KOT Zundert Thuiscompetitie 2023-2024 - Biljartcentrum "Den Hoek" - Zundert

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 2

Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.
Stand poule 2 Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 -
plaats naam gespeeld matchpunten % car amoy hs pmoy mp achter temaken start moy
1 Spenkelink, Ben 4 32.122 80.30 % 1.709 11 1.857   33 band 1.880
2 Schalk, Rinus 3 23.75 79.16 % 0.974 6 1.142 - 8.372 16 band 0.847
3 Mathijssen, Marleen 2 17.5 87.50 % 0.525 3 0.600 - 14.622 12 band 0.409
4 Zweverink, Jan 2 16.923 84.61 % 0.628 2 0.764 - 15.199 13 band
5 Mathijssen, Karel 2 16.667 83.33 % 0.972 5 1.312 - 15.455 21 band 1.189
6 Groot de, Hans 1 10 100.00 % 2.375 6 2.375 - 22.122 19 band 1.074
7 Peeters, Johan 1 10 100.00 % 1.000 3 1.000 - 22.122 14 band 0.696
8 Koster, Johan 2 9.167 45.83 % 0.297 2 0.352 - 22.955 12 band 0.216
9 Broos, Jack 1 8.846 88.46 % 1.352 6 1.352 - 23.276 26 band 1.409
10 Arnouts, John 0 0 0 % 0 0 0 - 32.122 32 band 1.710
11 Cockx, Jos 0 0 0 % 0 0 0 - 32.122 14 band 0.673
12 Denissen, Jos 0 0 0 % 0 0 0 - 32.122 30 band 1.619
13 Denissen, Marion 0 0 0 % 0 0 0 - 32.122 14 band 0.651
14 Endschot van, Angelina 0 0 0 % 0 0 0 - 32.122 13 band 0.600
15 Koster, Maurice 0 0 0 % 0 0 0 - 32.122 12 band 0.405
16 Vriends, Cees 0 0 0 % 0 0 0 - 32.122 21 band 1.117

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
15-09-2023 Mathijssen, Karel 21 21 16 1.312 5 10 Peeters, Johan 22 9 16 0.562 2 4.091
15-09-2023 Spenkelink, Ben 33 26 17 1.529 9 7.879 Schalk, Rinus 16 16 17 0.941 5 10
08-09-2023 Zweverink, Jan 13 13 17 0.764 2 10 Koster, Johan 12 6 17 0.352 1 5
08-09-2023 Mathijssen, Marleen 12 9 20 0.450 3 7.5 Koster, Johan 12 5 20 0.250 2 4.167
01-09-2023 Broos, Jack 26 23 17 1.352 6 8.846 Cockx, Jos 22 14 17 0.823 3 6.364
01-09-2023 Spenkelink, Ben 33 21 13 1.615 9 6.364 Groot de, Hans 30 19 13 1.461 8 6.333
25-08-2023 Zweverink, Jan 13 9 18 0.500 2 6.923 Spenkelink, Ben 33 33 18 1.833 11 10
25-08-2023 Schalk, Rinus 16 16 14 1.142 6 10 Endschot van, Angelina 18 9 14 0.642 14 5
18-08-2023 Mathijssen, Marleen 12 12 20 0.600 2 10 Mathijssen, Karel 21 14 20 0.700 3 6.667
18-08-2023 Spenkelink, Ben 33 26 14 1.857 9 7.879 Peeters, Johan 14 14 14 1.000 3 10
18-08-2023 Schalk, Rinus 16 6 8 0.750 3 3.75 Groot de, Hans 19 19 8 2.375 6 10

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Arnouts, John 32 Broos, Jack 261e keer
Arnouts, John 32 Cockx, Jos 141e keer
Arnouts, John 32 Denissen, Jos 301e keer
Arnouts, John 32 Denissen, Marion 141e keer
Arnouts, John 32 Endschot van, Angelina 131e keer
Arnouts, John 32 Groot de, Hans 191e keer
Arnouts, John 32 Koster, Johan 121e keer
Arnouts, John 32 Koster, Maurice 121e keer
Arnouts, John 32 Mathijssen, Karel 211e keer
Arnouts, John 32 Mathijssen, Marleen 121e keer
Arnouts, John 32 Peeters, Johan 141e keer
Arnouts, John 32 Schalk, Rinus 161e keer
Arnouts, John 32 Spenkelink, Ben 331e keer
Arnouts, John 32 Vriends, Cees 211e keer
Arnouts, John 32 Zweverink, Jan 131e keer
Broos, Jack 26 Arnouts, John 321e keer
