Cafe de Brink dinsdag 2021-2022 - cafe de Brink - Bathmen

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen

Puntentelling: 17 = Belgische telling, 10mp per partij, winnaar percentage gewijs 2 punten bonus. Ook al maakt men meer car dan te maken car dan krijgt men maar 10 pnt voor.
plaats naam gespeeld matchpunten percentage car amoy hs pmoy mp achter temaken start moy
1 Niels Otten 7 77 119.54 % 0.908 6 1.360   19 libre 0.760
2 Bert Pakkert 7 77 112.12 % 1.480 11 2.000   33 libre 1.320
3 Auke Lefebre 4 44 180.88 % 1.230 7 2.080 - 33 17 libre 0.680
4 Berry Lensink 4 40 117.10 % 0.890 8 1.440 - 37 19 libre 0.760
5 Henno van Ark 4 36 91.96 % 1.030 9 1.400 - 41 28 libre 1.120
6 Martijn Meijerhof 3 34 123.07 % 2.560 28 3.440 - 43 52 libre 2.080
7 Geert Meijerhof 3 34 121.90 % 1.706 10 2.000 - 43 35 libre 1.400
8 Erik Hietbrink 3 33 113.72 % 1.546 8 2.040 - 44 34 libre 1.360
9 Johnny Roeterdink 3 30 102.77 % 1.480 8 1.760 - 47 36 libre 1.440
10 William Poesse 4 28 65.95 % 1.240 12 1.760 - 49 47 libre 1.880
11 Rob Versteeg 2 20 127.77 % 0.920 5 1.280 - 57 18 libre 0.720
12 Michel Tuller 2 19 107.74 % 3.060 18 3.640 - 58 71 libre 2.840
13 Sven van Ark 2 14 70.00 % 0.420 4 0.440 - 63 15 libre 0.600
14 Bennie Boswinkel 2 11 54.76 % 0.920 4 1.040 - 66 42 libre 1.680
15 Jelle Abbink 1 10 124.13 % 1.440 4 1.440 - 67 29 libre 1.160
16 Henk Poesse 1 6 58.97 % 0.920 3 0.920 - 71 39 libre 1.560
17 Erik van der Berg 0 0 0 % 0 0 0 - 77 27 libre 1.080
18 Jeroen Vukkink 0 0 0 % 0 0 0 - 77 46 libre 1.840

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
09-11-2021 Henno van Ark 28 22 25 0.880 5 8 Berry Lensink 19 36 25 1.440 8 12
09-11-2021 Johnny Roeterdink 36 44 25 1.760 8 12 Niels Otten 19 18 25 0.720 4 9
09-11-2021 Bert Pakkert 33 44 25 1.760 11 12 Michel Tuller 71 62 25 2.480 13 9
02-11-2021 Erik Hietbrink 34 23 25 0.920 8 9 William Poesse 47 26 25 1.040 6 6
02-11-2021 Rob Versteeg 18 32 25 1.280 5 12 Niels Otten 19 23 25 0.920 5 10
02-11-2021 Johnny Roeterdink 36 30 25 1.200 6 8 Auke Lefebre 17 35 25 1.400 7 12
02-11-2021 Bert Pakkert 33 36 25 1.440 7 12 Bennie Boswinkel 42 20 25 0.800 4 5
21-09-2021 Auke Lefebre 17 52 25 2.080 7 12 Henno van Ark 28 26 25 1.040 6 9
21-09-2021 Berry Lensink 19 14 25 0.560 4 7 Niels Otten 19 16 25 0.640 5 10
21-09-2021 Martijn Meijerhof 52 52 25 2.080 9 12 William Poesse 47 29 25 1.160 5 6
21-09-2021 Jelle Abbink 29 36 25 1.440 4 10 Bert Pakkert 33 50 25 2.000 7 12
14-09-2021 Geert Meijerhof 35 37 25 1.480 6 10 Auke Lefebre 17 22 25 0.880 5 12
14-09-2021 Erik Hietbrink 34 42 25 1.680 7 12 Sven van Ark 15 11 25 0.440 4 7
14-09-2021 Rob Versteeg 18 14 25 0.560 3 8 Henno van Ark 28 35 25 1.400 9 12
01-01-1970 Bennie Boswinkel 42 26 25 1.040 4 6 William Poesse 47 44 25 1.760 12 11
01-01-1970 Erik Hietbrink 34 51 25 2.040 8 12 Bert Pakkert 33 29 25 1.160 6 9
01-01-1970 Niels Otten 19 23 25 0.920 3 12 William Poesse 47 25 25 1.000 4 5
