Vriendschap zomercompetite 2023 - De Ruif - Wagenberg

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.
plaats naam gespeeld matchpunten percentage car amoy hs pmoy mp achter temaken start moy
1 J. v. Dongen 7 62.5 89.28 % 0.381 3 0.500   8 3kl 0.328
2 A. Fens 6 36.25 60.41 % 0.256 4 0.296 - 26.25 8 3kl 0.325
3 D. Stellinga 3 30 100.00 % 0.717 4 1.100 - 32.5 11 3kl 0.454
4 A. v. Tetering 3 26 86.66 % 0.433 3 0.555 - 36.5 10 3kl 0.402
5 J.Hop 3 26 86.66 % 0.224 2 0.238 - 36.5 5 3kl 0.211
6 P. Lodder 3 24 80.00 % 0.421 3 0.625 - 38.5 10 3kl 0.413
7 A. v.Es 2 18.889 94.44 % 0.361 3 0.450 - 43.611 9 3kl 0.358
8 A. Damen 2 18 90.00 % 0.514 2 0.666 - 44.5 10 3kl 0.388
9 K. v. Dongen 2 13.333 66.66 % 0.320 15 0.400 - 49.167 6 3kl 0.220
10 J. Gelens 1 2.5 25.00 % 0.045 1 0.045 - 60 4 3kl 0.116
11 N. Broeders 0 0 0 % 0 0 0 - 62.5 8 3kl 0.302
12 J. Broeke 0 0 0 % 0 0 0 - 62.5 8 3kl 0.314
13 J. Geerts 0 0 0 % 0 0 0 - 62.5 7 3kl
14 P. Hoeve 0 0 0 % 0 0 0 - 62.5 6 3kl 0.256
15 F. Horemans 0 0 0 % 0 0 0 - 62.5 6 3kl 0.251
16 N. d. Jong 0 0 0 % 0 0 0 - 62.5 7 3kl
17 H. v. Meer 0 0 0 % 0 0 0 - 62.5 13 3kl 0.527
18 E. Meeussen 0 0 0 % 0 0 0 - 62.5 14 3kl 0.560
19 P. Nuyens 0 0 0 % 0 0 0 - 62.5 8 3kl 0.334
20 J. Prins 0 0 0 % 0 0 0 - 62.5 4 3kl 0.119
21 J. v. Vugt 0 0 0 % 0 0 0 - 62.5 15 3kl 0.589

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
20-01-2023 J. v. Dongen 8 8 16 0.500 2 10 P. Lodder 10 9 16 0.562 3 9
20-01-2023 K. v. Dongen 6 2 10 0.200 2 3.333 D. Stellinga 11 11 10 1.100 4 10
20-01-2023 P. Lodder 10 10 16 0.625 2 10 A. Fens 8 4 16 0.250 1 5
20-01-2023 P. Lodder 10 5 25 0.200 1 5 J. v. Dongen 8 8 25 0.320 2 10
20-01-2023 A. v. Tetering 10 9 22 0.409 2 9 J.Hop 5 5 22 0.227 2 10
20-01-2023 A. v. Tetering 10 7 20 0.350 2 7 J. v. Dongen 8 8 20 0.400 2 10
20-01-2023 J.Hop 5 3 15 0.200 1 6 K. v. Dongen 6 6 15 0.400 15 10
20-01-2023 A. Fens 8 5 18 0.277 3 6.25 A. v. Tetering 10 10 18 0.555 3 10
13-01-2023 J. v. Dongen 8 8 16 0.500 3 10 A. Fens 8 4 16 0.250 2 5
13-01-2023 D. Stellinga 11 11 14 0.785 4 10 J. v. Dongen 8 4 14 0.285 2 5
13-01-2023 J.Hop 5 5 21 0.238 2 10 A. Fens 8 4 21 0.190 1 5
13-01-2023 J. Gelens 4 1 22 0.045 1 2.5 D. Stellinga 11 11 22 0.500 3 10
13-01-2023 A. Damen 10 8 20 0.400 2 8 J. v. Dongen 8 8 20 0.400 2 10
13-01-2023 A. Damen 10 10 15 0.666 2 10 A. Fens 8 4 15 0.266 2 5
06-01-2023 A. v.Es 9 8 27 0.296 3 8.889 A. Fens 8 8 27 0.296 4 10
06-01-2023 J. v. Dongen 8 6 20 0.300 3 7.5 A. v.Es 9 9 20 0.450 2 10