Broos, Jack 26 Cockx, Jos 141e keer
Broos, Jack 26 Denissen, Jos 301e keer
Broos, Jack 26 Denissen, Marion 141e keer
Broos, Jack 26 Endschot van, Angelina 131e keer
Broos, Jack 26 Groot de, Hans 191e keer
Broos, Jack 26 Koster, Johan 121e keer
Broos, Jack 26 Koster, Maurice 121e keer
Broos, Jack 26 Mathijssen, Karel 211e keer
Broos, Jack 26 Mathijssen, Marleen 121e keer
Broos, Jack 26 Peeters, Johan 141e keer
Broos, Jack 26 Schalk, Rinus 161e keer
Broos, Jack 26 Spenkelink, Ben 331e keer
Broos, Jack 26 Vriends, Cees 211e keer
Broos, Jack 26 Zweverink, Jan 131e keer
Cockx, Jos 14 Arnouts, John 321e keer
Cockx, Jos 14 Broos, Jack 261e keer
Cockx, Jos 14 Denissen, Jos 301e keer
Cockx, Jos 14 Denissen, Marion 141e keer
Cockx, Jos 14 Endschot van, Angelina 131e keer
Cockx, Jos 14 Groot de, Hans 191e keer
Cockx, Jos 14 Koster, Johan 121e keer
Cockx, Jos 14 Koster, Maurice 121e keer
Cockx, Jos 14 Mathijssen, Karel 211e keer
Cockx, Jos 14 Mathijssen, Marleen 121e keer
Cockx, Jos 14 Peeters, Johan 141e keer
Cockx, Jos 14 Schalk, Rinus 161e keer
Cockx, Jos 14 Spenkelink, Ben 331e keer
Cockx, Jos 14 Vriends, Cees 211e keer
Cockx, Jos 14 Zweverink, Jan 131e keer
Denissen, Jos 30 Arnouts, John 321e keer
Denissen, Jos 30 Broos, Jack 261e keer
Denissen, Jos 30 Cockx, Jos 141e keer
Denissen, Jos 30 Denissen, Marion 141e keer
Denissen, Jos 30 Endschot van, Angelina 131e keer
Denissen, Jos 30 Groot de, Hans 191e keer
Denissen, Jos 30 Koster, Johan 121e keer
Denissen, Jos 30 Koster, Maurice 121e keer
Denissen, Jos 30 Mathijssen, Karel 211e keer
Denissen, Jos 30 Mathijssen, Marleen 121e keer
Denissen, Jos 30 Peeters, Johan 141e keer
Denissen, Jos 30 Schalk, Rinus 161e keer
Denissen, Jos 30 Spenkelink, Ben 331e keer
Denissen, Jos 30 Vriends, Cees 211e keer
Denissen, Jos 30 Zweverink, Jan 131e keer
Denissen, Marion 14 Arnouts, John 321e keer
Denissen, Marion 14 Broos, Jack 261e keer
Denissen, Marion 14 Cockx, Jos 141e keer
Denissen, Marion 14 Denissen, Jos 301e keer
Denissen, Marion 14 Endschot van, Angelina 131e keer
Denissen, Marion 14 Groot de, Hans 191e keer
Denissen, Marion 14 Koster, Johan 121e keer
Denissen, Marion 14 Koster, Maurice 121e keer
Denissen, Marion 14 Mathijssen, Karel 211e keer
Denissen, Marion 14 Mathijssen, Marleen 121e keer
Denissen, Marion 14 Peeters, Johan 141e keer
Denissen, Marion 14 Schalk, Rinus 161e keer
Denissen, Marion 14 Spenkelink, Ben 331e keer
Denissen, Marion 14 Vriends, Cees 211e keer
Denissen, Marion 14 Zweverink, Jan 131e keer
Endschot van, Angelina 13 Arnouts, John 321e keer
Endschot van, Angelina 13 Broos, Jack 261e keer
Endschot van, Angelina 13 Cockx, Jos 141e keer
Endschot van, Angelina 13 Denissen, Jos 301e keer
Endschot van, Angelina 13 Denissen, Marion 141e keer
Endschot van, Angelina 13 Groot de, Hans 191e keer
Endschot van, Angelina 13 Koster, Johan 121e keer
Endschot van, Angelina 13 Koster, Maurice 121e keer
Endschot van, Angelina 13 Mathijssen, Karel 211e keer
Endschot van, Angelina 13 Mathijssen, Marleen 121e keer
Endschot van, Angelina 13 Peeters, Johan 141e keer
Endschot van, Angelina 13 Schalk, Rinus 161e keer