01-01-1970 Berry Lensink 19 22 25 0.880 4 12 Auke Lefebre 17 14 25 0.560 4 8
01-01-1970 Bert Pakkert 33 25 25 1.000 3 10 Sven van Ark 15 10 25 0.400 2 7
01-01-1970 Niels Otten 19 25 25 1.000 5 12 Henno van Ark 28 20 25 0.800 4 7
01-01-1970 Martijn Meijerhof 52 86 25 3.440 28 12 Johnny Roeterdink 36 37 25 1.480 7 10
01-01-1970 Bert Pakkert 33 38 25 1.520 9 10 Niels Otten 19 34 25 1.360 6 12
01-01-1970 Michel Tuller 71 91 25 3.640 18 10 Geert Meijerhof 35 50 25 2.000 10 12
01-01-1970 Niels Otten 19 20 25 0.800 4 12 Martijn Meijerhof 52 54 25 2.160 9 10
01-01-1970 Berry Lensink 19 17 25 0.680 4 9 Geert Meijerhof 35 41 25 1.640 5 12
01-01-1970 Bert Pakkert 33 37 25 1.480 6 12 Henk Poesse 39 23 25 0.920 3 6

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Auke Lefebre 17 Bennie Boswinkel 42 1e keer
Auke Lefebre 17 Bert Pakkert 33 1e keer
Auke Lefebre 17 Erik Hietbrink 34 1e keer
Auke Lefebre 17 Erik van der Berg 27 1e keer
Auke Lefebre 17 Henk Poesse 39 1e keer
Auke Lefebre 17 Jelle Abbink 29 1e keer
Auke Lefebre 17 Jeroen Vukkink 46 1e keer
Auke Lefebre 17 Martijn Meijerhof 52 1e keer
Auke Lefebre 17 Michel Tuller 71 1e keer
Auke Lefebre 17 Niels Otten 19 1e keer
Auke Lefebre 17 Rob Versteeg 18 1e keer
Auke Lefebre 17 Sven van Ark 15 1e keer
Auke Lefebre 17 William Poesse 47 1e keer
Bennie Boswinkel 42 Auke Lefebre 17 1e keer
Bennie Boswinkel 42 Berry Lensink 19 1e keer
Bennie Boswinkel 42 Erik Hietbrink 34 1e keer
Bennie Boswinkel 42 Erik van der Berg 27 1e keer
Bennie Boswinkel 42 Geert Meijerhof 35 1e keer
Bennie Boswinkel 42 Henk Poesse 39 1e keer
Bennie Boswinkel 42 Henno van Ark 28 1e keer
Bennie Boswinkel 42 Jelle Abbink 29 1e keer
Bennie Boswinkel 42 Jeroen Vukkink 46 1e keer
Bennie Boswinkel 42 Johnny Roeterdink 36 1e keer
Bennie Boswinkel 42 Martijn Meijerhof 52 1e keer
Bennie Boswinkel 42 Michel Tuller 71 1e keer
Bennie Boswinkel 42 Niels Otten 19 1e keer
Bennie Boswinkel 42 Rob Versteeg 18 1e keer
Bennie Boswinkel 42 Sven van Ark 15 1e keer
Berry Lensink 19 Bennie Boswinkel 42 1e keer
Berry Lensink 19 Bert Pakkert 33 1e keer
Berry Lensink 19 Erik Hietbrink 34 1e keer
Berry Lensink 19 Erik van der Berg 27 1e keer
Berry Lensink 19 Henk Poesse 39 1e keer
Berry Lensink 19 Jelle Abbink 29 1e keer
Berry Lensink 19 Jeroen Vukkink 46 1e keer
Berry Lensink 19 Johnny Roeterdink 36 1e keer
Berry Lensink 19 Martijn Meijerhof 52 1e keer
Berry Lensink 19 Michel Tuller 71 1e keer
Berry Lensink 19 Rob Versteeg 18 1e keer
Berry Lensink 19 Sven van Ark 15 1e keer
Berry Lensink 19 William Poesse 47 1e keer
Bert Pakkert 33 Auke Lefebre 17 1e keer
Bert Pakkert 33 Berry Lensink 19 1e keer
Bert Pakkert 33 Erik van der Berg 27 1e keer
Bert Pakkert 33 Geert Meijerhof 35 1e keer
Bert Pakkert 33 Henno van Ark 28 1e keer
Bert Pakkert 33 Jeroen Vukkink 46 1e keer
Bert Pakkert 33 Johnny Roeterdink 36 1e keer
Bert Pakkert 33 Martijn Meijerhof 52 1e keer
Bert Pakkert 33 Rob Versteeg 18 1e keer
Bert Pakkert 33 William Poesse 47 1e keer
