenge In het najaar staat een heel speciaal driebanden toernooi gepland. Later meer info, maar hier alvast een artikel: BN de Stem en de website http://www.230challenge.nl
BV De Posthoorn - Reedijk Bandenservice Voor een grote vereniging in Maasdam zijn we onder andere een passende website aan het maken. Later meer.
Grand Dutch 2010 De versie 2010 is ook door BiljartPoint voorzien van automatisering.Zie ook www.granddutch.nl Later nog een uitgebreider verslag.
Website De Biljart Ballen Voor deze krant hebben we een website gemaakt en in beheer zodat de lezers ook digitaal de krant kunnen lezen, via www.debiljartballen.nl.
Grand Dutch 2009 Tijdens dit prestigeuze toernooi in januari 2009 is BiljartPoint sponsor geworden en heeft de live scores en website verzorgd.
Team
De Eekhoorn 3 - derde divisie driebanden groot poule 4
2012-2013 v.l.n.r. Peter Rijckaert, Frans Sebregts, Geoffrey Molenschot, Nol Nooten
Team
RBS Bandstoottoernooi 2009, Team BiljartPoint.nl
Ad Klijn, Geoffrey Molenschot, Harry van den Boogaard, captain Rene Molenschot en Peter Rijckaert (niet op foto)

Interview door Biljart.tv 04-05-2010

Biljartpoint: Automatisering voor de Biljartsport

Biljart.tv gaat het gesprek aan met Geoffrey Molenschot van Biljartpoint. Geoffrey, die samen met Peter Rijkaert grondlegger is van deze automatisering binnen de biljartsport werkt nauw samen met onder andere de KNBB, YourEventLive en Biljart.tv. Miljoenen bezoekers en dito weergaves bewijzen de meerwaarde van dit initiatief binnen de biljartsport.

Landelijke krant: De Biljart Ballen

Vanaf maart 2009 tot december 2009 heeft BiljartPoint elke maand een column geschreven in de gratis biljartkrant de Biljart Ballen, welke een oplage heeft van meer dan 30.000 exemplaren. Via de site www.debiljartballen.nl kunt u elke column lezen.