Endschot van, Angelina 13 Spenkelink, Ben 331e keer
Endschot van, Angelina 13 Vriends, Cees 211e keer
Endschot van, Angelina 13 Zweverink, Jan 131e keer
Groot de, Hans 19 Arnouts, John 321e keer
Groot de, Hans 19 Broos, Jack 261e keer
Groot de, Hans 19 Cockx, Jos 141e keer
Groot de, Hans 19 Denissen, Jos 301e keer
Groot de, Hans 19 Denissen, Marion 141e keer
Groot de, Hans 19 Endschot van, Angelina 131e keer
Groot de, Hans 19 Koster, Johan 121e keer
Groot de, Hans 19 Koster, Maurice 121e keer
Groot de, Hans 19 Mathijssen, Karel 211e keer
Groot de, Hans 19 Mathijssen, Marleen 121e keer
Groot de, Hans 19 Peeters, Johan 141e keer
Groot de, Hans 19 Spenkelink, Ben 331e keer
Groot de, Hans 19 Vriends, Cees 211e keer
Groot de, Hans 19 Zweverink, Jan 131e keer
Koster, Johan 12 Arnouts, John 321e keer
Koster, Johan 12 Broos, Jack 261e keer
Koster, Johan 12 Cockx, Jos 141e keer
Koster, Johan 12 Denissen, Jos 301e keer
Koster, Johan 12 Denissen, Marion 141e keer
Koster, Johan 12 Endschot van, Angelina 131e keer
Koster, Johan 12 Groot de, Hans 191e keer
Koster, Johan 12 Koster, Maurice 121e keer
Koster, Johan 12 Mathijssen, Karel 211e keer
Koster, Johan 12 Peeters, Johan 141e keer
Koster, Johan 12 Schalk, Rinus 161e keer
Koster, Johan 12 Spenkelink, Ben 331e keer
Koster, Johan 12 Vriends, Cees 211e keer
Koster, Maurice 12 Arnouts, John 321e keer
Koster, Maurice 12 Broos, Jack 261e keer
Koster, Maurice 12 Cockx, Jos 141e keer
Koster, Maurice 12 Denissen, Jos 301e keer
Koster, Maurice 12 Denissen, Marion 141e keer
Koster, Maurice 12 Endschot van, Angelina 131e keer
Koster, Maurice 12 Groot de, Hans 191e keer
Koster, Maurice 12 Koster, Johan 121e keer
Koster, Maurice 12 Mathijssen, Karel 211e keer
Koster, Maurice 12 Mathijssen, Marleen 121e keer
Koster, Maurice 12 Peeters, Johan 141e keer
Koster, Maurice 12 Schalk, Rinus 161e keer
Koster, Maurice 12 Spenkelink, Ben 331e keer
Koster, Maurice 12 Vriends, Cees 211e keer
Koster, Maurice 12 Zweverink, Jan 131e keer
Mathijssen, Karel 21 Arnouts, John 321e keer
Mathijssen, Karel 21 Broos, Jack 261e keer
Mathijssen, Karel 21 Cockx, Jos 141e keer
Mathijssen, Karel 21 Denissen, Jos 301e keer
Mathijssen, Karel 21 Denissen, Marion 141e keer
Mathijssen, Karel 21 Endschot van, Angelina 131e keer
Mathijssen, Karel 21 Groot de, Hans 191e keer
Mathijssen, Karel 21 Koster, Johan 121e keer
Mathijssen, Karel 21 Koster, Maurice 121e keer
Mathijssen, Karel 21 Peeters, Johan 141e keer
Mathijssen, Karel 21 Schalk, Rinus 161e keer
Mathijssen, Karel 21 Spenkelink, Ben 331e keer
Mathijssen, Karel 21 Vriends, Cees 211e keer
Mathijssen, Karel 21 Zweverink, Jan 131e keer
Mathijssen, Marleen 12 Arnouts, John 321e keer
Mathijssen, Marleen 12 Broos, Jack 261e keer
Mathijssen, Marleen 12 Cockx, Jos 141e keer
Mathijssen, Marleen 12 Denissen, Jos 301e keer
Mathijssen, Marleen 12 Denissen, Marion 141e keer
Mathijssen, Marleen 12 Endschot van, Angelina 131e keer
Mathijssen, Marleen 12 Groot de, Hans 191e keer
Mathijssen, Marleen 12 Koster, Maurice 121e keer
Mathijssen, Marleen 12 Peeters, Johan 141e keer