Erik Hietbrink 34 Auke Lefebre 17 1e keer
Erik Hietbrink 34 Bennie Boswinkel 42 1e keer
Erik Hietbrink 34 Berry Lensink 19 1e keer
Erik Hietbrink 34 Erik van der Berg 27 1e keer
Erik Hietbrink 34 Geert Meijerhof 35 1e keer
Erik Hietbrink 34 Henk Poesse 39 1e keer
Erik Hietbrink 34 Henno van Ark 28 1e keer
Erik Hietbrink 34 Jelle Abbink 29 1e keer
Erik Hietbrink 34 Jeroen Vukkink 46 1e keer
Erik Hietbrink 34 Johnny Roeterdink 36 1e keer
Erik Hietbrink 34 Martijn Meijerhof 52 1e keer
Erik Hietbrink 34 Michel Tuller 71 1e keer
Erik Hietbrink 34 Niels Otten 19 1e keer
Erik Hietbrink 34 Rob Versteeg 18 1e keer
Erik van der Berg 27 Auke Lefebre 17 1e keer
Erik van der Berg 27 Bennie Boswinkel 42 1e keer
Erik van der Berg 27 Berry Lensink 19 1e keer
Erik van der Berg 27 Bert Pakkert 33 1e keer
Erik van der Berg 27 Erik Hietbrink 34 1e keer
Erik van der Berg 27 Geert Meijerhof 35 1e keer
Erik van der Berg 27 Henk Poesse 39 1e keer
Erik van der Berg 27 Henno van Ark 28 1e keer
Erik van der Berg 27 Jelle Abbink 29 1e keer
Erik van der Berg 27 Jeroen Vukkink 46 1e keer
Erik van der Berg 27 Johnny Roeterdink 36 1e keer
Erik van der Berg 27 Martijn Meijerhof 52 1e keer
Erik van der Berg 27 Michel Tuller 71 1e keer
Erik van der Berg 27 Niels Otten 19 1e keer
Erik van der Berg 27 Rob Versteeg 18 1e keer
Erik van der Berg 27 Sven van Ark 15 1e keer
Erik van der Berg 27 William Poesse 47 1e keer
Geert Meijerhof 35 Bennie Boswinkel 42 1e keer
Geert Meijerhof 35 Bert Pakkert 33 1e keer
Geert Meijerhof 35 Erik Hietbrink 34 1e keer
Geert Meijerhof 35 Erik van der Berg 27 1e keer
Geert Meijerhof 35 Henk Poesse 39 1e keer
Geert Meijerhof 35 Henno van Ark 28 1e keer
Geert Meijerhof 35 Jelle Abbink 29 1e keer
Geert Meijerhof 35 Jeroen Vukkink 46 1e keer
Geert Meijerhof 35 Johnny Roeterdink 36 1e keer
Geert Meijerhof 35 Martijn Meijerhof 52 1e keer
Geert Meijerhof 35 Niels Otten 19 1e keer
Geert Meijerhof 35 Rob Versteeg 18 1e keer
Geert Meijerhof 35 Sven van Ark 15 1e keer
Geert Meijerhof 35 William Poesse 47 1e keer
Henk Poesse 39 Auke Lefebre 17 1e keer
Henk Poesse 39 Bennie Boswinkel 42 1e keer
Henk Poesse 39 Berry Lensink 19 1e keer
Henk Poesse 39 Erik Hietbrink 34 1e keer
Henk Poesse 39 Erik van der Berg 27 1e keer
Henk Poesse 39 Geert Meijerhof 35 1e keer
Henk Poesse 39 Henno van Ark 28 1e keer
Henk Poesse 39 Jelle Abbink 29 1e keer
Henk Poesse 39 Jeroen Vukkink 46 1e keer
Henk Poesse 39 Johnny Roeterdink 36 1e keer
Henk Poesse 39 Martijn Meijerhof 52 1e keer
Henk Poesse 39 Michel Tuller 71 1e keer
Henk Poesse 39 Niels Otten 19 1e keer
Henk Poesse 39 Rob Versteeg 18 1e keer
Henk Poesse 39 Sven van Ark 15 1e keer
Henk Poesse 39 William Poesse 47 1e keer
Henno van Ark 28 Bennie Boswinkel 42 1e keer
Henno van Ark 28 Bert Pakkert 33 1e keer
Henno van Ark 28 Erik Hietbrink 34 1e keer
Henno van Ark 28 Erik van der Berg 27 1e keer
Henno van Ark 28 Geert Meijerhof 35 1e keer
Henno van Ark 28 Henk Poesse 39 1e keer
