55+ Almere `83 Najaar 2018 Band

Terug       Beheerscherm     Te spelen partijen

Puntentelling: 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 2 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.
plaats naam gespeeld matchpunten percentage car amoy hs pmoy mp achter temaken
1 Driessen, Gerard 4 48 100.00 % 1.117 9 1.357   38 band
2 Paasse, Chiel 4 42 98.80 % 0.680 5 0.884 - 6 21 band
3 Vis, Wim 4 42 92.00 % 0.676 4 0.781 - 6 25 band
4 Stalhi, Dries 4 41 88.04 % 0.716 5 0.766 - 7 23 band
5 Debets, Rene 4 40 91.37 % 0.898 9 1.450 - 8 29 band
6 Vastenhouw, Richard 4 40 87.50 % 0.619 10 0.833 - 8 20 band
7 Renes, Jan 4 39 89.77 % 0.699 5 0.880 - 9 22 band
8 Affolter, Ed 4 37 85.57 % 0.816 9 2.166 - 11 26 band
9 Leijsenaar, Jaap 3 36 100.00 % 1.237 11 1.650 - 12 33 band
10 Slatius, Be 4 35 81.25 % 0.436 3 0.571 - 13 16 band
11 Kwakman, Eric 3 33 98.55 % 1.046 5 1.437 - 15 23 band
12 Boer, Bart de 4 32 79.68 % 0.404 3 0.480 - 16 16 band
13 Mulder, Hans 4 31 73.75 % 0.584 4 0.740 - 17 20 band
14 Wolde, Rinus v/d 2 24 100.00 % 1.809 8 2.375 - 24 38 band
15 Steur, Henk 2 24 100.00 % 0.847 5 0.892 - 24 25 band
16 Leeuw, Joost de 4 24 59.78 % 0.470 6 0.793 - 24 23 band
17 Baars, Guus 3 21 76.85 % 0.922 7 1.350 - 27 36 band
18 Nijstad, Jan 3 20 72.54 % 0.420 4 0.481 - 28 17 band
19 Wit, Han de 2 19 94.00 % 0.796 4 0.916 - 29 25 band
20 Sijbrands, Marion 2 14 70.00 % 0.280 3 0.281 - 34 15 band
21 Oomen, Corrie 2 13 70.58 % 0.406 2 0.407 - 35 17 band
22 Sijbrands, Bertus 2 13 68.75 % 0.750 3 0.812 - 35 24 band
23 Bergsma, Maarten 0 0 0 % 0 0 0 - 48 27 band
24 Biggelaar, Peter v/d 0 0 0 % 0 0 0 - 48 15 band
25 Kruimer, Johan 0 0 0 % 0 0 0 - 48 19 band
26 Sterkenburg, Fred 0 0 0 % 0 0 0 - 48 33 band

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
20-09-2018 Steur, Henk 25 25 31 0.806 5 12 Renes, Jan 22 16 31 0.516 3 7
20-09-2018 Leeuw, Joost de 23 23 29 0.793 6 12 Vis, Wim 25 17 29 0.586 4 6
20-09-2018 Leeuw, Joost de 23 11 30 0.367 2 4 Slatius, Be 16 16 30 0.533 3 12
20-09-2018 Debets, Rene 29 21 28 0.75 4 7 Driessen, Gerard 38 38 28 1.357 5 12
20-09-2018 Baars, Guus 36 27 20 1.35 7 7 Debets, Rene 29 29 20 1.45 6 12
20-09-2018 Baars, Guus 36 32 41 0.78 4 8 Driessen, Gerard 38 38 41 0.927 8 12
20-09-2018 Nijstad, Jan 17 10 30 0.333 2 5 Stalhi, Dries 23 23 30 0.767 3 12
20-09-2018 Nijstad, Jan 17 14 31 0.452 3 8 Leijsenaar, Jaap 33 33 31 1.065 6 12
20-09-2018 Leijsenaar, Jaap 33 33 20 1.65 9 12 Kwakman, Eric 23 22 20 1.1 5 9
20-09-2018 Stalhi, Dries 23 12 16 0.75 3 5 Kwakman, Eric 23 23 16 1.438 4 12
20-09-2018 Vastenhouw, Richard 20 20 35 0.571 3 11 Wit, Han de 25 25 35 0.714 4 11
20-09-2018 Wit, Han de 25 22 24 0.917 3 8 Vastenhouw, Richard 20 20 24 0.833 10 12
20-09-2018 Paasse, Chiel 21 21 33 0.636 3 12 Mulder, Hans 20 16 33 0.485 3 8
20-09-2018 Affolter, Ed 26 26 12 2.167 9 12 Mulder, Hans 20 6 12 0.5 3 3
20-09-2018 Affolter, Ed 26 18 28 0.643 3 6 Paasse, Chiel 21 21 28 0.75 5 12
20-09-2018 Steur, Henk 25 25 28 0.893 4 12 Boer, Bart de 16 11 28 0.393 2 6
20-09-2018 Boer, Bart de 16 12 25 0.48 3 7 Renes, Jan 22 22 25 0.88 4 12
20-09-2018 Slatius, Be 16 9 35 0.257 2 5 Vis, Wim 25 25 35 0.714 4 12
06-09-2018 Vis, Wim 25 25 40 0.625 3 12 Debets, Rene 29 27 40 0.675 5 9
06-09-2018 Affolter, Ed 26 26 32 0.813 5 12 Sijbrands, Marion 15 9 32 0.281 3 6
06-09-2018 Driessen, Gerard 38 38 30 1.267 9 12 Boer, Bart de 16 12 30 0.4 2 7
06-09-2018 Boer, Bart de 16 16 43 0.372 2 12 Sijbrands, Marion 15 12 43 0.279 2 8
06-09-2018 Stalhi, Dries 23 23 32 0.719 4 12 Leeuw, Joost de 23 10 32 0.313 3 4
06-09-2018 Paasse, Chiel 21 18 35 0.514 2 8 Stalhi, Dries 23 23 35 0.657 5 12
06-09-2018 Paasse, Chiel 21 23 26 0.885 4 10 Leeuw, Joost de 23 11 26 0.423 2 4
06-09-2018 Wolde, Rinus v/d 38 38 26 1.462 7 12 Slatius, Be 16 11 26 0.423 2 6
06-09-2018 Slatius, Be 16 16 28 0.571 3 12 Sijbrands, Bertus 24 20 28 0.714 3 8
06-09-2018 Wolde, Rinus v/d 38 38 16 2.375 8 12 Sijbrands, Bertus 24 13 16 0.813 3 5
06-09-2018 Baars, Guus 36 24 29 0.828 5 6 Kwakman, Eric 23 23 29 0.793 3 12
06-09-2018 Leijsenaar, Jaap 33 33 29 1.138 11 12 Mulder, Hans 20 17 29 0.586 4 8
06-09-2018 Vastenhouw, Richard 20 10 27 0.37 2 5 Mulder, Hans 20 20 27 0.741 4 12
06-09-2018 Vastenhouw, Richard 20 20 27 0.741 4 12 Nijstad, Jan 17 13 27 0.481 4 7
06-09-2018 Oomen, Corrie 17 13 32 0.406 2 7 Vis, Wim 25 25 32 0.781 3 12
06-09-2018 Oomen, Corrie 17 11 27 0.407 2 6 Renes, Jan 22 22 27 0.815 5 12
06-09-2018 Debets, Rene 29 29 30 0.967 9 12 Renes, Jan 22 19 30 0.633 4 8
06-09-2018 Affolter, Ed 26 19 37 0.514 3 7 Driessen, Gerard 38 38 37 1.027 5 12