Mathijssen, Marleen 12 Schalk, Rinus 161e keer
Mathijssen, Marleen 12 Spenkelink, Ben 331e keer
Mathijssen, Marleen 12 Vriends, Cees 211e keer
Mathijssen, Marleen 12 Zweverink, Jan 131e keer
Peeters, Johan 14 Arnouts, John 321e keer
Peeters, Johan 14 Broos, Jack 261e keer
Peeters, Johan 14 Cockx, Jos 141e keer
Peeters, Johan 14 Denissen, Jos 301e keer
Peeters, Johan 14 Denissen, Marion 141e keer
Peeters, Johan 14 Endschot van, Angelina 131e keer
Peeters, Johan 14 Groot de, Hans 191e keer
Peeters, Johan 14 Koster, Johan 121e keer
Peeters, Johan 14 Koster, Maurice 121e keer
Peeters, Johan 14 Mathijssen, Karel 211e keer
Peeters, Johan 14 Mathijssen, Marleen 121e keer
Peeters, Johan 14 Schalk, Rinus 161e keer
Peeters, Johan 14 Vriends, Cees 211e keer
Peeters, Johan 14 Zweverink, Jan 131e keer
Schalk, Rinus 16 Arnouts, John 321e keer
Schalk, Rinus 16 Broos, Jack 261e keer
Schalk, Rinus 16 Cockx, Jos 141e keer
Schalk, Rinus 16 Denissen, Jos 301e keer
Schalk, Rinus 16 Denissen, Marion 141e keer
Schalk, Rinus 16 Endschot van, Angelina 131e keer
Schalk, Rinus 16 Koster, Johan 121e keer
Schalk, Rinus 16 Koster, Maurice 121e keer
Schalk, Rinus 16 Mathijssen, Karel 211e keer
Schalk, Rinus 16 Mathijssen, Marleen 121e keer
Schalk, Rinus 16 Peeters, Johan 141e keer
Schalk, Rinus 16 Vriends, Cees 211e keer
Schalk, Rinus 16 Zweverink, Jan 131e keer
Spenkelink, Ben 33 Arnouts, John 321e keer
Spenkelink, Ben 33 Broos, Jack 261e keer
Spenkelink, Ben 33 Cockx, Jos 141e keer
Spenkelink, Ben 33 Denissen, Jos 301e keer
Spenkelink, Ben 33 Denissen, Marion 141e keer
Spenkelink, Ben 33 Endschot van, Angelina 131e keer
Spenkelink, Ben 33 Groot de, Hans 191e keer
Spenkelink, Ben 33 Koster, Johan 121e keer
Spenkelink, Ben 33 Koster, Maurice 121e keer
Spenkelink, Ben 33 Mathijssen, Karel 211e keer
Spenkelink, Ben 33 Mathijssen, Marleen 121e keer
Spenkelink, Ben 33 Vriends, Cees 211e keer
Vriends, Cees 21 Arnouts, John 321e keer
Vriends, Cees 21 Broos, Jack 261e keer
Vriends, Cees 21 Cockx, Jos 141e keer
Vriends, Cees 21 Denissen, Jos 301e keer
Vriends, Cees 21 Denissen, Marion 141e keer
Vriends, Cees 21 Endschot van, Angelina 131e keer
Vriends, Cees 21 Groot de, Hans 191e keer
Vriends, Cees 21 Koster, Johan 121e keer
Vriends, Cees 21 Koster, Maurice 121e keer
Vriends, Cees 21 Mathijssen, Karel 211e keer
Vriends, Cees 21 Mathijssen, Marleen 121e keer
Vriends, Cees 21 Peeters, Johan 141e keer
Vriends, Cees 21 Schalk, Rinus 161e keer
Vriends, Cees 21 Spenkelink, Ben 331e keer
Vriends, Cees 21 Zweverink, Jan 131e keer
Zweverink, Jan 13 Arnouts, John 321e keer
Zweverink, Jan 13 Broos, Jack 261e keer
Zweverink, Jan 13 Cockx, Jos 141e keer
Zweverink, Jan 13 Denissen, Jos 301e keer
Zweverink, Jan 13 Denissen, Marion 141e keer
Zweverink, Jan 13 Endschot van, Angelina 131e keer
Zweverink, Jan 13 Groot de, Hans 191e keer
Zweverink, Jan 13 Koster, Maurice 121e keer
Zweverink, Jan 13 Mathijssen, Karel 211e keer
Zweverink, Jan 13 Mathijssen, Marleen 121e keer
Zweverink, Jan 13 Peeters, Johan 141e keer
Zweverink, Jan 13 Schalk, Rinus 161e keer
Zweverink, Jan 13 Vriends, Cees 211e keer