Henno van Ark 28 Jelle Abbink 29 1e keer
Henno van Ark 28 Jeroen Vukkink 46 1e keer
Henno van Ark 28 Johnny Roeterdink 36 1e keer
Henno van Ark 28 Martijn Meijerhof 52 1e keer
Henno van Ark 28 Michel Tuller 71 1e keer
Henno van Ark 28 Sven van Ark 15 1e keer
Henno van Ark 28 William Poesse 47 1e keer
Jelle Abbink 29 Auke Lefebre 17 1e keer
Jelle Abbink 29 Bennie Boswinkel 42 1e keer
Jelle Abbink 29 Berry Lensink 19 1e keer
Jelle Abbink 29 Erik Hietbrink 34 1e keer
Jelle Abbink 29 Erik van der Berg 27 1e keer
Jelle Abbink 29 Geert Meijerhof 35 1e keer
Jelle Abbink 29 Henk Poesse 39 1e keer
Jelle Abbink 29 Henno van Ark 28 1e keer
Jelle Abbink 29 Jeroen Vukkink 46 1e keer
Jelle Abbink 29 Johnny Roeterdink 36 1e keer
Jelle Abbink 29 Martijn Meijerhof 52 1e keer
Jelle Abbink 29 Michel Tuller 71 1e keer
Jelle Abbink 29 Niels Otten 19 1e keer
Jelle Abbink 29 Rob Versteeg 18 1e keer
Jelle Abbink 29 Sven van Ark 15 1e keer
Jelle Abbink 29 William Poesse 47 1e keer
Jeroen Vukkink 46 Auke Lefebre 17 1e keer
Jeroen Vukkink 46 Bennie Boswinkel 42 1e keer
Jeroen Vukkink 46 Berry Lensink 19 1e keer
Jeroen Vukkink 46 Bert Pakkert 33 1e keer
Jeroen Vukkink 46 Erik Hietbrink 34 1e keer
Jeroen Vukkink 46 Erik van der Berg 27 1e keer
Jeroen Vukkink 46 Geert Meijerhof 35 1e keer
Jeroen Vukkink 46 Henk Poesse 39 1e keer
Jeroen Vukkink 46 Henno van Ark 28 1e keer
Jeroen Vukkink 46 Jelle Abbink 29 1e keer
Jeroen Vukkink 46 Johnny Roeterdink 36 1e keer
Jeroen Vukkink 46 Martijn Meijerhof 52 1e keer
Jeroen Vukkink 46 Michel Tuller 71 1e keer
Jeroen Vukkink 46 Niels Otten 19 1e keer
Jeroen Vukkink 46 Rob Versteeg 18 1e keer
Jeroen Vukkink 46 Sven van Ark 15 1e keer
Jeroen Vukkink 46 William Poesse 47 1e keer
Johnny Roeterdink 36 Bennie Boswinkel 42 1e keer
Johnny Roeterdink 36 Berry Lensink 19 1e keer
Johnny Roeterdink 36 Bert Pakkert 33 1e keer
Johnny Roeterdink 36 Erik Hietbrink 34 1e keer
Johnny Roeterdink 36 Erik van der Berg 27 1e keer
Johnny Roeterdink 36 Geert Meijerhof 35 1e keer
Johnny Roeterdink 36 Henk Poesse 39 1e keer
Johnny Roeterdink 36 Henno van Ark 28 1e keer
Johnny Roeterdink 36 Jelle Abbink 29 1e keer
Johnny Roeterdink 36 Jeroen Vukkink 46 1e keer
Johnny Roeterdink 36 Michel Tuller 71 1e keer
Johnny Roeterdink 36 Rob Versteeg 18 1e keer
Johnny Roeterdink 36 Sven van Ark 15 1e keer
Johnny Roeterdink 36 William Poesse 47 1e keer
Martijn Meijerhof 52 Auke Lefebre 17 1e keer
Martijn Meijerhof 52 Bennie Boswinkel 42 1e keer
Martijn Meijerhof 52 Berry Lensink 19 1e keer
Martijn Meijerhof 52 Bert Pakkert 33 1e keer
Martijn Meijerhof 52 Erik Hietbrink 34 1e keer
Martijn Meijerhof 52 Erik van der Berg 27 1e keer
Martijn Meijerhof 52 Geert Meijerhof 35 1e keer
Martijn Meijerhof 52 Henk Poesse 39 1e keer
Martijn Meijerhof 52 Henno van Ark 28 1e keer
Martijn Meijerhof 52 Jelle Abbink 29 1e keer
Martijn Meijerhof 52 Jeroen Vukkink 46 1e keer
Martijn Meijerhof 52 Michel Tuller 71 1e keer
