Geert Kroes

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Biljartcompetitie A-ploeg 2020-2021 1e helft - Dorpshuis Yn 'e Lijte - Folsgare -


Terug
nr tegenstander
1 Anne van Dalfsen
2 Atser Sybrandy
3 Erwin Huitema
4 Gerke Andela
5 Jan Beers
6 Jan Kroes
7 Leon de Bree
8 Pieter Zijlstra
9 Simon Dijkstra
10 Ulbe Haringa