Martijn Meijerhof 52 Rob Versteeg 18 1e keer
Martijn Meijerhof 52 Sven van Ark 15 1e keer
Michel Tuller 71 Auke Lefebre 17 1e keer
Michel Tuller 71 Bennie Boswinkel 42 1e keer
Michel Tuller 71 Berry Lensink 19 1e keer
Michel Tuller 71 Erik Hietbrink 34 1e keer
Michel Tuller 71 Erik van der Berg 27 1e keer
Michel Tuller 71 Henk Poesse 39 1e keer
Michel Tuller 71 Henno van Ark 28 1e keer
Michel Tuller 71 Jelle Abbink 29 1e keer
Michel Tuller 71 Jeroen Vukkink 46 1e keer
Michel Tuller 71 Johnny Roeterdink 36 1e keer
Michel Tuller 71 Martijn Meijerhof 52 1e keer
Michel Tuller 71 Niels Otten 19 1e keer
Michel Tuller 71 Rob Versteeg 18 1e keer
Michel Tuller 71 Sven van Ark 15 1e keer
Michel Tuller 71 William Poesse 47 1e keer
Niels Otten 19 Auke Lefebre 17 1e keer
Niels Otten 19 Bennie Boswinkel 42 1e keer
Niels Otten 19 Erik Hietbrink 34 1e keer
Niels Otten 19 Erik van der Berg 27 1e keer
Niels Otten 19 Geert Meijerhof 35 1e keer
Niels Otten 19 Henk Poesse 39 1e keer
Niels Otten 19 Jelle Abbink 29 1e keer
Niels Otten 19 Jeroen Vukkink 46 1e keer
Niels Otten 19 Michel Tuller 71 1e keer
Niels Otten 19 Sven van Ark 15 1e keer
Rob Versteeg 18 Auke Lefebre 17 1e keer
Rob Versteeg 18 Bennie Boswinkel 42 1e keer
Rob Versteeg 18 Berry Lensink 19 1e keer
Rob Versteeg 18 Bert Pakkert 33 1e keer
Rob Versteeg 18 Erik Hietbrink 34 1e keer
Rob Versteeg 18 Erik van der Berg 27 1e keer
Rob Versteeg 18 Geert Meijerhof 35 1e keer
Rob Versteeg 18 Henk Poesse 39 1e keer
Rob Versteeg 18 Jelle Abbink 29 1e keer
Rob Versteeg 18 Jeroen Vukkink 46 1e keer
Rob Versteeg 18 Johnny Roeterdink 36 1e keer
Rob Versteeg 18 Martijn Meijerhof 52 1e keer
Rob Versteeg 18 Michel Tuller 71 1e keer
Rob Versteeg 18 Sven van Ark 15 1e keer
Rob Versteeg 18 William Poesse 47 1e keer
Sven van Ark 15 Auke Lefebre 17 1e keer
Sven van Ark 15 Bennie Boswinkel 42 1e keer
Sven van Ark 15 Berry Lensink 19 1e keer
Sven van Ark 15 Erik van der Berg 27 1e keer
Sven van Ark 15 Geert Meijerhof 35 1e keer
Sven van Ark 15 Henk Poesse 39 1e keer
Sven van Ark 15 Henno van Ark 28 1e keer
Sven van Ark 15 Jelle Abbink 29 1e keer
Sven van Ark 15 Jeroen Vukkink 46 1e keer
Sven van Ark 15 Johnny Roeterdink 36 1e keer
Sven van Ark 15 Martijn Meijerhof 52 1e keer
Sven van Ark 15 Michel Tuller 71 1e keer
Sven van Ark 15 Niels Otten 19 1e keer
Sven van Ark 15 Rob Versteeg 18 1e keer
Sven van Ark 15 William Poesse 47 1e keer
William Poesse 47 Auke Lefebre 17 1e keer
William Poesse 47 Berry Lensink 19 1e keer
William Poesse 47 Bert Pakkert 33 1e keer
William Poesse 47 Erik van der Berg 27 1e keer
William Poesse 47 Geert Meijerhof 35 1e keer
William Poesse 47 Henk Poesse 39 1e keer
William Poesse 47 Henno van Ark 28 1e keer
William Poesse 47 Jelle Abbink 29 1e keer
William Poesse 47 Jeroen Vukkink 46 1e keer
William Poesse 47 Johnny Roeterdink 36 1e keer
William Poesse 47 Michel Tuller 71 1e keer
William Poesse 47 Rob Versteeg 18 1e keer
William Poesse 47 Sven van Ark 15 1e keer